PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

Mareste font Micsoreaza font Font default


ORDIN nr. 916 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

PortalContabilitate.ro, 07-Iul-2016

Tags: OMFP 916/2016, situatii financiare


ORDIN nr. 916 din 21 iunie 2016
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici
EMITENT:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 5 iulie 2016In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.
  ART. 1
  Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
  ART. 2
  (1) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici prevazut la art. 1 se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.
  (2) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici prevazut la art. 1 se aplica, de asemenea, societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.
  (3) Prevederile prezentului ordin se aplica inclusiv operatorilor economici al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic.
  (4) Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2016, incadrarea in criteriul prevazut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite in intelesul acestuia entitati.
  ART. 3
  (1) In scopul stabilirii sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016, operatorii economici care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, au in vedere criteriile prevazute la pct. 9 din reglementarile respective.
  (2) Indicatorii total active, cifra de afaceri neta si numar mediu de salariati se determina pe baza situatiilor financiare anuale ale exercitiului financiar precedent. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  ART. 4
  In cazul persoanelor juridice care au subunitati fara personalitate juridica, activitatea desfasurata de acestea se insumeaza de persoana juridica care intocmeste raportarea contabila la 30 iunie 2016.
  ART. 5
  (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile prezentului ordin se aplica si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii. Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European verifica incadrarea in criteriul prevazut la art. 2 pe baza indicatorilor determinati conform raportarii contabile anuale la 31 decembrie 2015.
  (2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii raportarilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, raportarile contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acesta reflectand activitatea tuturor sediilor permanente. In acest scop, sediul permanent desemnat procedeaza la insumarea informatiilor corespunzatoare activitatii desfasurate de fiecare sediu permanent.
  ART. 6
  Obligatiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu inlatura obligatia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale de a efectua raportarile prevazute de legislatia aplicabila acestora.
  ART. 7
  Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2016 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
  ART. 8
  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementari contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 9 iulie 2015, cu exceptia art. 8 si 9.
  ART. 9
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
            p. Ministrul finantelor publice,
                  Enache Jiru,
                secretar de stat

  Bucuresti, 21 iunie 2016.
  Nr. 916.

  ANEXA
                  SISTEMUL
    de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici
  CAP. I
  Prevederi generale
  A. Norme metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2016
  I. Prevederi comune
  1. Entitatile prevazute la art. 2 din ordin au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2016 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate.
  2. Prevederile pct. 1 se aplica si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.
  3. (1) Entitatile depun raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.
  (2) Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml.
  (3) Entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.
  (4) Entitatile depun raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate, potrivit legii.
  II. Structura si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2016
  4. (1) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2016 care cuprind urmatoarele formulare, prevazute la cap. II:
  a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
  b) Contul de profit si pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit si pierdere (cod 20);
  c) Date informative (cod 30).
  (2) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (2) din ordin intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2016 care cuprind urmatoarele formulare, prevazute la cap. III:
  a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
  b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20);
  c) Date informative (cod 30).
  (3) Prevederile alin. (1) se aplica si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.
  5. (1) Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a folosi prescurtari sau initiale. In casute se trec codurile care delimiteaza incadrarea entitatilor.
  (2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute in vedere si de subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, care completeaza forma de proprietate corespunzatoare societatilor carora le apartin.
  (3) Entitatile care, potrivit actului constitutiv, reprezinta filiale ale unor societati cu capital integral sau majoritar de stat completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dupa caz.
  6. Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" cu datele prevazute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca raportarea contabila la 30 iunie 2016 nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  7. (1) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.
  (2) In cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, codul CAEN inscris in raportarile contabile la 30 iunie 2016 intocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania corespunde propriei activitati desfasurate de acesta.
  (3) Entitatile completeaza, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderenta efectiv desfasurata.
  8. (1) Formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
  (2) Formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2016, puse in acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
  (3) Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" cu informatiile corespunzatoare datelor de la 1 ianuarie 2016 si 30 iunie 2016.
  9. (1) Formularul "Contul de profit si pierdere"/"Contul prescurtat de profit si pierdere", respectiv "Situatia veniturilor si cheltuielilor", cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2016.
  (2) Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere"/"Contul prescurtat de profit si pierdere", respectiv "Situatia veniturilor si cheltuielilor" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.
  (3) Indicatorul "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)" prezentat pe randul 67 din cadrul formularului "Contul de profit si pierdere" se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora. Prevederile referitoare la incadrarea in categoria microintreprinderilor sunt avute in vedere si la completarea randului 07 "Impozite (ct. 691 + 698)" din cadrul formularului "Contul prescurtat de profit si pierdere".
  10. (1) Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul "Contul de profit si pierdere"/"Contul prescurtat de profit si pierdere", respectiv formularul "Situatia veniturilor si cheltuielilor", cu informatiile corespunzatoare perioadelor 1 ianuarie 2015-30 iunie 2015, respectiv 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016.
  (2) Entitatile inscriu la randul 23 "Salarii si indemnizatii" din cadrul formularului "Contul de profit si pierdere"/randul 04 "Cheltuieli cu personalul" din cadrul formularului "Contul prescurtat de profit si pierdere", respectiv la randul 25 "Salarii si indemnizatii" din cadrul formularului "Situatia veniturilor si cheltuielilor" toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La aceleasi randuri va fi cuprinsa si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) Informatiile reprezentand contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor sunt prezentate, de asemenea, la randul 64 din formularul "Date informative" (cod 30).
  11. (1) In formularul "Date informative", la randurile 01, 02 si 03 coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati inscriu cifra 1, indiferent de numarul acestora.
  (2) Randul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completeaza numai de entitatile care in perioada curenta de raportare nu au inregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
  (3) La randurile privind platile restante din formularul "Date informative" se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
  12. (1) Raportarile contabile la 30 iunie 2016 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
  Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:
  - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
  (2) Raportarile contabile la 30 iunie 2016 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
  13. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, verifica si centralizeaza informatiile aferente acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2016, cu respectarea prevederilor din ordin.
  14. (1) Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2016, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
  (2) Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
  15. Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2016 se completeaza in lei.
  16. Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2016, cele care in tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2016, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2016.
  III. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2016
  17. Raportarile contabile la 30 iunie 2016 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 16 august 2016.
  18. Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2016 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  IV. Reglementari contabile aplicabile la completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2016
  19. Entitatile care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevazut la cap. 14 din reglementarile respective.
  20. Entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, folosesc Planul de conturi prevazut la cap. V din reglementarile respective.
  B. Nomenclator - forme de proprietate

Codul│                                 Denumirea                              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10   │PROPRIETATE INTEGRALA DE STAT                                           │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11  │Regii autonome                                                          │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12  │Societati cu capital integral de stat                                   │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13  │Institute nationale de cercetare-dezvoltare                             │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14  │Companii si societati nationale*1)                                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15  │Societati reprezentand filiale ale unor societati cu capital integral de│
│     │stat si societati la care una sau mai multe societati cu capital        │
│     │integral de stat detin capitalul social                                 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16  │Alte unitati economice de stat netransformate in societati sau regii    │
│     │autonome                                                                │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20   │PROPRIETATE MIXTA*2) (cu capital de stat si privat - sub 50%, 50% si    │
│     │peste 50%)                                                              │
│     ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│     │PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)                        │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21  │Societati cu capital de stat autohton si de stat strain                 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22  │Societati cu capital de stat si privat autohton si strain               │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23  │Societati cu capital de stat si privat autohton                         │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24  │Societati cu capital de stat si privat strain                           │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│     │PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)               │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25  │Societati cu capital de stat autohton si de stat strain                 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26  │Societati cu capital de stat si privat autohton si strain               │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27  │Societati cu capital de stat si privat autohton                         │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28  │Societati cu capital de stat si privat strain                           │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29  │Societati reprezentand filiale ale unor societati cu capital de stat de │
│     │peste 50%, inclusiv, si societati la care una sau mai multe societati cu│
│     │capital de stat de peste 50%, inclusiv, detin intre 50% si 100% din     │
│     │capitalul social al acestora                                            │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│30   │PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA (cu capital: privat autohton, privat  │
│     │autohton si strain, privat strain, societati agricole)                  │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31  │Societati in nume colectiv                                              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32  │Societati in comandita simpla                                           │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33  │Societati in comandita pe actiuni                                       │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34  │Societati pe actiuni                                                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35  │Societati cu raspundere limitata                                        │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36  │Societati agricole                                                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37  │Societati cu capital de stat, privatizate in cursul anului curent       │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│40   │PROPRIETATE COOPERATISTA                                                │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41  │Cooperative de consum                                                   │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42  │Cooperative mestesugaresti                                              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43  │Cooperative si asociatii agricole netransformate                        │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44  │Cooperative de credit                                                   │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│50   │PROPRIETATE OBSTEASCA (societati apartinand organizatiilor si           │
│     │institutiilor politice si obstesti)                                     │
└─────┴───────────────────────────────────────

  *1) La codul 14 se inscriu doar acele companii si societati nationale care au capital integral de stat.
  *2) La proprietatea mixta se inscriu si acele companii si societati nationale al caror capital nu este integral de stat.
──────────


  CAP. II
  Continutul de informatii al formularelor de raportare contabila la data de 30 iunie 2016 intocmite de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei
  A. Aspecte generale
  21. Entitatile care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2016 avand in vedere categoria in care se incadreaza, potrivit pct. 9 din reglementarile respective coroborat cu art. 3 din prezentul ordin si cu respectarea prevederilor prezentului capitol.
  22. Pentru entitatile prevazute de prezentul capitol, structura formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" (cod 10) este urmatoarea:
 
    Judetul ________________________|_|_|        Activitatea preponderenta
    Entitatea __________________________         (denumire clasa CAEN) ____________________
    Adresa: localitatea _____, sectorul ______,  Cod clasa CAEN __________________|_|_|_|_|
    str. _________ nr. ______, bl. _______,      Activitatea preponderenta efectiv
    sc. ______, ap ________                      desfasurata
    Telefon ____________, fax _______________    (denumire clasa CAEN) ___________|_|_|_|_|
    Numar din registrul comertului ___________   Cod clasa CAEN __________________|_|_|_|_|
    Forma de proprietate ________________|_|_|   Cod unic de inregistrare
                                                 _______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                    Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
                               la data de 30.06.2016


