X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 24 Mai 2018
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis

  • Subiectul saptamanii
  • Debit-note. Export de bunuri
    Pentru intarzierea livrarii produselor societatea a primit debit-note-uri de la client. Factura de vanzare a produselor a fost emisa si declarata catre client NON-UE iar debit-note-urile primite sunt emise de catre client UE cu cod valid de...
    mai mult

LEGE 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

PortalContabilitate.ro Raspuns oferit de
PortalContabilitate.ro
contabil
03 Nov 2016
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 din 6 mai 2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 353 din 14 mai 2014, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul"
2. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc sase noi puncte, cu urmatorul cuprins:
"- La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevazute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil - teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;
- La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) de primarul general al municipiului Bucuresti, pentru:
1. investitii ce se realizeaza pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si cele care se realizeaza in extravilan;
2. la constructiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b);
3. lucrari de modernizare, reabilitare, extindere de retele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafata, de transport si distributie, pentru: apa/canal, gaze, electrice termoficare, comunicatii - inclusiv fibra optica, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucuresti, precum si lucrari de modernizare si/sau reabilitare de strazi, care sunt in administrarea municipiului Bucuresti.
- La articolul 4, alineatele (2) si (3) se abroga.
- La articolul 6, dupa alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu urmatorul cuprins:
(1^2) In cazul vanzarii sau cumpararii de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informatiile privind consecintele urbanistice ale operatiunii juridice.
- La articolul 6 alineatul (6), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, atunci cand operatiunile respective au ca obiect:
- comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/in cel putin 3 parcele;
- imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii si de infrastructura;
- constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil.

Operatiunile juridice mentionate, efectuate in lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea certificatului de urbanism este facultativa atunci cand operatiunile de imparteli ori comasari de parcele fac obiectul iesirii din indiviziune, cu exceptia situatiei in care solicitarea este facuta in scopul realizarii de lucrari de constructii si/sau de lucrari de infrastructura.

- La articolul 7, dupa alineatul (1^5) se introduce un nou alineat, alineatul (1^6), cu urmatorul cuprins:
(1^6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificata a beneficiarilor, autorizatiile de construire se emit in regim de urgenta in termen de pana la 15 zile."

3. La articolul I punctul 1, articolul 7^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7^1. - (1) In vederea eliberarii certificatului de urbanism, precum si a autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de constructii necesare derularii operatiunilor de exploatare/prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, precum si pentru executarea lucrarilor de constructii care privesc realizarea, dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea si revizia sistemelor nationale/ retelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale si al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului, la solicitarea titularilor de licente/permise/autorizatii:
a) prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (4) si art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile care nu sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara se pot identifica prin numarul de tarla si de parcela, prin titlu de proprietate si proces-verbal de punere in posesie, precum si prin orice alta modalitate de identificare prevazuta de lege;
b) prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), autorizatia de construire se elibereaza, cu notificarea si acordarea de despagubiri/indemnizatii proprietarilor, in conditiile legii, pe baza oricaruia dintre urmatoarele documente: contractul de inchiriere, licenta, acordul de concesiune sau acordul petrolier.

(2) Pentru executarea lucrarilor de constructii necesare derularii operatiunilor de exploatare/prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, precum si pentru executarea lucrarilor de constructii care privesc realizarea, dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea si revizia sistemelor nationale/retelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale si al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului realizate de catre titularii de licente, autorizatii si acorduri petroliere, pentru care oricare dintre urmatoarele documente: contractul de inchiriere, licenta, acordul de concesiune sau acordul petrolier tine loc de titlu asupra imobilului pentru obtinerea autorizatiei de construire, este necesara depunerea de catre beneficiar a urmatoarelor dovezi privind indeplinirea obligatiilor de notificare si acordare de indemnizatii/despagubiri, dupa cum urmeaza:
a) contractul de inchiriere/conventie intre parti, termenul de plata al indemnizatiilor/despagubirilor fiind de 30 de zile de la incheierea contractului de inchiriere/conventiei, in cazul in care proprietarii sunt identificati;
b) dovada consemnarii prealabile, in conturi deschise pe numele titularilor de licente, autorizatii si acorduri petroliere, a sumelor de bani aferente despagubirilor, indemnizatiilor, dupa caz, pentru respectivele imobile, in cazul in care proprietarii nu sunt identificati;
c) dovada consemnarii prealabile, la dispozitia acestora, in termen de 60 de zile de la data la care au fost notificati sa se prezinte in vederea semnarii conventiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat incheierea conventiei, a sumelor aferente despagubirilor/indemnizatiilor, in cazul in care proprietarii sunt identificati, dar nu se prezinta sau refuza sa incheie conventia.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in situatia in care este necesara, pentru realizarea proiectelor de infrastructura de transport, relocarea retelelor de utilitati (retele de distributie a energiei electrice, a gazelor naturale, apa, canal) si a sistemelor nationale/retelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale si al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului.

