PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

Mareste font Micsoreaza font Font default


Ordinul 2048/2016 - Formular 088

PortalContabilitate.ro, 19-Iul-2016

Tags: Ordin 2048/2016, ANAF, formular 088


Pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088)

EMITENT:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
 
PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2016

Data Intrarii in vigoare: 30 Iulie 2016
-------------------------------------------------------------------------  In temeiul art. 56, 58, art. 342 alin. (1), art. 346, art. 352 alin. (1) si (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
  presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
  ART. I
  Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) "Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2016, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4. - Formularul mentionat la art. 1 se completeaza si se depune de catre persoanele impozabile, societati, infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt inregistrate in scopuri de TVA potrivit dispozitiilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulata in temeiul prevederilor art. 58 din Codul de procedura fiscala, in situatia in care prezinta risc fiscal, in urma selectiei efectuate in mod automat, prin intermediul aplicatiei informatice dezvoltate la nivel central, in baza criteriilor stabilite de organul fiscal central desemnat in acest scop."
  2. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
  ART. II
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii.
  ART. III
  Directia generala de informatii fiscale, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
            Presedintele Agentiei Nationale
               de Administrare Fiscala,
               Eugen-Dragos Doros
  Bucuresti, 8 iulie 2016.
  Nr. 2.048.
  ANEXA
  (Anexa la Ordinul nr. 3.841/2015)
 
┌────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│        ANAF        │Declaratie pe propria raspundere pentru│      088        │
│Agentia Nationala de│evaluarea intentiei si a capacitatii de│Nr. de operator  │
│Administrare Fiscala│a desfasura activitati economice care  │  de date cu     │
│                    │implica operatiuni din sfera TVA       │caracter personal│
│                    │                                       │     - 759       │
└────────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE                                             │
├──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE /NUME, PRENUME       │                                                         │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│FORMA DE ORGANIZARE           │                                                         │
├──────────────────────────────┼────────────────┬────┬─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALA*1)│                │ RO │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴────────────────┴────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│PERSOANA IMPOZABILA se afla [] nu se afla [] in procedura insolventei prevazuta de      │
│                                             Legea nr. 85/2014*2)                       │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DOMICILIU FISCAL                                                                        │
├─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────────┬─────────────────────────────┤
│JUDET    │                     │SECTOR │   │LOCALITATE    │                             │
├─────────┼─────────────────────┴───────┴───┼──────┬───────┼───────┬──────┬──────┬───────┤
│STRADA   │                                 │NR.   │       │BLOC   │      │SC.   │       │
├────┬────┼─────┬──────┬─────────────┬──────┼──────┴───┬───┴───────┴──────┴──────┴───────┤
│ET. │    │AP.  │      │COD POSTAL   │      │TELEFON   │                                 │
├────┴────┴─────┼──────┴─────────────┴──┬───┴────────┬─┴───────┬───────┬───────────┬─────┤
│FAX            │                       │E-MAIL      │         │       │WEBSITE    │     │
├───────────────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴────┬──┴───────────┴─────┤
│NUMAR DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI A CERERII DE         │                    │
│INMATRICULARE*3)/NUMAR DE ORDIN IN REGISTRUL COMERTULUI            │                    │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DATE PRIVIND PERSOANA CARE DEPUNE DECLARATIA                                            │
├──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NUME, PRENUME             │                                                             │
├──────────────────────────┼──────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│COD NUMERIC PERSONAL      │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
│(CNP, NIF**), ID etc.)    │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────┼──────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Functia                   │                                                             │
├──────────────────────────┴────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│CALITATEA PERSOANEI CARE DEPUNE    │Reprezentant legal  []       Imputernicit*4) []     │
│DECLARATIA                         │                                                    │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
 
──────────
  *1) Rubrica privind codul de inregistrare fiscala nu se completeaza in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA si prezenta anexa se depun in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului.
  *2) In situatia in care persoana impozabila pentru care se depune declaratia 088 se afla in procedura insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci datele cu privire la asociati si/sau administratori se vor completa pentru asociatii si/sau administratorii care indeplineau aceasta calitate la momentul declansarii procedurii insolventei.
  *3) In situatia in care persoana impozabila pentru care se depune declaratia 088 este nou-infiintata se va inscrie numarul de inregistrare la registrul comertului a cererii de inmatriculare.
  *4) In cazul in care declaratia se depune de catre imputernicit, se va anexa imputernicirea.
──────────
  DATE PRIVIND ASOCIATII/ADMINISTRATORII*)
 