 Cod 10                                                                         - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┐
│             Denumirea elementului                        │Nr.│       Sold la:         │
│                                                          │rd.├───────────┬────────────┤
│                                                          │   │ 01.01.2016│ 30.06.2016 │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │                            A                         │ B │     1     │     2      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ A.│ACTIVE IMOBILIZATE                                    │   │           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 │ 01│           │            │
│   │+ 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)                      │   │           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 +│   │           │            │
│   │+ 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093│   │           │            │
│   │- 281 - 291 - 2931 - 2935)                            │ 02│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 +    │   │           │            │
│   │265 + 266 + 267* - 296*)                              │ 03│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)         │ 04│           │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ B.│ACTIVE CIRCULANTE                                     │   │           │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 + 321 + 322 +/- 308 + │   │           │            │
│   │323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 +       │   │           │            │
│   │346 + 347 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 │   │           │            │
│   │+/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 + 4091 - 391 - 392│   │           │            │
│   │ - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - din ct. 4428)  │ 05│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa │   │           │            │
│   │o perioada mai mare de un an trebuie prezentate       │   │           │            │
│   │separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* +    │   │           │            │
│   │4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + │   │           │            │
│   │4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 +  │   │           │            │
│   │446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + │   │           │            │
│   │461 + 4662 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)          │ 06│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 +│   │           │            │
│   │507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 -   │   │           │            │
│   │598)                                                  │ 07│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112 +│   │           │            │
│   │512 + 531 + 532 + 541 + 542)                          │ 08│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                             │   │           │            │
│   │(rd. 05 + 06 + 07 + 08)                               │ 09│           │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ C.│CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd. 11+12)              │ 10│           │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an       │   │           │            │
│   │(din ct. 471*)                                        │ 11│           │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an      │   │           │            │
│   │(din ct. 471*)                                        │ 12│           │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA  │   │           │            │
│   │DE PANA LA UN AN                                      │   │           │            │
│   │(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 +  │   │           │            │
│   │403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + │   │           │            │
│   │427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + │   │           │            │
│   │4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** +  │   │           │            │
│   │453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 +     │   │           │            │
│   │473*** + 509 + 5186 + 519)                            │ 13│           │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE           │   │           │            │
│   │(rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)                     │ 14│           │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14) │ 15│           │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA  │   │           │            │
│   │MAI MARE DE UN AN                                     │   │           │            │
│   │(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 +  │   │           │            │
│   │403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + │   │           │            │
│   │427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + │   │           │            │
│   │4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** +  │   │           │            │
│   │453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** +  │   │           │            │
│   │509 + 5186 + 519)                                     │ 16│           │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ H.│PROVIZIOANE (ct. 151)                                 │ 17│           │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ I.│VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28), din care:  │ 18│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │1. Subventii pentru investitii (ct. 475)(rd. 20 + 21);│ 19│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an       │   │           │            │
│   │(din ct. 475*)                                        │ 20│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an      │   │           │            │
│   │(din ct. 475*)                                        │ 21│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472),          │   │           │            │
│   │(rd. 23 + 24):                                        │ 22│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an    │   │           │            │
│   │   (ct. 472*)                                         │ 23│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │   Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an   │   │           │            │
│   │   (ct. 472*)                                         │ 24│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │3. Venituri in avans aferente activelor primite prin  │   │           │            │
│   │transfer de la clienti (ct. 478),(rd. 26 + 27):       │ 25│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an    │   │           │            │
│   │   (ct. 478*)                                         │ 26│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │   Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an   │   │           │            │
│   │   (ct. 478*)                                         │ 27│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │Fond comercial negativ (ct. 2075)                     │ 28│           │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ J.│CAPITAL SI REZERVE                                    │   │           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care:    │ 29│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │1. Capital subscris varsat (ct. 1012)                 │ 30│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)               │ 31│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                      │ 32│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-   │   │           │            │
│   │dezvoltare (ct. 1018)                                 │ 33│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)     │ 34│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                        │ 35│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                 │ 36│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │IV. REZERVE (ct. 106)                                 │ 37│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │Actiuni proprii (ct. 109)                             │ 38│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │Castiguri legate de instrumentele de capitaluri       │   │           │            │
│   │proprii (ct. 141)                                     │ 39│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii│   │           │            │
│   │(ct. 149)                                             │ 40│           │            │
│   ├───────────────────────────────────────┬──────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)  │   SOLD C     │ 41│           │            │
│   │ (ct. 117)                             ├──────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │                                       │   SOLD D     │ 42│           │            │
│   ├───────────────────────────────────────┼──────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL│   SOLD C     │ 43│           │            │
│   │PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)       ├──────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │                                       │   SOLD D     │ 44│           │            │
│   ├───────────────────────────────────────┴──────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │Repartizarea profitului (ct. 129)                     │ 45│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │CAPITALURI PROPRII - TOTAL                            │   │           │            │
│   │(rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 -│   │           │            │
│   │ 44 - 45)                                             │ 46│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │Patrimoniul public (ct. 1016)                         │ 47│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │Patrimoniul privat (ct. 1017)                         │ 48│           │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│   │CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)                 │ 49│           │            │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┘
 
──────────
  *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
  **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
  ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
──────────


  Rd. 06 - Sumele inscrise la acest rand si preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

     Administrator                             Intocmit
     Numele si prenumele............           ----------
     Semnatura .............                   Numele si prenumele..........
                                               Calitatea...........
                                               Semnatura..............
                                               Nr. de inregistrare in organismul
                                               profesional................

  Raportarile contabile la 30 iunie 2016 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
  Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2016 se completeaza astfel:
  - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
  - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
  Raportarile contabile la 30 iunie 2016 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
  B. Raportari contabile la data de 30 iunie 2016 intocmite de microentitati definite de Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei
  23. Microentitatile, asa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei intocmesc formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" (cod 10) in structura prevazuta la pct. 22.
  
24. Structura formularului "Contul prescurtat de profit si pierdere" (cod 20), intocmit de microentitati, este urmatoarea:
              Contul prescurtat de profit si pierdere
                 la data de 30 iunie 2016 Cod 20                                                                          - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│             Denumirea indicatorilor                      │Nr.│   Realizari aferente    │
│                                                          │rd.│  perioadei de raportare │
│                                                          │   ├────────────┬────────────┤
│                                                          │   │ 01.01.2015-│ 01.01.2016-│
│                                                          │   │ 30.06.2015 │ 30.06.2016 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│                                A                         │ B │     1      │     2      │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri neta                                 │ 01│            │            │
│   │(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 -  │   │            │            │
│   │709 + 741** + 766***)                                 │   │            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 2.│Alte venituri                                         │   │            │            │
│   │(ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755│   │            │            │
│   │+ 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 +     │   │            │            │
│   │7815)                                                 │ 02│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 3.│Costul materiilor prime si al consumabilelor          │   │            │            │
│   │(ct. 601 + 602 - 609*)                                │ 03│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 4.│Cheltuieli cu personalul                              │   │            │            │
│   │(ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)                     │ 04│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 5.│Ajustari de valoare                                   │   │            │            │
│   │(ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)│ 05│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 6.│Alte cheltuieli*****                                  │   │            │            │
│   │(ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + │   │            │            │
│   │612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + │   │            │            │
│   │626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + │   │            │            │
│   │664 + 665 + 666 + 667 + 668)                          │ 06│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 7.│Impozite (ct. 691 + 698)                              │ 07│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 8.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE          │   │            │            │
│   │RAPORTARE:                                            │   │            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┤   │            │            │
│   │Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)         │ 08│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02)       │ 09│            │            │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
 
──────────
  *) Cont de repartizat dupa natura elementelor respective.
  **) Rd. 01 - Se inscriu veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri.
  ***) Rd. 01 - Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766).
  ****) Rd. 02 - Se inscriu veniturile din subventii de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.
  *****) Rd. 06 - Se inscriu si cheltuielile cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666).
──────────
       Administrator                             Intocmit
     Numele si prenumele............           ----------
     Semnatura .............                   Numele si prenumele..........
                                               Calitatea...........
                                               Semnatura..............
                                               Nr. de inregistrare in organismul
                                               profesional................  25. Structura formularului "Date informative" (cod 30), intocmit de microentitati, este urmatoarea:
                Date informative
              la data de 30 iunie 2016
 