(4) La incetarea contractelor de inchiriere, titularii de licente/permise/autorizatii prevazuti la alin. (2) au obligatia repunerii in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul acestor contracte, daca partile nu au convenit altfel."

4. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. La articolul 11 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
n) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de constructie pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire."

5. La articolul I punctul 2, litera e^1) a alineatului (1) al articolului 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e^1) neindeplinirea obligatiei de repunere in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul contractelor de inchiriere de catre titularii de licente/permise/autorizatii, prevazuti la art. 7^1 alin. (2), la desfiintarea acestora."

6. La articolul I punctul 3, liniuta a patra a alineatului (2) al articolului 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"- de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele prevazute la lit. b), d), e) si e^1);".

7. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc sase noi puncte, punctele 3^1 - 3^6, cu urmatorul cuprins:
"3^1 . La articolul 37, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
(2^1) Pana la terminarea lucrarilor se pot intocmi procese-verbale de receptie partiala, care sa ateste stadiul fizic de executie, la solicitarea investitorului si cu participarea obligatorie a reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii in cazul investitiilor finantate din fonduri publice.
(2^2) Se pot receptiona ca fiind terminate lucrari executate in baza unor contracte de executie diferite, dar avand ca obiect lucrari autorizate prin aceeasi autorizatie de construire/desfiintare.
3^2. La articolul 37, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate.

3^3. La articolul 37, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
(6) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza unui certificat de atestare, care sa confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiei de construire si ca exista proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau, dupa caz, a unui certificat de atestare a edificarii constructiei, eliberate de autoritatea administratiei publice locale competenta, care sa confirme situatia juridica actuala a constructiilor si respectarea dispozitiilor in materie si a unei documentatii cadastrale.

3^4. La articolul 41 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
(2) Dreptul de concesiune asupra terenului se inscrie in cartea funciara in temeiul actului juridic prin care a fost transmis dreptul de proprietate asupra constructiei conform art. 40 alin. (1) si prezentului articol, chiar si in situatiile in care nu a fost emis un act administrativ cu acest obiect, iar in actul juridic de transfer al dreptului de proprietate nu s-a stipulat in mod expres transmiterea concesiunii.

3^5. La anexa nr. 2, punctul 1 al definitiei Drept de executie a lucrarilor de constructii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
1. drept real principal: drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin act autentic notarial, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca, lege).

3^6. La anexa nr. 2, dupa punctul 1 al definitiei Drept de executie a lucrarilor de constructii se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
1^1. drept de concesiune avand ca obiect terenuri aflate in domeniul public sau privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale."

8. La articolul I punctul 4, punctul 2 al definitiei "Drept de executie a lucrarilor de constructii" din anexa nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. drept de creanta dobandit prin: contract de cesiune, comodat, locatiune. Emiterea autorizatiei de construire in baza unui contract de comodat/locatiune se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept. Prin exceptie, in baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legislatiei specifice din domeniul petrolului si gazelor naturale, de catre titularii de licente/ permise/autorizatii cu proprietarii terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrarilor de constructii necesare pentru derularea operatiunilor de explorare/prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, altele decat constructiile cu caracter provizoriu, daca respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de constructii pe aceste terenuri."

9. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu urmatorul cuprins:
"Art. III. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 29, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Certificatul de urbanism trebuie emis pentru adjudecarea prin licitatie a lucrarilor de proiectare si de executie a lucrarilor publice, precum si pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de dezmembrare a terenurilor situate in intravilanul localitatilor, in cel putin 3 parcele, atunci cand operatiunile respective au ca obiect realizarea de lucrari de constructii si de infrastructura. In cazul vanzarii sau cumpararii de imobile, oricare dintre partile actului juridic are posibilitatea, conform dispozitiilor alin. (3), de a solicita emiterea certificatului de urbanism.
2. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
(2^1) In scopul asigurarii opozabilitatii fata de terti a regulilor de urbanism, dupa aprobarea prin hotararea consiliului local a PUG si PUZ, primariile sunt obligate sa transmita hotararea insotita de documentatie, in vederea notarii in cartea funciara a faptului ca imobilul face obiectul respectivelor reglementari urbanistice."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
FLORIN IORDACHE
PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU
Bucuresti, 31 octombrie 2016.
Nr. 197.
Alerta PortalContabilitate.roDescarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici

Newsletter portalcontabilitate.ro

Declaratia unica. Explicatii. Intrebari si raspunsuri

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Declaratia unica. Explicatii. Intrebari si raspunsuri"!

Da, doresc sa ma abonez si sa primesc informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

x