X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Portal actualizat la 21 Aprilie 2018
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis

ORDIN nr. 861 din 16 aprilie 2013

PortalContabilitate.ro Raspuns oferit de
PortalContabilitate.ro
contabil
29 Apr 2013
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale"
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 24 aprilie 2013

Pe cine vizeaza?

Prezenta schema de ajutor de minimis se adreseaza intreprinderilor, inclusiv societatilor cooperative, care activeaza in sectoarele industriei prelucratoare, precum si entitatilor din infrastructura conformitatii produselor industriale, asociatiilor profesionale si patronatelor de ramura, beneficiare de fonduri bugetare.

Important!
Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis consta in sprijinirea dezvoltarii durabile a operatorilor economici cu activitatea principala industrie prelucratoare, conform sectiunii C pozitiile 1310-3320, sau/si recuperarea materialelor, conform sectiunii D pozitiile 3831-3832 inclusiv, din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, in vederea realizarii obiectivului general al Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale, si anume cresterea competitivitatii produselor realizate de intreprinderile din Romania, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor comparativ cu media Uniunii Europene.
Prezenta schema de ajutor de minimis are ca scop cresterea competitivitatii produselor industriale prin sprijinul acordat operatorilor economici, de la bugetul de stat, pentru:
a) implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management al mediului si/sau schema de management de mediu si audit - EMAS;
b) implementarea si certificarea sistemelor de management al sanatatii si sigurantei ocupationale, a sistemelor de management pentru responsabilitate sociala si de igiena alimentara si/sau a sistemelor de management al securitatii informatiei;
c) dotarea si/sau modernizarea laboratoarelor de testare si etalonare existente, precum si acreditarea acestora, dupa caz;
d) certificarea voluntara a produselor si/sau obtinerea etichetei ecologice pentru produse;
e) asimilarea de tehnologii si produse noi care se realizeaza de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetarilor obtinute in cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice si aplicarea inventiilor autorilor romani protejate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
f) efectuarea de analize de evaluare comparativa pentru activitati din industria prelucratoare in vederea realizarii planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare a caror implementare va fi monitorizata;
g) organizarea si amenajarea in incinta operatorilor economici, in spatiile existente, de expozitii si/sau standuri de prezentare a produselor industriale;
h) inregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, desenelor si modelelor industriale romanesti.
Prezenta schema de ajutor de minimis este elaborata in conformitate cu:
a) Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008;
c) Hotararea Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale.
Prezenta schema de ajutor de minimis se adreseaza intreprinderilor, inclusiv societatilor cooperative, care activeaza in sectoarele industriei prelucratoare, asa cum s-a precizat la art. 4, precum si entitatilor din infrastructura conformitatii produselor industriale, asociatiilor profesionale si patronatelor de ramura, beneficiare de fonduri bugetare in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.510/2008.
Prezenta schema de ajutor de minimis nu se aplica pentru:
a) ajutoarele in favoarea activitatilor de export catre terte tari sau statele membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
b) ajutoarele care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimentul celor importate.
In sensul prezentei scheme de ajutor de minimis urmatorii termeni se definesc astfel:
a) administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, prin Directia politici industriale, pentru gestionarea fondurilor destinate Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale;
b) cheltuieli eligibile - cheltuielile aferente realizarii activitatilor prevazute la art. 5;
c) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, prin Directia generala buget, financiar contabilitate;
d) intreprinderi mici si mijlocii (IMM) - sunt acele intreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care au fie o cifra de afaceri anuala neta care nu depaseste echivalentul in lei a 50 milioane euro, fie detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro. Incadrarea in categoria IMM se va face in functie de cele 3 tipuri de intreprinderi: autonome, legate si partenere, astfel cum sunt acestea definite in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care a preluat prevederile Recomandarii (CE) nr. 361 din 6 mai 2003 privind definitia microintreprinderilor, a intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 124 din 20 mai 2003.
(i) in cadrul categoriei de IMM, intreprinderea mijlocie este intreprinderea care are intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detine active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro;
(ii) in cadrul categoriei de IMM, intreprinderea mica este intreprinderea care are intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 10 milioane euro;
(iii) in cadrul categoriei de IMM, microintreprinderea este intreprinderea care are pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale care nu depasesc echivalentul in lei a doua milioane euro;
e) rata de referinta - este cea comunicata de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua in care a avut loc sedinta Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumita in continuare Comisie, in care a fost acceptat proiectul;
f) Ghid - ghidul solicitantului - este documentul in care sunt prezentate toate informatiile necesare accesarii Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale.
g) societate cooperativa*1) - o asociatie autonoma de persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat de acestea, in scopul promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinuta in comun si controlata democratic de catre membrii sai, in conformitate cu principiile cooperatiste;
--------
*1) Conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