 Cod 30                                                                - lei -
┌───────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────────┐
│ I. Date privind rezultatul inregistrat        │Nr. │    Nr.   │     Sume     │
│                                               │rd. │  unitati │              │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│                      A                        │ B  │    1     │      2       │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unitati care au inregistrat profit             │  01│          │              │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unitati care au inregistrat pierdere           │  02│          │              │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unitati care nu au inregistrat nici profit,    │    │          │              │
│nici pierdere                                  │  03│          │              │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┬─┴──────────────┤
│II. Date privind platile restante              │Nr. │ Total  │   Din care:    │
│                                               │rd. │ (col.  ├───────┬────────┤
│                                               │    │  2+3)  │Pentru │ Pentru │
│                                               │    │        │activi-│ activi-│
│                                               │    │        │ tatea │tatea de│
│                                               │    │        │curenta│ inves- │
│                                               │    │        │       │ titii  │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│                       A                       │ B  │    1   │   2   │    3   │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la    │    │        │       │        │
│19 + 23), din care:                            │  04│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08),     │    │        │       │        │
│din care:                                      │  05│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - peste 30 de zile                         │  06│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - peste 90 de zile                         │  07│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - peste 1 an                               │  08│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor│    │        │       │        │
│sociale - total (rd. 10 la 14), din care:      │  09│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - contributii pentru asigurari sociale de  │    │        │       │        │
│      stat datorate de angajatori, salariati si│    │        │       │        │
│      alte persoane asimilate                  │  10│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - contributii pentru fondul asigurarilor   │    │        │       │        │
│      sociale de sanatate                      │  11│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - contributia pentru pensia suplimentara   │  12│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - contributii pentru bugetul asigurarilor  │    │        │       │        │
│      pentru somaj                             │  13│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - alte datorii sociale                     │  14│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligatii restante fata de bugetele fondurilor │    │        │       │        │
│speciale si alte fonduri                       │  15│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligatii restante fata de alti creditori      │  16│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit│    │        │       │        │
│la bugetul de stat                             │  17│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit│    │        │       │        │
│la bugetele locale                             │  18│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenta -     │    │        │       │        │
│total (rd. 20 la 22), din care:                │  19│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - restante dupa 30 de zile                 │  20│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - restante dupa 90 de zile                 │  21│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - restante dupa 1 an                       │  22│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Dobanzi restante                               │  23│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┴───┬───┴────────┤
│III. Numar mediu de salariati                  │ Nr.│ 30 iunie   │ 30 iunie   │
│                                               │ rd.│    2015    │   2016     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│               A                               │  B │      1     │      2     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Numar mediu de salariati                       │  24│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Numarul efectiv de salariati existenti la      │    │            │            │
│sfarsitul perioadei, respectiv la data de      │    │            │            │
│30 iunie                                       │  25│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤
│IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in │ Nr.│                         │
│cursul perioadei de raportare. Subventii       │ rd.│        Sume (lei)       │
│incasate si creante restante                   │    │                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│                    A                          │  B │           1             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite catre       │    │                         │
│persoanele fizice nerezidente, din care:       │  26│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  27│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite catre       │    │                         │
│persoanele fizice nerezidente din statele      │    │                         │
│membre ale Uniunii Europene, din care:         │  28│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  29│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite catre       │    │                         │
│persoane juridice nerezidente, din care:       │  30│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  31│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite catre       │    │                         │
│persoane juridice asociate*) nerezidente din   │    │                         │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │  32│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  33│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende platite catre     │    │                         │
│persoanele fizice nerezidente, din care:       │  34│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  35│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende platite catre     │    │                         │
│persoanele fizice nerezidente din statele      │    │                         │
│membre ale Uniunii Europene, din care:         │  36│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  37│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende platite catre     │    │                         │
│persoane juridice nerezidente, potrivit        │    │                         │
│prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din    │    │                         │
│Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu    │    │                         │
│modificarile si completarile ulterioare,       │    │                         │
│din care:                                      │  38│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  39│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevente platite catre     │    │                         │
│persoane fizice nerezidente, din care:         │  40│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  41│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevente platite catre     │    │                         │
│persoane fizice nerezidente din state membre   │    │                         │
│ale Uniunii Europene, din care:                │  42│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  43│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevente platite catre     │    │                         │
│persoane juridice nerezidente, din care:       │  44│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  45│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevente platite catre     │    │                         │
│persoane juridice asociate*) nerezidente din   │    │                         │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │  46│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  47│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redevente platite in cursul perioadei de       │    │                         │
│raportare pentru bunurile din domeniul public, │    │                         │
│primite in concesiune, din care:               │  48│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - redevente pentru bunurile din domeniul   │    │                         │
│      public platite la bugetul de stat        │  49│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redeventa miniera platita la bugetul de stat   │  50│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redeventa petroliera platita la bugetul de stat│  51│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Chirii platite in cursul perioadei de raportare│    │                         │
│pentru terenuri*1)                             │  52│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii platite catre      │    │                         │
│persoane nerezidente, din care:                │  53│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  54│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii platite catre      │    │                         │
│persoane nerezidente din statele membre ale    │    │                         │
│Uniunii Europene, din care:                    │  55│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  56│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Subventii incasate in cursul perioadei de      │    │                         │
│raportare, din care:                           │  57│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - subventii incasate in cursul perioadei de│    │                         │
│      raportare aferente activelor             │  58│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - subventii aferente veniturilor, din care:│  59│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│       - subventii pentru stimularea ocuparii  │    │                         │
│         fortei de munca**)                    │  60│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Creante restante, care nu au fost incasate la  │    │                         │
│termenele prevazute in contractele comerciale  │    │                         │
│si/sau in actele normative in vigoare, din     │    │                         │
│care:                                          │  61│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│   - creante restante de la entitati din       │    │                         │
│     sectorul majoritar sau integral de stat   │  62│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│   - creante restante de la entitati din       │    │                         │
│     sectorul privat                           │  63│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│V. Tichete de masa                             │ Nr.│                         │
│                                               │ rd.│        Sume (lei)       │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│             A                                 │  B │           1             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masa acordate     │    │                         │
│salariatilor                                   │  64│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │ Nr.│  30 iunie  │  30 iunie  │
│cercetare-dezvoltare***)                       │ rd.│     2015   │    2016    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│               A                               │  B │       1    │      2     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:            │  65│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- dupa surse de finantare (rd. 67 + 68), din   │    │            │            │
│care:                                          │  66│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - din fonduri publice                       │  67│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - din fonduri private                       │  68│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- dupa natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din │    │            │            │
│care:                                          │  69│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - cheltuieli curente                        │  70│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - cheltuieli de capital                     │  71│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare****)                │ Nr.│  30 iunie  │  30 iunie  │
│                                               │ rd.│   2015     │     2016   │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│               A                               │  B │       1    │      2     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de inovare                          │  72│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VIII. Alte informatii                          │ Nr.│  30 iunie  │  30 iunie  │
│                                               │ rd.│    2015    │    2016    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│             A                                 │  B │      1     │      2     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizari           │    │            │            │
│necorporale (ct. 4094)                         │  73│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizari corporale │    │            │            │
│(ct. 4093)                                     │  74│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Imobilizari financiare, in sume brute          │    │            │            │
│(rd. 76 + 84), din care:                       │  75│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Actiuni detinute la entitatile afiliate,       │    │            │            │
│interese de participare, alte titluri          │    │            │            │
│imobilizate si obligatiuni, in sume brute      │    │            │            │
│(rd. 77 la 83), din care:                      │  76│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni cotate emise de rezidenti         │  77│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni necotate emise de rezidenti       │  78│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - parti sociale emise de rezidenti          │  79│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - obligatiuni emise de rezidenti            │  80│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni emise de organismele de plasament │    │            │            │
│     colectiv emise de rezidenti               │  81│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni si parti sociale emise de         │    │            │            │
│     nerezidenti                               │  82│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - obligatiuni emise de nerezidenti          │  83│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85 +   │    │            │            │
│86), din care:                                 │  84│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante imobilizate in lei si exprimate in│    │            │            │
│     lei, a caror decontare se face in functie │    │            │            │
│     de cursul unei valute (din ct. 267)       │  85│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante imobilizate in valuta             │    │            │            │
│     (din ct. 267)                             │  86│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante comerciale, avansuri pentru cumparari  │    │            │            │
│de bunuri de natura stocurilor si pentru       │    │            │            │
│prestari de servicii acordate furnizorilor si  │    │            │            │
│alte conturi asimilate, in sume brute          │    │            │            │
│(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: │  87│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante comerciale externe, avansuri      │    │            │            │
│     pentru cumparari de bunuri de natura      │    │            │            │
│     stocurilor si pentru prestari de servicii │    │            │            │
│     acordate furnizorilor externi si alte     │    │            │            │
│     conturi asimilate, in sume brute (din     │    │            │            │
│     ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 +   │    │            │            │
│     din ct. 413 + din ct. 418)                │  88│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante neincasate la termenul stabilit        │    │            │            │
│(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 +   │    │            │            │
│din ct.  413)                                  │  89│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante in legatura cu personalul si conturi   │    │            │            │
│asimilate (ct. 425 + 4282)                     │  90│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante in legatura cu bugetul asigurarilor    │    │            │            │
│sociale si bugetul statului (din ct. 431 + 437 │    │            │            │
│+ 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + │    │            │            │
│447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:         │  91│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante in legatura cu bugetul            │    │            │            │
│     asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 +     │    │            │            │
│     4382)                                     │  92│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante fiscale in legatura cu bugetul    │    │            │            │
│     statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 +   │    │            │            │
│     446)                                      │  93│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - subventii de incasat (ct. 445)            │  94│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - fonduri speciale - taxe si varsaminte     │    │            │            │
│     asimilate (ct. 447)                       │  95│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - alte creante in legatura cu bugetul       │    │            │            │
│     statului (ct. 4482)                       │  96│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creantele entitatii in relatiile cu entitatile │    │            │            │
│afiliate (ct. 451)                             │  97│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante in legatura cu bugetul asigurarilor    │    │            │            │
│sociale si bugetul statului neincasate la      │    │            │            │
│termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + │    │            │            │
│din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din│    │            │            │
│ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din     │    │            │            │
│ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)          │  98│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 │    │            │            │
│+ 473 + 4662), (rd. 100 la 102), din care:     │  99│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - decontari privind interesele de           │    │            │            │
│     participare, decontari cu actionarii/     │    │            │            │
│     asociatii privind capitalul, decontari din│    │            │            │
│     operatii in participatie (ct. 453 + 456 + │    │            │            │
│     4582)                                     │ 100│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - alte creante in legatura cu persoanele    │    │            │            │
│     fizice si persoanele juridice, altele     │    │            │            │
│     decat creantele in legatura cu            │    │            │            │
│     institutiile publice (institutiile        │    │            │            │
│     statului),(din ct. 461 + din ct. 471 + din│    │            │            │
│     ct. 473 + 4662)                           │ 101│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - sumele preluate din contul 542 "Avansuri  │    │            │            │
│     de trezorerie" reprezentand avansurile de │    │            │            │
│     trezorerie, acordate potrivit legii si    │    │            │            │
│     nedecontate pana la data de raportare (din│    │            │            │
│     ct. 461)                                  │ 102│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:       │ 103│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - de la nerezidenti                         │ 104│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor  │    │            │            │
│economici*****)                                │ 105│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Investitii pe termen scurt, in sume brute      │    │            │            │
│(ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508),     │    │            │            │
│(rd. 107 la 113), din care:                    │ 106│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni cotate emise de rezidenti         │ 107│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni necotate emise de rezidenti       │ 108│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - parti sociale emise de rezidenti          │ 109│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - obligatiuni emise de rezidenti            │ 110│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni emise de organismele de plasament │    │            │            │
│     colectiv rezidente                        │ 111│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni emise de nerezidenti              │ 112│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - obligatiuni emise de nerezidenti          │ 113│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)       │ 114│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Casa in lei si in valuta (rd. 116 + 117), din  │    │            │            │
│care:                                          │ 115│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei (ct. 5311)                         │ 116│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta (ct. 5314)                      │ 117│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Conturi curente la banci in lei si in valuta   │    │            │            │
│(rd. 119 + 121), din care:                     │ 118│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei (ct. 5121), din care:              │ 119│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│     - conturi curente in lei deschise la banci│    │            │            │
│       nerezidente                             │ 120│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta (ct. 5124), din care:           │ 121│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│     - conturi curente in valuta deschise la   │    │            │            │
│       banci nerezidente                       │ 122│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte conturi curente la banci si acreditive    │    │            │            │
│(rd. 124 + 125), din care:                     │ 123│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - sume in curs de decontare, acreditive si  │    │            │            │
│     alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 +│    │            │            │
│     5125 + 5411)                              │ 124│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - sume in curs de decontare si acreditive in│    │            │            │
│     valuta (din ct. 5125 + 5414)              │ 125│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 +     │    │            │            │
│142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 +│    │            │            │
│162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178), din  │    │            │            │
│care:                                          │ 126│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in    │    │            │            │
│sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129), din     │    │            │            │
│care:                                          │ 127│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 128│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 129│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de│    │            │            │
│obligatiuni, in sume brute (ct. 1681),         │    │            │            │
│(rd. 131 + 132), din care:                     │ 130│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 131│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 132│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt        │    │            │            │
│(ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134 +    │    │            │            │
│135), din care:                                │ 133│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 134│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 135│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzile aferente creditelor bancare interne  │    │            │            │
│pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137 +     │    │            │            │
│138), din care:                                │ 136│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 137│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 138│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt        │    │            │            │
│(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 140 + 141), din │    │            │            │
│care:                                          │ 139│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 140│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 141│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe │    │            │            │
│termen scurt (din ct. 5198), (rd. 143 + 144),  │    │            │            │