┌────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │Tipul │ Tara de │ Cetatenie │Fara     │Tara     │Denumire/│Cod de identificare│ Tip act de │
│crt.│ (PF  │rezidenta├─────┬─────┤cetatenie│cetatenie│Nume si  │    fiscala        │ identitate │
│    │ sau  │ fiscala │ UE  │ Non │         │         │prenume  │ (CIF/CNP/CUI/     │(CI/pasaport│
│    │ PJ)  │         │     │  UE │         │         │         │     NIF**))       │    etc.)   │
│    │      │         │     │     │         │         │         │                   │            │
├────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤
│ 1  │      │         │     │     │         │         │         │                   │            │
├────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤
│ 2  │      │         │     │     │         │         │         │                   │            │
└────┴──────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────────────┴────────────┘
┌────┬─────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Serie/numar      │              │Autoritate│  Tara     │ Calitatea in cadrul persoanei │
│crt.│act de identitate│ Data emiterii│  emitenta│autoritatii│impozabile (administrator/     │
│    │                 │              │          │ emitente  │        asociat)               │
├────┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────────┤
│ 1  │                 │              │          │           │                               │
├────┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────────┤
│ 2  │                 │              │          │           │                               │
└────┴─────────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴───────────────────────────────┘
 
  1. Precizati daca desfasurati activitati economice:
  A.
  a) la sediul social/profesional
  DA [] NU []
  In cazul in care se raspunde cu DA se vor completa si urmatoarele informatii:
 
 ┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │Denumire activitate desfasurata preponderent│   Modul de detinere a spatiului cu destinatie         │
 │crt.│la sediul social/profesional, inclusiv codul│         de sediu social/profesional                   │
 │    │      CAEN corespunzator *1)                │                                                       │
 ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┬───────┬─────────────┬─────────┬───────────┤
 │    │                                            │proprietate│comodat│inchiriere/  │leasing  │  alte     │
 │    │                                            │           │       │subinchiriere│financiar│situatii*2)│
 ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────────┤
 │    │                                            │           │       │             │         │           │
 └────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────┴─────────────┴─────────┴───────────┘
 ┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────────────────────────────┐
 │Nr. │Date de identificare ale proprietarului│ Adresa  │Valoare totala│ Perioada valabilitate contract    │
 │crt.│   spatiului (CUI/CNP/NIF**))/         │ sediu/  │  contract    │                                   │
 │    │Alte date de identificare [tip act de  │domiciliu│              │                                   │
 │    │identitate (CI, pasaport etc.), serie/ │         │              │                                   │
 │    │  numar, data emiterii, autoritatea    │         │              │                                   │
 │    │ emitenta, tara autoritatii emitente]  │         │              │                                   │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┬──────┼────────┬────────────┬─────────────┤
 │    │                                       │         │  lei  │ euro │  data  │data sfarsit│nedeterminat │
 │    │                                       │         │       │      │ inceput│            │             │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────────┼─────────────┤
 │    │                                       │         │       │      │        │            │             │
 └────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴────────┴────────────┴─────────────┘
 
──────────
  *1) Se va completa inclusiv in situatia desfasurarii activitatilor proprii de birou.
  *2) Se va preciza modul de detinere a spatiului cu destinatie de sediu social/profesional.
──────────
  b) la sediile secundare (puncte de lucru)
  DA [] NU []
  In cazul in care se raspunde cu DA se vor completa si urmatoarele informatii:
 
 ┌────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │Denumire activitate      │Adresa completa   │   Modul de detinere a spatiului cu destinatie         │
 │crt.│desfasurata preponderent │(judet/localitate/│         de sediu social/profesional                   │
 │    │la sediile secundare     │sector/str./nr./  │                                                       │
 │    │(puncte de lucru),       │bl./sc./et./ap./  │                                                       │
 │    │inclusiv codul CAEN      │  cod postal)     │                                                       │
 │    │   corespunzator         │                  │                                                       │
 ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────┬───────┬─────────────┬─────────┬───────────┤
 │    │                         │                  │proprietate│comodat│inchiriere/  │leasing  │  alte     │
 │    │                         │                  │           │       │subinchiriere│financiar│situatii*1)│
 ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────────┤
 │1   │                         │                  │           │       │             │         │           │
 ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────────┤
 │2   │                         │                  │           │       │             │         │           │
 └────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────┴─────────────┴─────────┴───────────┘

 ┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────────────────────────────┐
 │Nr. │Date de identificare ale proprietarului│ Adresa  │Valoare totala│ Perioada valabilitate contract    │
 │crt.│   spatiului (CUI/CNP/NIF**))/         │ sediu/  │  contract    │                                   │
 │    │Alte date de identificare [tip act de  │domiciliu│              │                                   │
 │    │identitate (CI, pasaport etc.), serie/ │         │              │                                   │
 │    │  numar, data emiterii, autoritatea    │         │              │                                   │
 │    │ emitenta, tara autoritatii emitente]  │         │              │                                   │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┬──────┼────────┬────────────┬─────────────┤
 │    │                                       │         │  lei  │ euro │  data  │data sfarsit│nedeterminat │
 │    │                                       │         │       │      │ inceput│            │             │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────────┼─────────────┤
 │1   │                                       │         │       │      │        │            │             │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────────┼─────────────┤
 │2   │                                       │         │       │      │        │            │             │
 └────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴────────┴────────────┴─────────────┘
 
──────────
  *1) Se va preciza modul de detinere a spatiului cu destinatie de sedii secundare (puncte de lucru).
──────────
  c) in afara sediului social/profesional si a sediilor secundare (puncte de lucru)
  DA [] NU []
  In cazul in care se raspunde cu DA se vor completa si urmatoarele informatii:
  1. Adresa completa unde se desfasoara activitati proprii de birou (judet, localitate, sector, str., nr. , bl., sc., et., ap., cod postal)
  ..........................................................................
  2. Activitatea desfasurata in afara sediului social/profesional si a sediilor secundare (puncte de lucru)
 
 ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │Adresa completa (judet, localitate, sector, nr., bl., sc., et., ap., cod postal)/│
 │crt.│Denumire activitate preponderent desfasurata in afara sediului social/profesional│
 │    │  si a sediilor secundare (puncte de lucru), inclusiv codul CAEN corespunzator   │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │  1 │Adresa                                                                           │
 │    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │    │Denumirea activitatii preponderent desfasurate in afara sediului social/         │
 │    │profesional si a sediilor secundare (puncte de lucru), inclusiv codul CAEN       │
 │    │corespunzator                                                                    │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │  2 │                                                                                 │
 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
  Se vor anexa, dupa caz, documente care sa justifice tipul activitatii specifice desfasurate in afara sediului social/profesional si a sediilor secundare (spre exemplu: autorizatii, avize, licente emise pentru activitati de tipul: constructii, transport, turism s.a.)
  B. Prezentati*1) pe scurt activitatea economica desfasurata sau pe care intentionati sa o desfasurati, indicand, dupa caz, principalii clienti/furnizori.
  .....................................................................
──────────
  *1) Se va descrie activitatea desfasurata si se va completa in situatia in care persoana impozabila solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
──────────
  C. Daca urmeaza sa efectuati investitii in legatura cu domeniul principal de activitate precizati, dupa caz, urmatoarele informatii:
   ┌────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬──────────────┐
 │Nr. │Adresa unde se realizeaza│Durata realizarii│Valoare │ Numar/data   │
 │crt.│     investitia          │  investitiei    │estimata│autorizatie de│
 │    │                         │    (luni)       │ (lei)  │ construire   │
 ├────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────────┤
 │    │                         │                 │        │              │
 ├────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────────┤
 │    │                         │                 │        │              │
 └────┴─────────────────────────┴─────────────────┴────────┴──────────────┘
 
  2. Precizati daca asociatii si/sau administratorii*) persoanei impozabile pentru care se depune declaratia:
  a) au detinut/detin calitatea de asociat si/sau administrator in cadrul altor persoane impozabile*1)
──────────
  *1) Prin persoane impozabile se intelege: societati infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv persoana impozabila pentru care se depune declaratia.
──────────
  1) la care a fost declansata procedura insolventei;
  2) in inactivitate temporara, la data depunerii declaratiei, inscrisa la registrul comertului.
  b) au fost/sunt titulari ai unor persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, respectiv membri ai unor intreprinderi familiale
  1) la care a fost declansata procedura insolventei;
  2) in inactivitate temporara, la data depunerii declaratiei, inscrisa la registrul comertului.
  DA*2) [] NU []
──────────
  *2) In acest caz se va preciza motivul care a condus la declansarea procedurii de insolventa si/sau la suspendarea activitatii persoanei impozabile respective.
──────────
  Informatiile trebuie sa corespunda unei perioade de 5 ani fiscali incheiati care preceda datei prezentei declaratii. Informatiile se vor completa pentru situatiile in care asociatii si/sau administratorii*) au detinut calitatea de asociat si/sau administrator/titular persoana fizica autorizata/titular intreprindere individuala/membru intreprindere familiala, la data la care s-a produs evenimentul, conform tabelului de mai jos:
 