h) societati in dificultate - intreprinderile definite conform Comunicarii Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.
Pot beneficia de ajutorul de minimis operatorii economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie persoane juridice cu sediul in Romania, inregistrate la registrul comertului ca societati comerciale sau ca societati cooperative si care isi desfasoara activitatea in Romania;
b) sa realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situatii financiare anuale transmise si inregistrate la administratia teritoriala a Ministerului Finantelor Publice;
c) sa nu se afle in stare de insolventa, sa nu aiba afacerile administrate de un judecator-sindic, sa nu le fi fost impusa nicio restrictie asupra activitatii comerciale, sa nu fie subiectul unor aranjamente intre creditori sau sa se afle intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;
d) sa nu inregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac exceptie operatorii economici care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, acordate prin conventii si/sau ordine conform prevederilor legale, si respecta termenele de plata, atestate prin certificate fiscale;
e) reprezentantul legal sa nu fi fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani de catre nicio instanta de judecata, din motive profesionale sau etic profesionale;
f) sa nu se afle in dificultate conform Comunicarii Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate;
g) sa nu fi beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitata in proiect, sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 euro;
h) sa nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
i) sa detina resursele financiare necesare asigurarii cofinantarii pentru implementarea proiectului;
j) sa realizeze produse prelucrate pentru care exista piata asigurata;
k) sa aiba structura organizatorica specializata pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activitati prevazute la art. 5 lit. a)-c);
l) sa prezinte sinteza rezultatelor cercetarilor si, dupa caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si sa demonstreze avantajele aplicarii industriale a acestora, pentru activitatile prevazute la art. 5 lit. e);
m) sa prezinte certificatul de inregistrare a marcilor, desenelor si a modelelor industriale la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si sa demonstreze avantajele inregistrarii acestora pe pietele externe pentru proiectele aferente activitatii prevazute la art. 5 lit. h);
n) alte conditii specificate in Ghid, fara a aduce atingere prevederilor in materie de ajutor de stat.
Beneficiarii activitatilor de la art. 5 sunt urmatorii:
a) pentru activitatile de la lit. a) si d) - intreprinderi mari si societati cooperative mari;
b) pentru activitatile de la lit. b), e), g) si h) - micro- intreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii, mari si societati cooperative, indiferent de marime;
c) pentru activitatile de la lit. c) - intreprinderi mari, societati cooperative mari si entitati din infrastructura conformitatii produselor industriale;
d) pentru activitatile de la lit. f) pot fi si asociatii profesionale sau patronate de ramura, care indeplinesc conditiile de la alin. (1).
Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizeaza de catre Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumita in continuare Comisie, inainte de acordarea ajutorului de minimis. Comisia va asigura publicitatea listei documentelor ce dovedesc indeplinirea conditiilor de eligibilitate si a altor conditii specifice, dupa caz.
Pentru a fi eligibil in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis un proiect trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii:
a) sa se incadreze in categoriile de activitati prevazute la art. 5;
b) sa contina etapele proiectului, precum si structura de finantare pe etape;
c) sa asigure implementarea proiectului in maximum 24 de luni de la incheierea contractului de finantare;
d) sa prezinte elementele care fundamenteaza rezultatele estimate la finalizarea proiectului;
e) dimensiunea finantarii solicitate, pentru activitatile mentionate la art. 5 trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite, din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv:
- 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, si 50% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se incadreaza in activitatile prevazute la art. 5 lit. a)-f);
- 30% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, si 70% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor pentru tipurile de proiecte care se incadreaza in activitatea prevazuta la art. 5 lit. g);
- 45% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, si 55% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se incadreaza in activitatea prevazuta la art. 5 lit. h);
f) sa se incadreze in conditiile specificate in contractul de finantare.
Evaluarea si selectia proiectelor se vor efectua de catre Comisie, al carei regulament de organizare si functionare se aproba prin ordin al ministrului economiei. Conditiile de eligibilitate ale solicitantilor si criteriile de eligibilitate ale proiectelor sunt cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.510/2008 si vor fi detaliate in Ghidul solicitantului.
Masurile de sprijin se acorda in baza unei cereri de finantare, insotita de documentele solicitate si prezentate in Ghidul solicitantului.
Masurile de sprijin acordate in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis constau in alocari financiare nerambursabile din fonduri bugetare.
Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa in scris operatorii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat in baza prezentei scheme de ajutor de minimis si caracterul de minimis al acestuia*2).
---------
*2) Asa cum este prevazut la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

In cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finantate exclusiv proiectele care au ca obiect activitatile mentionate la art. 5.
Intensitatea maxima a ajutorului de minimis acordat in cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, asa cum este prevazut la art. 12, este de 50% pentru activitatile prevazute la art. 5 lit. a)- f), 30% pentru activitatea prevazuta la art. 5 lit. g) si, respectiv, 45% pentru activitatea prevazuta la art. 5 lit. h), indiferent de beneficiar.
Beneficiarul de ajutor de minimis in cadrul acestei scheme de ajutor de minimis trebuie sa faca dovada unei contributii de - 50% pentru activitatile prevazute la art. 5 lit. a)-f), 70% pentru activitatea prevazuta la art. 5 lit. g) si, respectiv, 55% pentru activitatea prevazuta la art. 5 lit. h) - din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, contributie asigurata de solicitant fie din resurse proprii, fie prin surse atrase, intr-o forma libera de ajutor de stat si confirmata printr-o declaratie pe propria raspundere la depunerea proiectului la registratura Ministerului Economiei.
Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de catre beneficiarul ajutorului de minimis.
Activitatile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finantate numai daca au fost solicitate prin proiect, au fost acceptate de Comisie si au fost consemnate in contractul de finantare dintre Ministerul Economiei si beneficiar si au fost initiate dupa semnarea contractului de finantare.
Ajutorul de minimis va fi acordat dupa ce beneficiarul a depus cererea de rambursare, insotita de documentele justificative prevazute in Ghidul solicitantului.
Ajutoarele platibile in mai multe etape vor fi rambursate pe baza prezentarii de documente de plata, corect intocmite si, dupa caz, pana la nivelul maxim prevazut in contract, pentru fiecare etapa.
Pentru a beneficia de finantare nerambursabila in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, beneficiarul va da o declaratie privind ajutoarele de minimis primite in acel an fiscal si alte ajutoare de minimis primite in ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare.
Comisia va acorda ajutorul de minimis dupa ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic, faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro.
In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic pe o perioada de 3 ani consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste acest plafon.
Comisia va verifica daca solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile, pe baza declaratiei pe propria raspundere, data de beneficiar.
Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleasi cheltuieli eligibile. Daca acest cumul conduce la o intensitate a ajutorului care depaseste nivelul intensitatii fixat in conformitate cu prevederile unui regulament de exceptare in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana, ajutorul de minimis nu se va acorda.
Programul finanteaza cheltuielile eligibile, pentru cheltuielile mentionate la art. 5, numai pentru activitatile si echipamentele legate direct de tema proiectului, astfel:
1. Pentru proiectele privind implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii (conformarea cu SR EN ISO 9001:2001 si ISO TS 16949:2002) se finanteaza:
a) activitati legate de instruirea personalului in domeniul calitatii, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentantii managementului pentru calitate, auditorul/auditori intern/interni si personalul implicat;
b) consultanta pentru elaborarea manualului calitatii si/sau procedurilor si implementarea sistemului pe niveluri;
c) tehnica de calcul, soft si hard pentru urmarire, aparatura si dispozitive de masurare, control si monitorizare a proceselor si produselor;
d) cheltuielile aferente activitatii de evaluare si certificare a sistemului, in baza contractului incheiat cu organismul de certificare acreditat.
2. Pentru proiectele privind implementarea si certificarea sistemului de management de mediu (conformarea cu SR EN ISO 14001:2005) se pot acoperi cheltuieli privind:
a) analiza situatiei actuale, instruirea personalului in domeniul managementului de mediu, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentantii managementului de mediu, auditorul/auditorii intern/interni si personalul implicat;
b) consultanta pentru elaborarea manualului si/sau procedurilor si implementarea sistemului pe niveluri;
c) tehnica de calcul, soft si hard pentru urmarire, aparatura si dispozitive de masurare, control, monitorizare si analiza a emisiilor, precum si echipamente pentru rezolvarea problemelor de mediu, in baza Programului de conformare negociat cu Agentia teritoriala de mediu, ca parte integranta a autorizatiei de mediu;
d) cheltuielile aferente activitatii de evaluare si certificare a sistemului, in baza contractului incheiat cu organismul de certificare acreditat.
3. Pentru proiectele privind schema de management si audit EMAS [conformarea cu legislatia europeana si nationala in domeniu, respectiv Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS), Hotararea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei si Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2.086/2011 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in sistemul comunitar de management de mediu si audit - EMAS]:
a) costurile necesare pentru indeplinirea cerintelor in vederea obtinerii inregistrarii EMAS si de verificare si validare a informatiilor de catre verificatorii de mediu in procesul de evaluare a performantelor de mediu ale organizatiei;
b) cheltuielile pentru obtinerea inregistrarii EMAS acordate de catre Comitetul consultativ EMAS.