│din care:                                      │ 142│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 143│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 144│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 +     │    │            │            │
│1622 + 1627), (rd. 146 + 147), din care:       │ 145│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 146│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 147│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen  │    │            │            │
│lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care:│ 148│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 149│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 150│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung         │    │            │            │
│(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 152 + 153), din │    │            │            │
│care:                                          │ 151│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 152│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 153│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe │    │            │            │
│termen lung (din ct. 1682), (rd. 155 + 156),   │    │            │            │
│din care:                                      │ 154│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 155│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 156│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite de la trezoreria statului si dobanzile │    │            │            │
│aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)             │ 157│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte imprumuturi si dobanzile aferente         │    │            │            │
│(ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 159 +     │    │            │            │
│160), din care:                                │ 158│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei si exprimate in lei, a caror       │    │            │            │
│     decontare se face in functie de cursul    │    │            │            │
│     unei valute                               │ 159│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 160│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte imprumuturi si datorii asimilate          │    │            │            │
│(ct. 167), din care:                           │ 161│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - valoarea concesiunilor primite            │    │            │            │
│     (din ct. 167)                             │161a│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la     │    │            │            │
│clienti si alte conturi asimilate, in sume     │    │            │            │
│brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), │    │            │            │
│din care:                                      │ 162│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - datorii comerciale externe, avansuri      │    │            │            │
│     primite de la clienti externi si alte     │    │            │            │
│     conturi asimilate, in sume brute          │    │            │            │
│     (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 +│    │            │            │
│     din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)  │ 163│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii in legatura cu personalul si conturi   │    │            │            │
│asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +   │    │            │            │
│4281)                                          │ 164│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor    │    │            │            │
│sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +   │    │            │            │
│4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 +   │    │            │            │
│4481), (rd. 166 la 169), din care:             │ 165│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - datorii in legatura cu bugetul            │    │            │            │
│     asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 +     │    │            │            │
│     4381)                                     │ 166│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - datorii fiscale in legatura cu bugetul    │    │            │            │
│     statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 +   │    │            │            │
│     446)                                      │ 167│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - fonduri speciale - taxe si varsaminte     │    │            │            │
│     asimilate (ct. 447)                       │ 168│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - alte datorii in legatura cu bugetul       │    │            │            │
│     statului (ct. 4481)                       │ 169│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile │    │            │            │
│afiliate (ct. 451)                             │ 170│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sume datorate actionarilor/asociatilor         │    │            │            │
│(ct. 455)                                      │ 171│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 │    │            │            │
│+ 462 + 472 + 473 + 478 + 509 + 4661),         │    │            │            │
│(rd. 173 la 177), din care:                    │ 172│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - decontari privind interesele de           │    │            │            │
│     participare, decontari cu actionarii/     │    │            │            │
│     asociatii privind capitalul, decontari din│    │            │            │
│     operatii in participatie (ct. 453 + 456 + │    │            │            │
│     457 + 4581)                               │ 173│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - alte datorii in legatura cu persoanele    │    │            │            │
│     fizice si persoanele juridice, altele     │    │            │            │
│     decat datoriile in legatura cu            │    │            │            │
│     institutiile publice (institutiile        │    │            │            │
│     statului)*2) (din ct. 462 + din ct. 472 + │    │            │            │
│     din ct. 473 + 4661)                       │ 174│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - subventii nereluate la venituri           │    │            │            │
│     (din ct. 472)                             │ 175│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - varsaminte de efectuat pentru imobilizari │    │            │            │
│     financiare si investitii pe termen scurt  │    │            │            │
│     (ct. 269 + 509)                           │ 176│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - venituri in avans aferente activelor      │    │            │            │
│     primite prin transfer de la clienti       │    │            │            │
│     (ct. 478)                                 │ 177│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi de platit (ct. 5186)                   │ 178│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea imprumuturilor primite de la          │    │            │            │
│operatorii economici*****)                     │ 179│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:  │ 180│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni cotate*3)                         │ 181│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni necotate*4)                       │ 182│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - parti sociale                             │ 183│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - capital subscris varsat de nerezidenti    │    │            │            │
│     (din ct. 1012)                            │ 184│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Brevete si licente (din ct. 205)               │ 185│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│IX. Informatii privind cheltuielile cu         │Nr. │  30 iunie  │  30 iunie  │
│colaboratorii                                  │rd. │    2015    │    2016    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│                      A                        │  B │     1      │     2      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)          │ 186│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│X. Informatii privind bunurile din domeniul    │Nr. │  30 iunie  │  30 iunie  │
│public al statului                             │rd. │    2015    │    2016    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al      │    │            │            │
│statului aflate in administrare                │ 187│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al      │    │            │            │
│statului aflate in concesiune                  │ 188│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al      │    │            │            │
│statului inchiriate                            │ 189│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│XI. Informatii privind bunurile din            │ Nr.│  30 iunie  │  30 iunie  │
│proprietatea privata a statului supuse         │ rd.│    2015    │   2016     │
│inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014            │    │            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea contabila neta a bunurilor*5)         │ 190│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│XII. Capital social varsat                     │ Nr.│  30 iunie  │  30 iunie  │
│                                               │ rd.│    2015    │   2016     │
│                                               │    ├──────┬─────┼──────┬─────┤
│                                               │    │ Suma │ %*6)│ Suma │ %*6)│
│                                               │    │ (Col.│(Col.│ (Col.│(Col.│
│                                               │    │  1)  │  2) │  3)  │  4) │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│Capital social varsat (ct. 1012)*6)            │    │      │     │      │     │
│(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202), din   │    │      │     │      │     │
│care:                                          │ 191│      │  X  │      │  X  │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│   - detinut de institutii publice (rd. 193 +  │    │      │     │      │     │
│     194), din care:                           │ 192│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│     - detinut de institutii publice de        │    │      │     │      │     │
│       subordonare centrala;                   │ 193│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│     - detinut de institutii publice de        │    │      │     │      │     │
│       subordonare locala;                     │ 194│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│   - detinut de societatile cu capital de stat,│    │      │     │      │     │
│     din care:                                 │ 195│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│     - cu capital integral de stat;            │ 196│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│     - cu capital majoritar de stat;           │ 197│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│     - cu capital minoritar de stat;           │ 198│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│   - detinut de regii autonome                 │ 199│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│   - detinut de societatile cu capital privat  │ 200│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│   - detinut de persoane fizice                │ 201│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│   - detinut de alte entitati                  │ 202│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┴─────┴──────┴─────┤
│XIII. Creante preluate prin cesionare de la    │Nr. │                         │
│persoane juridice******)                       │rd. │        Sume (lei)       │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│                                               │    │  30 iunie  │  30 iunie  │
│                      A                        │  B │    2015    │    2016    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante preluate prin cesionare de la persoane │    │            │            │
│juridice (la valoarea nominala), din care:     │ 203│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante preluate prin cesionare de la     │    │            │            │
│     persoane juridice afiliate                │ 204│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante preluate prin cesionare de la persoane │    │            │            │
│juridice (la cost de achizitie), din care:     │ 205│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante preluate prin cesionare de la     │    │            │            │
│     persoane juridice afiliate                │ 206│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤
│XIV. Venituri obtinute din activitati          │Nr. │                         │
│agricole*******)                               │rd. │        Sume (lei)       │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│                                               │    │  30 iunie  │  30 iunie  │
│                      A                        │  B │    2015    │    2016    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Venituri obtinute din activitati agricole      │ 207│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤
│XV. Situatia veniturilor si cheltuielilor      │Nr. │                         │
│                                               │rd. │        Sume (lei)       │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│                                               │    │  30 iunie  │  30 iunie  │
│                      A                        │  B │    2015    │    2016    │
├────┬──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│  1.│Cifra de afaceri neta                     │    │            │            │
│    │(rd. 209 + 210 - 211 + 212 + 213)         │ 208│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │Productia vanduta                         │    │            │            │
│    │(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 +  │    │            │            │
│    │708)                                      │ 208│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)│ 210│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │Reduceri comerciale acordate (ct. 709)    │ 211│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │Venituri din dobanzi inregistrate de      │    │            │            │
│    │entitatile radiate din Registrul general  │    │            │            │
│    │si care mai au in derulare contracte de   │    │            │            │
│    │leasing (ct. 766)*7)                      │ 212│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │Venituri din subventii de exploatare      │    │            │            │
│    │aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)│ 213│            │            │
├────┼───────────────────────────────────┬──────┼────┼────────────┼────────────┤
│  2.│Venituri aferente costului         │      │    │            │            │
│    │productiei in curs de executie     │      │ 214│            │            │
│    │(ct. 711 + 712)                    │      │    │            │            │
│    │                                   │Sold C│    │            │            │
│    │                                   ├──────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │                                   │Sold D│ 215│            │            │
├────┼───────────────────────────────────┴──────┼────┼────────────┼────────────┤
│  3.│Venituri din productia de imobilizari     │    │            │            │
│    │necorporale si corporale (ct. 721 + 722)  │ 216│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│  4.│Venituri din reevaluarea imobilizarilor   │    │            │            │
│    │corporale (ct. 755)                       │ 217│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│  5.│Venituri din productia de investitii      │    │            │            │
│    │imobiliare (ct. 725)                      │ 218│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│  6.│Venituri din subventii de exploatare      │    │            │            │
│    │(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +   │    │            │            │
│    │7417 + 7419)                              │ 219│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│  7.│Alte venituri din exploatare              │    │            │            │
│    │(ct. 751 + 758 + 7815)                    │ 220│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │  - din care, venituri din fondul         │    │            │            │
│    │    comercial negativ (ct. 7815)          │ 221│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │  - din care, venituri din subventii      │    │            │            │
│    │    pentru investitii (ct. 7584)          │ 222│            │            │
├────┴──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                │    │            │            │
│(rd. 208 + 214 - 215 + 216 + 217 + 218 + 219 + │    │            │            │
│220)                                           │ 223│            │            │
├────┬──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│  8.│a) Cheltuieli cu materiile prime si       │    │            │            │
│    │materialele consumabile (ct. 601 + 602)   │ 224│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │Alte cheltuieli materiale                 │    │            │            │
│    │(ct. 603 + 604 + 606 + 608)               │ 225│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │b) Alte cheltuieli externe (cu energie si │    │            │            │
│    │apa) (ct. 605)                            │ 226│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) │ 227│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │Reduceri comerciale primite (ct. 609)     │ 228│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│  9.│Cheltuieli cu personalul (rd. 230 + 231), │    │            │            │
│    │din care:                                 │ 229│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │a) Salarii si indemnizatii*8)             │    │            │            │
│    │(ct. 641 + 642 + 643 + 644)               │ 230│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │b) Cheltuieli privind asigurarile si      │    │            │            │
│    │protectia sociala (ct. 645)               │ 231│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ 10.│a) Ajustari de valoare privind            │    │            │            │
│    │imobilizarile corporale si necorporale    │    │            │            │
│    │(rd. 233 - 234)                           │ 232│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)  │ 233│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │a.2) Venituri (ct. 7813)                  │ 234│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │b) Ajustari de valoare privind activele   │    │            │            │
│    │circulante (rd. 236 - 237)                │ 235│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)          │ 236│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)            │ 237│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ 11.│Alte cheltuieli de exploatare             │    │            │            │
│    │(rd. 239 la 245)                          │ 238│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │11.1. Cheltuieli privind prestatiile      │    │            │            │
│    │externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 +│    │            │            │
│    │621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + │    │            │            │
│    │628)                                      │ 239│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe   │    │            │            │
│    │si varsaminte asimilate; cheltuieli       │    │            │            │
│    │reprezentand transferuri si contributii   │    │            │            │
│    │datorate in baza unor acte normative      │    │            │            │
│    │speciale (ct. 635 + 6586*9))              │ 240│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │11.3. Cheltuieli cu protectia mediului    │    │            │            │
│    │inconjurator (ct. 652)                    │ 241│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │11.4 Cheltuieli din reevaluarea           │    │            │            │
│    │imobilizarilor corporale (ct. 655)        │ 242│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │11.5. Cheltuieli privind calamitatile si  │    │            │            │
│    │alte evenimente similare (ct. 6587)       │ 243│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 +   │    │            │            │
│    │6582 + 6583 + 6588)                       │ 244│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │Cheltuieli cu dobanzile de refinantare    │    │            │            │
│    │inregistrate de entitatile radiate din    │    │            │            │
│    │Registrul general si care mai au in       │    │            │            │
│    │derulare contracte de leasing (ct. 666*7))│ 245│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │Ajustari privind provizioanele            │    │            │            │
│    │(rd. 247 - 248)                           │ 246│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │- Cheltuieli (ct. 6812)                   │ 247│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │- Venituri (ct. 7812)                     │ 248│            │            │
├────┴──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL               │    │            │            │
│(rd. 224 la 227 - 228 + 229 + 232 + 235 +      │    │            │            │
│238 + 246)                                     │ 249│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:         │    │            │            │
├────┬──────────────────────────────────────────┤    │            │            │
│    │- Profit (rd. 223 - 249)                  │ 250│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │- Pierdere (rd. 249 - 223)                │ 251│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ 12.│Venituri din interese de participare      │    │            │            │
│    │(ct. 7611 + 7612 + 7613)                  │ 252│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │- din care, veniturile obtinute de la     │    │            │            │
│    │entitatile afiliate                       │ 253│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ 13.│Venituri din dobanzi (ct. 766)*7)         │ 254│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │- din care, veniturile obtinute de la     │    │            │            │
│    │entitatile afiliate                       │ 255│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ 14.│Venituri din subventii de exploatare      │    │            │            │
│    │pentru dobanda datorata (ct. 7418)        │ 256│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ 15.│Alte venituri financiare                  │    │            │            │
│    │(ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)  │ 257│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │- din care, venituri din alte imobilizari │    │            │            │
│    │financiare (ct. 7615)                     │ 258│            │            │
├────┴──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL                    │    │            │            │
│(rd. 252 + 254 + 256 + 257)                    │ 259│            │            │
├────┬──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ 16.│Ajustari de valoare privind imobilizarile │    │            │            │
│    │financiare si investitiile financiare     │    │            │            │
│    │detinute ca active circulante             │    │            │            │
│    │(rd. 261 - 262)                           │ 260│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │- Cheltuieli (ct. 686)                    │ 261│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │- Venituri (ct. 786)                      │ 262│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ 17.│Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)*7) │ 263│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │- din care, cheltuielile in relatia cu    │    │            │            │
│    │entitatile afiliate                       │ 264│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │Alte cheltuieli financiare                │    │            │            │
│    │(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)         │ 265│            │            │
├────┴──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL                  │    │            │            │
│(rd. 260 + 263 +265)                           │ 266│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):           │    │            │            │
├────┬──────────────────────────────────────────┤    │            │            │
│    │- Profit (rd. 259 - 266)                  │ 267│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │- Pierdere (rd. 266 - 259)                │ 268│            │            │
├────┴──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 223 + 259)                │ 269│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 249 + 266)              │ 270│            │            │
├────┬──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ 18.│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)            │    │            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┤    │            │            │
│    │- Profit (rd. 269 - 270)                  │ 271│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │- Pierdere (rd. 270 - 269)                │ 272│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ 19.│Impozitul pe profit (ct. 691)             │ 273│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ 20.│Alte impozite neprezentate la elementele  │    │            │            │
│    │de mai sus (ct. 698)                      │ 274│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ 21.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI │    │            │            │
│    │DE RAPORTARE:                             │    │            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┤    │            │            │
│    │- Profit (rd. 271 - 272 - 273 - 274)      │ 275│            │            │
│    ├──────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│    │- Pierdere (rd. 272 + 273 + 274 - 271);   │ 276│            │            │
└────┴──────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘
 
──────────


  *) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea in vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
  **) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
  ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul stiintei si al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
  ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul stiintei si al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
  *****) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.
  ******) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat si costul lor de achizitie.
  Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) si d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
  *******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, "(1) ... veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea sa agricola in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA) si din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum si orice ajutor national acordat pentru activitati agricole, cu exceptia platilor directe nationale complementare in temeiul articolelor 18 si 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
  Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt considerate venituri din activitati agricole cu conditia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului si ca o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt produs agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
  Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole.
  (2) In sensul alineatului (1), "venituri" inseamna veniturile brute, inaintea deducerii costurilor si impozitelor aferente. ...".
  *1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fanete etc.) si aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc).
  *2) In categoria "Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)" nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.
  *3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.
  *4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate.
  *5) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare.
  *6) La sectiunea "XII Capital social varsat", la rd. 192 - 202, in col. 2 si col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat, inscris la rd. 191.
  *7) Conturi de repartizat dupa natura conturilor respective.
  *8) La randul 230 se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
  *9) In acest cont se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul Fiscal.
──────────

      Administrator,                           Intocmit
      Numele si prenumele ..........           Numele si prenumele .........
      Semnatura ............                   Calitatea ....................
                                               Semnatura ...................
                                               Nr. de inregistrare in
                                               organismul profesional ......


  C. Raportari contabile la data de 30 iunie 2016 intocmite de entitatile mici, respectiv mijlocii si mari, precum si de entitatile de interes public definite de Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei
  26. Entitatile mici, respectiv mijlocii si mari, asa cum sunt definite la pct. 9 alin. (3), respectiv pct. 9 alin. (4) din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si entitatile de interes public definite de aceleasi reglementari, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei intocmesc formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" (cod 10) in structura prevazuta la pct. 22.
  27. Structura formularului "Contul de profit si pierdere" (cod 20) intocmit de entitatile mici, mijlocii si mari, precum si entitatile de interes public este urmatoarea:

              Contul de profit si pierdere
              la data de 30 iunie 2016


 cod 20                                                                       - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│             Denumirea indicatorilor                      │Nr.│   Realizari aferente    │
│                                                          │rd.│  perioadei de raportare │
│                                                          │   ├────────────┬────────────┤
│                                                          │   │01.01.2015- │ 01.01.2016-│
│                                                          │   │ 30.06.2015 │ 30.06.2016 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│                                A                         │ B │     1      │     2      │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)    │ 01│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 +  │   │            │            │
│   │706 + 708)                                            │ 02│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)            │ 03│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                │ 04│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile       │   │            │            │
│   │radiate din Registrul general si care mai au in       │   │            │            │
│   │derulare contracte de leasing (ct. 766*)              │ 05│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei  │   │            │            │
│   │de afaceri nete (ct. 7411)                            │ 06│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────┬───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 2.│Venituri aferente costului productiei in curs │Sold C │ 07│            │            │
│   │de executie (ct. 711 + 712)                   ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │                                              │Sold D │ 08│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────┴───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 3.│Venituri din productia de imobilizari necorporale si  │   │            │            │
│   │corporale (ct. 721 + 722)                             │ 09│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 4.│Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale     │   │            │            │
│   │(ct. 755)                                             │ 10│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 5.│Venituri din productia de investitii imobiliare       │   │            │            │
│   │(ct. 725)                                             │ 11│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 6.│Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 │   │            │            │
│   │+ 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                   │ 12│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 7.│Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815)   │ 13│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- din care, venituri din fondul comercial negativ     │   │            │            │
│   │(ct. 7815)                                            │ 14│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- din care, venituri din subventii pentru investitii  │   │            │            │
│   │(ct. 7584)                                            │ 15│            │            │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                           │   │            │            │
│(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)               │ 16│            │            │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 8.│a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele       │   │            │            │
│   │consumabile (ct. 601 + 602)                           │ 17│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) │ 18│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)        │   │            │            │
│   │(ct. 605)                                             │ 19│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)             │ 20│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Reduceri comerciale primite (ct. 609)                 │ 21│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 9.│Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:     │ 22│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)│ 23│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala     │   │            │            │
│   │(ct. 645)                                             │ 24│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10.│a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale│   │            │            │
│   │si necorporale (rd. 26 - 27)                          │ 25│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)              │ 26│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │a.2) Venituri (ct. 7813)                              │ 27│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │b) Ajustari de valoare privind activele circulante    │   │            │            │
│   │(rd. 29 - 30)                                         │ 28│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)                      │ 29│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)                        │ 30│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)          │ 31│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe          │   │            │            │
│   │(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623  + │   │            │            │
│   │624 + 625 + 626 + 627 + 628)                          │ 32│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte │   │            │            │
│   │asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si     │   │            │            │
│   │contributii datorate in baza unor acte normative      │   │            │            │
│   │speciale (ct. 635 + 6586*)                            │ 33│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator   │   │            │            │
│   │(ct. 652)                                             │ 34│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor        │   │            │            │
│   │corporale (ct. 655)                                   │ 35│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte         │   │            │            │
│   │evenimente similare (ct. 6587)                        │ 36│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + │ 37│            │            │
│   │6588)                                                 │   │            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de│   │            │            │
│   │entitatile radiate din Registrul general si care mai  │   │            │            │
│   │au in derulare contracte de leasing (ct. 666*)        │ 38│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)          │ 39│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Cheltuieli (ct. 6812)                               │ 40│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Venituri (ct. 7812)                                 │ 41│            │            │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 +│   │            │            │
│25 + 28 + 31 + 39)                                        │ 42│            │            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                    │   │            │            │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┤            │            │
│   │- Profit (rd. 16 - 42)                                │ 43│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Pierdere (rd. 42 - 16)                              │ 44│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12.│Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 │   │            │            │
│   │+ 7613)                                               │ 45│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- din care, veniturile obtinute de la entitatile      │   │            │            │
│   │afiliate                                              │ 46│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13.│Venituri din dobanzi (ct. 766*)                       │ 47│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- din care, veniturile obtinute de la entitatile      │   │            │            │
│   │afiliate                                              │ 48│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│14.│Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda   │   │            │            │
│   │datorata (ct. 7418)                                   │ 49│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│15.│Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 +│   │            │            │
│   │767 + 768)                                            │ 50│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- din care, venituri din alte imobilizari financiare  │   │            │            │
│   │(ct. 7615)                                            │ 51│            │            │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)       │ 52│            │            │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│16.│Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare  │   │            │            │
│   │si investitiile financiare detinute ca active         │   │            │            │
│   │circulante (rd. 54 - 55)                              │ 53│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Cheltuieli (ct. 686)                                │ 54│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Venituri (ct. 786)                                  │ 55│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│17.│Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)               │ 56│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile     │   │            │            │
│   │afiliate                                              │ 57│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 │   │            │            │
│   │+ 668)                                                │ 58│            │            │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)          │ 59│            │            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):                      │   │            │            │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤   │            │            │
│   │- Profit (rd. 52 - 59)                                │ 60│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Pierdere (rd. 59 - 52)                              │ 61│            │            │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)                             │ 62│            │            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)                           │ 63│            │            │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│18.│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)                        │   │            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┤   │            │            │
│   │- Profit (rd. 62 - 63)                                │ 64│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Pierdere (rd. 63 - 62)                              │ 65│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│19.│Impozitul pe profit (ct. 691)                         │ 66│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│20.│Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus   │   │            │            │
│   │(ct. 698)                                             │ 67│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│21.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE│   │            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┤            │            │
│   │- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)                      │ 68│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)                    │ 69│            │            │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