4. Pentru proiectele privind implementarea si certificarea sistemelor de management al sanatatii si sigurantei ocupationale, a sistemelor de management pentru responsabilitate sociala si de igiena alimentara si/sau a sistemelor de management al securitatii informatiei (conformarea cu SR OHSAS 18001:2008 si ISO CEI 17799:2005) se acopera cheltuieli pentru:
a) analiza situatiei actuale, instruirea personalului in domeniul managementului specific, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentantii managementului de sistem, auditorul/auditorii intern/interni si personalul implicat;
b) consultanta pentru elaborarea manualului si/sau procedurilor si implementarea sistemului pe niveluri;
c) tehnica de calcul, soft si hard pentru urmarire;
d) efectuarea unor dotari specifice privind incadrarea societatii in cerintele standardelor respective, ce vor fi detaliate in Ghid;
e) cheltuielile aferente activitatii de evaluare si certificare a sistemului, in baza contractului incheiat cu organismul de certificare acreditat.
5. Pentru proiectele privind dotarea laboratorului si/sau modernizarea laboratoarelor de testare si etalonare existente se acopera cheltuieli privind:
a) achizitionarea si instalarea de instrumente, echipamente si aparatura pentru determinari specifice produselor si activitatilor realizate, inclusiv echipamente IT si programe informatice specifice, achizitionarea de mobilier specific laboratoarelor, cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achizitionate;
b) compartimentari in spatii existente, placari cu gresie si faianta, izolatii, climatizare, instalatii aferente functionarii laboratorului (apa, aer, gaze, electricitate);
c) cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize, autorizatii;
d) conformarea cu cerintele standardului SR EN ISO 17025:2005 in cazul in care se doreste acreditarea laboratorului, consultanta pentru elaborarea documentatiei, cheltuieli aferente acreditarii in baza contractului incheiat cu organismul de acreditare (daca este cazul).
6. Pentru proiectele privind certificarea voluntara a produselor si/sau obtinerea etichetei ecologice pentru produse se acopera cheltuieli legate de:
a) costuri legate de incercari de laborator efectuate in vederea certificarii;
b) costul produselor supuse verificarii in scopul certificarii, atunci cand in timpul testarii produsele sunt distruse;
c) costurile cu tehnica de calcul necesara productiei, reglarii si verificarii produselor si echipamentelor supuse verificarilor de certificare;
d) cheltuieli legate de testarea produselor in vederea indeplinirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice pe grupe de produse - analize, teste si alte incercari necesare (pentru produsele a caror procedura de acordare a etichetei ecologice este stabilita prin legislatia europeana si nationala), inclusiv costul produselor supuse verificarii daca acestea sunt distruse in timpul testarii;
e) consultanta pentru elaborarea documentelor, tarife pentru obtinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;
f) cheltuieli legate de activitatea de evaluare si certificare a produselor aflate in fabricatie, in baza contractului incheiat cu organismul de certificare acreditat.
7. Pentru proiectele privind asimilarea de tehnologii si produse noi care se realizeaza de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetarilor obtinute in cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice si aplicarea inventiilor autorilor romani protejate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci se acopera cheltuieli legate de:
a) asimilarea de tehnologii si produse noi, achizitionarea de echipamente, componente/subansamble si/sau materiale, precum si costurile cu manopera pentru realizarea de echipamente si/sau instalatii;
b) cheltuieli de constructii-montaj pentru echipamente si/sau instalatii necesare asimilarii de tehnologii si produse noi;
c) asistenta tehnica pentru asimilarea de tehnologii si produse noi, costuri privind testarile si punerea in functiune.
8. Pentru proiectele privind efectuarea de analize de evaluare comparativa pentru activitati din industria prelucratoare in vederea realizarii planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a caror implementare va fi monitorizata, se acopera cheltuieli legate de:
a) activitati de documentare si pregatirea datelor;
b) consultanta cu firme specializate in intocmirea analizelor (daca este cazul).
9. Pentru proiectele privind organizarea si amenajarea in incinta operatorilor economici, in spatiile existente, de expozitii si/sau standuri de prezentare a produselor industriale se acopera cheltuieli legate de:
a) pregatirea spatiului de expunere existent, organizarea si amenajarea standurilor de prezentare;
b) costuri legate de prezentarea produselor (mobilier specific, calculator, videoproiector, ecran, aparat de fotografiat, camera video).
10. Pentru proiectele privind inregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, desenelor si modelelor industriale romanesti se acopera cheltuieli legate de activitatile de inregistrare a marcilor, desenelor si modelelor industriale romanesti pe diverse piete.
Toate cheltuielile eligibile vor fi considerate fara TVA.
Alerta PortalContabilitate.roDescarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici

Newsletter portalcontabilitate.ro

Totul despre anularea si redobandirea codului de inregistrare in scopuri de TVA

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Totul despre anularea si redobandirea codului de inregistrare in scopuri de TVA"!

Da, doresc sa ma abonez si sa primesc informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

x