──────────
  *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
──────────
  La randul 23 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
  La randul 33 - in contul 6586 "Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul fiscal.

     Administrator                            Intocmit
     Numele si prenumele............          Numele si prenumele..........
     Semnatura .............                  Calitatea...........
                                              Semnatura..............
                                              Nr. de inregistrare in organismul
                                              profesional................

  28. Structura formularului "Date informative" (cod 30) intocmit de entitatile mici, mijlocii si mari, precum si de entitatile de interes public este urmatoarea:

                Date informative
               la data de 30 iunie 2016

 cod 30                                                               - lei -
┌───────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────────┐
│ I. Date privind rezultatul inregistrat        │Nr. │    Nr.   │     Sume     │
│                                               │rd. │  unitati │              │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│                      A                        │ B  │    1     │      2       │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unitati care au inregistrat profit             │  01│          │              │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unitati care au inregistrat pierdere           │  02│          │              │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unitati care nu au inregistrat nici profit,    │    │          │              │
│nici pierdere                                  │  03│          │              │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┬─┴──────────────┤
│II. Date privind platile restante              │Nr. │ Total  │   Din care:    │
│                                               │rd. │ (col.  ├───────┬────────┤
│                                               │    │  2+3)  │Pentru │ Pentru │
│                                               │    │        │activi-│ activi-│
│                                               │    │        │ tatea │tatea de│
│                                               │    │        │curenta│ inves- │
│                                               │    │        │       │ titii  │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│                       A                       │ B  │    1   │   2   │    3   │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la    │    │        │       │        │
│19 + 23), din care:                            │  04│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08),     │    │        │       │        │
│din care:                                      │  05│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - peste 30 de zile                         │  06│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - peste 90 de zile                         │  07│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - peste 1 an                               │  08│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor│    │        │       │        │
│sociale - total (rd. 10 la 14), din care:      │  09│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - contributii pentru asigurari sociale de  │    │        │       │        │
│      stat datorate de angajatori, salariati si│    │        │       │        │
│      alte persoane asimilate                  │  10│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - contributii pentru fondul asigurarilor   │    │        │       │        │
│      sociale de sanatate                      │  11│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - contributia pentru pensia suplimentara   │  12│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - contributii pentru bugetul asigurarilor  │    │        │       │        │
│      pentru somaj                             │  13│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - alte datorii sociale                     │  14│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligatii restante fata de bugetele fondurilor │    │        │       │        │
│speciale si alte fonduri                       │  15│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligatii restante fata de alti creditori      │  16│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit│    │        │       │        │
│la bugetul de stat                             │  17│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit│    │        │       │        │
│la bugetele locale                             │  18│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenta -     │    │        │       │        │
│total (rd. 20 la 22), din care:                │  19│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - restante dupa 30 de zile                 │  20│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - restante dupa 90 de zile                 │  21│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - restante dupa 1 an                       │  22│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Dobanzi restante                               │  23│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┴───┬───┴────────┤
│III. Numar mediu de salariati                  │ Nr.│ 30 iunie   │ 30 iunie   │
│                                               │ rd.│   2015     │   2016     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│               A                               │  B │      1     │      2     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Numar mediu de salariati                       │  24│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Numarul efectiv de salariati existenti la      │    │            │            │
│sfarsitul perioadei, respectiv la data de      │    │            │            │
│30 iunie                                       │  25│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤
│IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in │ Nr.│                         │
│cursul perioadei de raportare. Subventii       │ rd.│          Sume           │
│incasate si creante restante                   │    │                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│                    A                          │  B │           1             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite catre       │    │                         │
│persoanele fizice nerezidente, din care:       │  26│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  27│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite catre       │    │                         │
│persoanele fizice nerezidente din statele      │    │                         │
│membre ale Uniunii Europene, din care:         │  28│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  29│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite catre       │    │                         │
│persoanele juridice nerezidente, din care:     │  30│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  31│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite catre       │    │                         │
│persoanele juridice asociate*) nerezidente din │    │                         │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │  32│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  33│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende platite catre     │    │                         │
│persoane nerezidente, din care:                │  34│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  35│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende platite catre     │    │                         │
│persoanele fizice nerezidente din statele      │    │                         │
│membre ale Uniunii Europene, din care:         │  36│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  37│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende platite catre     │    │                         │
│persoanele juridice nerezidente, potrivit      │  38│                         │
│prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din    │    │                         │
│Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu    │    │                         │
│modificarile si completarile ulterioare, din   │    │                         │
│care:                                          │    │                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  39│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevente platite catre     │    │                         │
│persoanele fizice nerezidente, din care:       │  40│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  41│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevente platite catre     │    │                         │
│persoane fizice nerezidente din state membre   │    │                         │
│ale Uniunii Europene, din care:                │  42│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  43│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevente platite catre     │    │                         │
│persoanele juridice nerezidente, din care:     │  44│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  45│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevente platite catre     │    │                         │
│persoane juridice asociate*) nerezidente din   │    │                         │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │  46│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  47│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redevente platite in cursul perioadei de       │    │                         │
│raportare pentru bunurile din domeniul public, │    │                         │
│primite in concesiune, din care:               │  48│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - redevente pentru bunurile din domeniul   │    │                         │
│      public platite la bugetul de stat        │  49│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redeventa miniera platita la bugetul de stat   │  50│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redeventa petroliera platita la bugetul de stat│  51│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Chirii platite in cursul perioadei de raportare│    │                         │
│pentru terenuri*1)                             │  52│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii platite catre      │    │                         │
│persoanele nerezidente, din care:              │  53│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  54│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii platite catre      │    │                         │
│persoane nerezidente din statele membre ale    │    │                         │
│Uniunii Europene, din care:                    │  55│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - impozitul datorat la bugetul de stat     │  56│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Subventii incasate in cursul perioadei de      │    │                         │
│raportare, din care:                           │  57│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - subventii incasate in cursul perioadei de│    │                         │
│      raportare aferente activelor             │  58│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│    - subventii aferente veniturilor, din care:│  59│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│       - subventii pentru stimularea ocuparii  │    │                         │
│         fortei de munca**)                    │  60│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Creante restante, care nu au fost incasate la  │    │                         │
│termenele prevazute in contractele comerciale  │    │                         │
│si/sau in actele normative in vigoare, din     │    │                         │
│care:                                          │  61│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│   - creante restante de la entitati din       │    │                         │
│     sectorul majoritar sau integral de stat   │  62│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│   - creante restante de la entitati din       │    │                         │
│     sectorul privat                           │  63│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│V. Tichete de masa                             │ Nr.│                         │
│                                               │ rd.│         Sume            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│             A                                 │  B │           1             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masa acordate     │    │                         │
│salariatilor                                   │  64│                         │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │ Nr.│ 30 iunie   │ 30 iunie   │
│cercetare-dezvoltare***)                       │ Rd.│   2015     │   2016     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│               A                               │  B │       1    │      2     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:            │  65│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- dupa surse de finantare (rd. 67 + 68),       │    │            │            │
│din care:                                      │  66│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - din fonduri publice                       │  67│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - din fonduri private                       │  68│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- dupa natura cheltuielilor, (rd. 70 + 71),    │    │            │            │
│din care:                                      │  69│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - cheltuieli curente                        │  70│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - cheltuieli de capital                     │  71│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare****)                │ Nr.│ 30 iunie   │ 30 iunie   │
│                                               │ rd.│   2015     │   2016     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│               A                               │  B │       1    │      2     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de inovare                          │  72│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VIII. Alte informatii                          │ Nr.│ 30 iunie   │ 30 iunie   │
│                                               │ rd.│   2015     │   2016     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│             A                                 │  B │      1     │      2     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizari           │    │            │            │
│necorporale (ct. 4094)                         │  73│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizari corporale │    │            │            │
│(ct. 4093)                                     │  74│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 76 +│    │            │            │
│84), din care:                                 │  75│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Actiuni detinute la entitatile afiliate,       │    │            │            │
│interese de participare, alte titluri          │    │            │            │
│imobilizate si obligatiuni, in sume brute      │    │            │            │
│(rd. 77 la 83), din care:                      │  76│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni cotate emise de rezidenti         │  77│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni necotate emise de rezidenti       │  78│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - parti sociale emise de rezidenti          │  79│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - obligatiuni emise de rezidenti            │  80│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni emise de organismele de plasament │    │            │            │
│     colectiv emise de rezidenti               │  81│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni si parti sociale emise de         │    │            │            │
│     nerezidenti                               │  82│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - obligatiuni emise de nerezidenti          │  83│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85 +   │    │            │            │
│86), din care:                                 │  84│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante imobilizate in lei si exprimate in│    │            │            │
│     lei, a caror decontare se face in functie │    │            │            │
│     de cursul unei valute (din ct. 267)       │  85│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante imobilizate in valuta             │    │            │            │
│     (din ct. 267)                             │  86│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante comerciale, avansuri pentru cumparari  │    │            │            │
│de bunuri de natura stocurilor si pentru       │    │            │            │
│prestari de servicii acordate furnizorilor si  │    │            │            │
│alte conturi asimilate, in sume brute          │    │            │            │
│(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: │  87│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante comerciale externe, avansuri      │    │            │            │
│     pentru cumparari de bunuri de natura      │    │            │            │
│     stocurilor si pentru prestari de servicii │    │            │            │
│     acordate furnizorilor externi si alte     │    │            │            │
│     conturi asimilate, in sume brute (din     │    │            │            │
│     ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 +   │    │            │            │
│     din ct. 413 + din ct. 418)                │  88│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante neincasate la termenul stabilit        │    │            │            │
│(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 +   │    │            │            │
│din ct. 413)                                   │  89│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante in legatura cu personalul si conturi   │    │            │            │
│asimilate (ct. 425 + 4282)                     │  90│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante in legatura cu bugetul asigurarilor    │    │            │            │
│sociale si bugetul statului (din ct. 431 + 437 │    │            │            │
│+ 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + │    │            │            │
│447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:         │  91│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante in legatura cu bugetul            │    │            │            │
│     asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 +     │    │            │            │
│     4382)                                     │  92│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante fiscale in legatura cu bugetul    │    │            │            │
│     statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 +   │    │            │            │
│     446)                                      │  93│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - subventii de incasat (ct. 445)            │  94│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - fonduri speciale - taxe si varsaminte     │    │            │            │
│     asimilate (ct. 447)                       │  95│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - alte creante in legatura cu bugetul       │    │            │            │
│     statului (ct. 4482)                       │  96│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creantele entitatii in relatiile cu entitatile │    │            │            │
│afiliate (ct. 451)                             │  97│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante in legatura cu bugetul asigurarilor    │    │            │            │
│sociale si bugetul statului neincasate la      │    │            │            │
│termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + │    │            │            │
│din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din│    │            │            │
│ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din     │    │            │            │
│ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)          │  98│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 │    │            │            │
│473 + 4662), (rd. 100 la 102), din care:       │  99│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - decontari privind interesele de           │    │            │            │
│     participare, decontari cu actionarii/     │    │            │            │
│     asociatii privind capitalul, decontari din│    │            │            │
│     operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 │    │            │            │
│     + 4582)                                   │ 100│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - alte creante in legatura cu persoanele    │    │            │            │
│     fizice si persoanele juridice, altele     │    │            │            │
│     decat creantele in legatura cu            │    │            │            │
│     institutiile publice (institutiile        │    │            │            │
│     statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din│    │            │            │
│     ct. 473 + 4662)                           │ 101│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - sumele preluate din contul 542 "Avansuri  │    │            │            │
│     de trezorerie" reprezentand avansurile de │    │            │            │
│     trezorerie, acordate potrivit legii si    │    │            │            │
│     nedecontate pana la data de raportare     │    │            │            │
│     (din ct. 461)                             │ 102│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:       │ 103│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - de la nerezidenti                         │ 104│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor  │    │            │            │
│economici*****)                                │ 105│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Investitii pe termen scurt, in sume brute      │    │            │            │
│(ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508),     │    │            │            │
│(rd. 107 la 113), din care:                    │ 106│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni cotate emise de rezidenti         │ 107│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni necotate emise de rezidenti       │ 108│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - parti sociale emise de rezidenti          │ 109│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - obligatiuni emise de rezidenti            │ 110│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni emise de organismele de plasament │    │            │            │
│     colectiv rezidente                        │ 111│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni emise de nerezidenti              │ 112│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - obligatiuni emise de nerezidenti          │ 113│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)       │ 114│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Casa in lei si in valuta (rd. 116 + 117), din  │    │            │            │
│care:                                          │ 115│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei (ct. 5311)                         │ 116│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta (ct. 5314)                      │ 117│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Conturi curente la banci in lei si in valuta   │    │            │            │
│(rd. 119 + 121), din care:                     │ 118│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei (ct. 5121), din care:              │ 119│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - conturi curente in lei deschise la banci  │    │            │            │
│     nerezidente                               │ 120│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta (ct. 5124), din care:           │ 121│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - conturi curente in valuta deschise la     │    │            │            │
│     banci nerezidente                         │ 122│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte conturi curente la banci si acreditive    │    │            │            │
│(rd. 124 + 125), din care:                     │ 123│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - sume in curs de decontare, acreditive si  │    │            │            │
│     alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 +│    │            │            │
│     5125 + 5411)                              │ 124│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - sume in curs de decontare si acreditive in│    │            │            │
│     valuta (din ct. 5125 + 5414)              │ 125│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 │    │            │            │
│+ 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162│    │            │            │
│+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178), din care:│ 126│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in    │    │            │            │
│sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129),         │    │            │            │
│din care:                                      │ 127│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 128│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 129│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de│    │            │            │
│obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 131│    │            │            │
│+ 132), din care:                              │ 130│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 131│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 132│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt        │    │            │            │
│(ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134 +    │    │            │            │
│135), din care:                                │ 133│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 134│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 135│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzile aferente creditelor bancare interne  │    │            │            │
│pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137 +     │    │            │            │
│138), din care:                                │ 136│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 137│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 138│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt        │    │            │            │
│(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 140 + 141),     │    │            │            │
│din care:                                      │ 139│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 140│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 141│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe │    │            │            │
│termen scurt (din ct. 5198), (rd. 143 + 144),  │    │            │            │
│din care:                                      │ 142│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 143│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 144│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 +     │    │            │            │
│1622 + 1627), (rd. 146 + 147), din care:       │ 145│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 146│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 147│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen  │    │            │            │
│lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care:│ 148│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 149│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 150│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung         │    │            │            │
│(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 152 + 153),     │    │            │            │
│din care:                                      │ 151│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 152│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 153│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe │    │            │            │
│termen lung (din ct. 1682), (rd. 155 + 156),   │    │            │            │
│din care:                                      │ 154│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei                                    │ 155│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 156│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Credite de la trezoreria statului si dobanzile │    │            │            │
│aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)             │ 157│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte imprumuturi si dobanzile aferente         │    │            │            │
│(ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 159 +     │    │            │            │
│160), din care:                                │ 158│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in lei si exprimate in lei, a caror       │    │            │            │
│     decontare se face in functie de cursul    │    │            │            │
│     unei valute                               │ 159│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - in valuta                                 │ 160│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte imprumuturi si datorii asimilate          │    │            │            │
│(ct. 167), din care:                           │ 161│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - valoarea concesiunilor primite            │    │            │            │
│     (din ct. 167)                             │161a│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la     │    │            │            │
│clienti si alte conturi asimilate, in sume     │    │            │            │
│brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), │    │            │            │
│din care:                                      │ 162│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - datorii comerciale externe, avansuri      │    │            │            │
│     primite de la clienti externi si alte     │    │            │            │
│     conturi asimilate, in sume brute (din     │    │            │            │
│     ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din │    │            │            │
│     ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)      │ 163│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii in legatura cu personalul si conturi   │    │            │            │
│asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +   │    │            │            │
│4281)                                          │ 164│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor    │    │            │            │
│sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +   │    │            │            │
│4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 +   │    │            │            │
│4481), (rd. 166 la 169), din care:             │ 165│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - datorii in legatura cu bugetul            │    │            │            │
│     asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 +     │    │            │            │
│     4381)                                     │ 166│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - datorii fiscale in legatura cu bugetul    │    │            │            │
│     statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 +    │    │            │            │
│     446)                                      │ 167│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - fonduri speciale - taxe si varsaminte     │    │            │            │
│     asimilate (ct. 447)                       │ 168│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - alte datorii in legatura cu bugetul       │    │            │            │
│     statului (ct. 4481)                       │ 169│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile │    │            │            │
│afiliate (ct. 451)                             │ 170│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sume datorate actionarilor/asociatilor         │    │            │            │
│(ct. 455)                                      │ 171│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 │    │            │            │
│+ 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 173│    │            │            │
│la 177), din care:                             │ 172│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - decontari privind interesele de           │    │            │            │
│     participare, decontari cu actionarii/     │    │            │            │
│     asociatii privind capitalul, decontari din│    │            │            │
│     operatii in participatie (ct. 453 + 456 + │    │            │            │
│     457 + 4581)                               │ 173│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - alte datorii in legatura cu persoanele    │    │            │            │
│     fizice si persoanele juridice, altele     │    │            │            │
│     decat datoriile in legatura cu            │    │            │            │
│     institutiile publice (institutiile        │    │            │            │
│     statului)*2) (din ct. 462 + 4661 + din    │    │            │            │
│     ct. 472 + din ct. 473)                    │ 174│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - subventii nereluate la venituri (din      │    │            │            │
│     ct. 472)                                  │ 175│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - varsaminte de efectuat pentru imobilizari │    │            │            │
│     financiare si investitii pe termen scurt  │    │            │            │
│     (ct. 269 + 509)                           │ 176│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - venituri in avans aferente activelor      │    │            │            │
│     primite prin transfer de la clienti       │    │            │            │
│     (ct. 478)                                 │ 177│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi de platit (ct. 5186)                   │ 178│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - venituri in avans aferente activelor      │    │            │            │
│     primite prin transfer de la clienti       │    │            │            │
│     (ct. 478)                                 │ 177│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobanzi de platit (ct. 5186)                   │ 178│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea imprumuturilor primite de la          │    │            │            │
│operatorii economici*****)                     │ 179│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:  │ 180│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni cotate*3)                         │ 181│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - actiuni necotate*4)                       │ 182│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - parti sociale                             │ 183│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - capital subscris varsat de nerezidenti    │    │            │            │
│     (din ct. 1012)                            │ 184│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Brevete si licente (din ct. 205)               │ 185│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│IX. Informatii privind cheltuielile cu         │Nr. │ 30 iunie   │  30 iunie  │
│colaboratorii                                  │rd. │  2015      │    2016    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│                      A                        │  B │     1      │     2      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)          │ 186│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│X. Informatii privind bunurile din domeniul    │Nr. │ 30 iunie   │  30 iunie  │
│public al statului                             │rd. │   2015     │   2016     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al      │    │            │            │
│statului aflate in administrare                │ 187│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al      │    │            │            │
│statului aflate in concesiune                  │ 188│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al      │    │            │            │
│statului inchiriate                            │ 189│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│XI. Informatii privind bunurile din            │Nr. │ 30 iunie   │  30 iunie  │
│proprietatea privata a statului supuse         │rd. │   2015     │   2016     │
│inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014            │    │            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Valoarea contabila neta a bunurilor*5)         │ 190│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│XII. Capital social varsat                     │Nr. │ 30 iunie   │  30 iunie  │
│                                               │rd. │   2015     │    2016    │
│                                               │    ├──────┬─────┼──────┬─────┤
│                                               │    │ Suma │ %*6)│ Suma │ %*6)│
│                                               │    │ (Col.│(Col.│ (Col.│(Col.│
│                                               │    │  1)  │  2) │  3)  │  4) │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│Capital social varsat (ct. 1012)*6)            │    │      │     │      │     │
│(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202), din   │    │      │     │      │     │
│care:                                          │ 191│      │X    │      │X    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│   - detinut de institutii publice (rd. 193 +  │    │      │     │      │     │
│     194), din care:                           │ 192│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│     - detinut de institutii publice de        │    │      │     │      │     │
│       subordonare centrala;                   │ 193│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│     - detinut de institutii publice de        │    │      │     │      │     │
│       subordonare locala;                     │ 194│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│   - detinut de societatile cu capital de stat,│    │      │     │      │     │
│     din care:                                 │ 195│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│     - cu capital integral de stat;            │ 196│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│     - cu capital majoritar de stat;           │ 197│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│     - cu capital minoritar de stat;           │ 198│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│   - detinut de regii autonome                 │ 199│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│   - detinut de societatile cu capital privat  │ 200│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│   - detinut de persoane fizice                │ 201│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│   - detinut de alte entitati                  │ 202│      │     │      │     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┴─────┴──────┴─────┤
│XIII. Creante preluate prin cesionare de la    │Nr. │                         │
│persoane juridice******)                       │rd. │        Sume             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│                                               │    │  30 iunie  │  30 iunie  │
│                      A                        │  B │    2015    │    2016    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante preluate prin cesionare de la persoane │    │            │            │
│juridice (la valoarea nominala), din care:     │ 203│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante preluate prin cesionare de la     │    │            │            │
│     persoane juridice afiliate                │ 204│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante preluate prin cesionare de la persoane │    │            │            │
│juridice (la cost de achizitie), din care:     │ 205│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│   - creante preluate prin cesionare de la     │    │            │            │
│     persoane juridice afiliate                │ 206│            │            │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤
│XIV. Venituri obtinute din activitati          │Nr. │                         │
│agricole*******)                               │rd. │          Sume           │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│                                               │    │  30 iunie  │  30 iunie  │
│                      A                        │  B │    2015    │    2016    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Venituri obtinute din activitati agricole      │ 207│            │            │
└───────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘

──────────


 cod 20                                                                       - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│             Denumirea indicatorilor                      │Nr.│   Realizari aferente    │
│                                                          │rd.│  perioadei de raportare │
│                                                          │   ├────────────┬────────────┤
│                                                          │   │01.01.2015- │ 01.01.2016-│
│                                                          │   │ 30.06.2015 │ 30.06.2016 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│                                A                         │ B │     1      │     2      │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)    │ 01│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 +  │   │            │            │
│   │706 + 708)                                            │ 02│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)            │ 03│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                │ 04│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile       │   │            │            │
│   │radiate din Registrul general si care mai au in       │   │            │            │
│   │derulare contracte de leasing (ct. 766*)              │ 05│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei  │   │            │            │
│   │de afaceri nete (ct. 7411)                            │ 06│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────┬───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 2.│Venituri aferente costului productiei in curs │Sold C │ 07│            │            │
│   │de executie (ct. 711 + 712)                   ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │                                              │Sold D │ 08│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────┴───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 3.│Venituri din productia de imobilizari necorporale si  │   │            │            │
│   │corporale (ct. 721 + 722)                             │ 09│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 4.│Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale     │   │            │            │
│   │(ct. 755)                                             │ 10│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 5.│Venituri din productia de investitii imobiliare       │   │            │            │
│   │(ct. 725)                                             │ 11│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 6.│Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 │   │            │            │
│   │+ 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                   │ 12│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 7.│Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815)   │ 13│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- din care, venituri din fondul comercial negativ     │   │            │            │
│   │(ct. 7815)                                            │ 14│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- din care, venituri din subventii pentru investitii  │   │            │            │
│   │(ct. 7584)                                            │ 15│            │            │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                           │   │            │            │
│(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)               │ 16│            │            │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 8.│a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele       │   │            │            │
│   │consumabile (ct. 601 + 602)                           │ 17│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) │ 18│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)        │   │            │            │
│   │(ct. 605)                                             │ 19│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)             │ 20│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Reduceri comerciale primite (ct. 609)                 │ 21│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 9.│Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:     │ 22│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)│ 23│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala     │   │            │            │
│   │(ct. 645)                                             │ 24│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10.│a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale│   │            │            │
│   │si necorporale (rd. 26 - 27)                          │ 25│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)              │ 26│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │a.2) Venituri (ct. 7813)                              │ 27│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │b) Ajustari de valoare privind activele circulante    │   │            │            │
│   │(rd. 29 - 30)                                         │ 28│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)                      │ 29│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)                        │ 30│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)          │ 31│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe          │   │            │            │
│   │(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623  + │   │            │            │
│   │624 + 625 + 626 + 627 + 628)                          │ 32│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte │   │            │            │
│   │asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si     │   │            │            │
│   │contributii datorate in baza unor acte normative      │   │            │            │
│   │speciale (ct. 635 + 6586*)                            │ 33│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator   │   │            │            │
│   │(ct. 652)                                             │ 34│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor        │   │            │            │
│   │corporale (ct. 655)                                   │ 35│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte         │   │            │            │
│   │evenimente similare (ct. 6587)                        │ 36│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + │ 37│            │            │
│   │6588)                                                 │   │            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de│   │            │            │
│   │entitatile radiate din Registrul general si care mai  │   │            │            │
│   │au in derulare contracte de leasing (ct. 666*)        │ 38│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)          │ 39│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Cheltuieli (ct. 6812)                               │ 40│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Venituri (ct. 7812)                                 │ 41│            │            │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 +│   │            │            │
│25 + 28 + 31 + 39)                                        │ 42│            │            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                    │   │            │            │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┤            │            │
│   │- Profit (rd. 16 - 42)                                │ 43│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Pierdere (rd. 42 - 16)                              │ 44│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12.│Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 │   │            │            │
│   │+ 7613)                                               │ 45│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- din care, veniturile obtinute de la entitatile      │   │            │            │
│   │afiliate                                              │ 46│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13.│Venituri din dobanzi (ct. 766*)                       │ 47│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- din care, veniturile obtinute de la entitatile      │   │            │            │
│   │afiliate                                              │ 48│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│14.│Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda   │   │            │            │
│   │datorata (ct. 7418)                                   │ 49│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│15.│Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 +│   │            │            │
│   │767 + 768)                                            │ 50│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- din care, venituri din alte imobilizari financiare  │   │            │            │
│   │(ct. 7615)                                            │ 51│            │            │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)       │ 52│            │            │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│16.│Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare  │   │            │            │
│   │si investitiile financiare detinute ca active         │   │            │            │
│   │circulante (rd. 54 - 55)                              │ 53│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Cheltuieli (ct. 686)                                │ 54│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Venituri (ct. 786)                                  │ 55│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│17.│Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)               │ 56│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile     │   │            │            │
│   │afiliate                                              │ 57│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 │   │            │            │
│   │+ 668)                                                │ 58│            │            │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)          │ 59│            │            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):                      │   │            │            │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤   │            │            │
│   │- Profit (rd. 52 - 59)                                │ 60│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Pierdere (rd. 59 - 52)                              │ 61│            │            │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)                             │ 62│            │            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)                           │ 63│            │            │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│18.│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)                        │   │            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┤   │            │            │
│   │- Profit (rd. 62 - 63)                                │ 64│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Pierdere (rd. 63 - 62)                              │ 65│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│19.│Impozitul pe profit (ct. 691)                         │ 66│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│20.│Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus   │   │            │            │
│   │(ct. 698)                                             │ 67│            │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│21.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE│   │            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┤            │            │
│   │- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)                      │ 68│            │            │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│   │- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)                    │ 69│            │            │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

──────────
  *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
──────────
  La randul 23 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
  La randul 33 - in contul 6586 "Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul fiscal.

     Administrator                            Intocmit
     Numele si prenumele............          Numele si prenumele..........
     Semnatura .............                  Calitatea...........
                                              Semnatura..............
                                              Nr. de inregistrare in organismul
                                              profesional................

  28. Structura formularului "Date informative" (cod 30) intocmit de entitatile mici, mijlocii si mari, precum si de entitatile de interes public este urmatoarea:

                Date informative
               la data de 30 iunie 2016

 cod 30                                                               - lei -
┌───────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────────┐
│ I. Date privind rezultatul inregistrat        │Nr. │    Nr.   │     Sume     │
│                                               │rd. │  unitati │              │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│                      A                        │ B  │    1     │      2       │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unitati care au inregistrat profit             │  01│          │              │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unitati care au inregistrat pierdere           │  02│          │              │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unitati care nu au inregistrat nici profit,    │    │          │              │
│nici pierdere                                  │  03│          │              │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┬─┴──────────────┤
│II. Date privind platile restante              │Nr. │ Total  │   Din care:    │
│                                               │rd. │ (col.  ├───────┬────────┤
│                                               │    │  2+3)  │Pentru │ Pentru │
│                                               │    │        │activi-│ activi-│
│                                               │    │        │ tatea │tatea de│
│                                               │    │        │curenta│ inves- │
│                                               │    │        │       │ titii  │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│                       A                       │ B  │    1   │   2   │    3   │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la    │    │        │       │        │
│19 + 23), din care:                            │  04│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08),     │    │        │       │        │
│din care:                                      │  05│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - peste 30 de zile                         │  06│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - peste 90 de zile                         │  07│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - peste 1 an                               │  08│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor│    │        │       │        │
│sociale - total (rd. 10 la 14), din care:      │  09│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - contributii pentru asigurari sociale de  │    │        │       │        │
│      stat datorate de angajatori, salariati si│    │        │       │        │
│      alte persoane asimilate                  │  10│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - contributii pentru fondul asigurarilor   │    │        │       │        │
│      sociale de sanatate                      │  11│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - contributia pentru pensia suplimentara   │  12│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - contributii pentru bugetul asigurarilor  │    │        │       │        │
│      pentru somaj                             │  13│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│    - alte datorii sociale                     │  14│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligatii restante fata de bugetele fondurilor │    │        │       │        │
│speciale si alte fonduri                       │  15│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligatii restante fata de alti creditori      │  16│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit│    │        │       │        │
│la bugetul de stat                             │  17│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit│    │        │       │        │
│la bugetele locale                             │  18│        │       │        │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Credite bancare