 ┌────┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────┬─────┐
 │Nr. │    Denumire/        │Cod de identificare  │Denumire  │  Cod de    │Forma de   │   Situatia persoanei  │Motiv│
 │crt.│  Nume si prenume    │fiscala asociat/     │persoana  │identificare│organizare │     impozabile        │     │
 │    │asociat/administrator│  administrator      │impozabila│  fiscala   │a persoanei│                       │     │
 │    │                     │(CIF/CUI/CNP/NIF**))/│          │ persoana   │impozabile │                       │     │
 │    │                     │Act de identitate    │          │impozabila  │           │                       │     │
 │    │                     │(C.I., pasaport etc.)│          │            │           │                       │     │
 ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┬────────────┼─────┤
 │  1 │                     │                     │          │            │           │insolventa│inactivitate│     │
 │    │                     │                     │          │            │           │          │temporara   │     │
 ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────┤
 │  2 │                     │                     │          │            │           │          │            │     │
 └────┴─────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴─────┘
 
  3. Specificati pentru cetatenii non-UE care detin calitatea de administrator tipul de viza detinuta in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 ┌────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────────┐
 │Nr. │Nume si prenume│Cod de identificare  │Detine/Nu detine viza/│Tip viza    │  Scopul sederii    │
 │crt.│ administrator │fiscala administrator│   Nu are obligatia   │(doar daca  │    in Romania      │
 │    │               │  (CNP/NIF**))/      │  obtinerii vizei/    │detine viza)│(tip viza = C sau D)│
 │    │               │Act de identitate    │  Alte situatii       │            │                    │
 │    │               │(CI, pasaport etc.)  │  legate de viza      │            │                    │
 ├────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
 │  1 │               │                     │                      │            │                    │
 ├────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
 │  2 │               │                     │                      │            │                    │
 └────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────────┘
 
  Se vor anexa documente care sa ateste tipul de viza si scopul sederii in Romania (pasaport, permis de sedere s.a.)
  4. Precizati daca exista deschise in tara/strainatate conturi bancare in numele persoanei impozabile, care sa fie active la data depunerii prezentei declaratii.
  DA [] NU*1) []
──────────
  *1) Motivul: ........................................................
──────────
  In cazul in care se raspunde cu DA se vor completa si urmatoarele informatii:
 
 ┌────┬──────────┬─────┬──────────┬──────┬────────────┬─────────────────────┬────────────────┬──────────┐
 │Nr. │Denumire  │Cod  │  Tara    │Valuta│ Nume si    │Cod de identificare  │  Tara de       │Calitatea/│
 │crt.│ banca    │SWIFT│sucursalei│      │ prenume    │fiscala (CNP/NIF**))/│  rezidenta     │functia   │
 │    │comerciala│     │ bancii   │      │imputernicit│  Alte date de       │  fiscala a     │detinuta  │
 │    │          │     │unde sunt │      │ pentru     │identificare [tip act│imputernicitului│in cadrul │
 │    │          │     │deschise  │      │operatiuni  │  de identitate      │  pentru        │persoanei │
 │    │          │     │conturile │      │ bancare    │(CI, pasaport etc.), │  operatiuni    │impozabile│
 │    │          │     │          │      │            │serie/numar, data    │  bancare       │          │
 │    │          │     │          │      │            │emiterii, autoritatea│                │          │
 │    │          │     │          │      │            │  emitenta, tara     │                │          │
 │    │          │     │          │      │            │autoritatii emitente]│                │          │
 ├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┤
 │  1 │          │     │          │      │            │                     │                │          │
 ├────┼──────────┼─────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────┤
 │  2 │          │     │          │      │            │                     │                │          │
 └────┴──────────┴─────┴──────────┴──────┴────────────┴─────────────────────┴────────────────┴──────────┘
 
  Precizati care sunt beneficiarii reali*1) ai operatiunilor desfasurate prin intermediul conturilor bancare deschise in tara/strainatate in numele persoanei impozabile.
──────────
  *1) In vederea nominalizarii beneficiarilor reali se vor avea in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si prevederile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.
──────────
 
 ┌────┬────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐
 │Nr. │Nume si prenume │Cod de identificare      │    Tara de      │Adresa de domiciliu   │
 │crt.│beneficiar real │fiscala (CNP/NIF**))/    │rezidenta fiscala│(judet, sector,       │
 │    │al operatiunilor│Alte date de identificare│a beneficiarului │localitate, str., nr.,│
 │    │   bancare      │[tip act de identitate   │    real al      │bl., sc., et., ap.,   │
 │    │                │(CI, pasaport etc.),     │ operatiunilor   │cod postal, tara)     │
 │    │                │serie/numar, data        │    bancare      │                      │
 │    │                │emiterii, autoritatea    │                 │                      │
 │    │                │emitenta, tara           │                 │                      │
 │    │                │autoritatii emitente]    │                 │                      │
 ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
 │  1 │                │                         │                 │                      │
 ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤
 │  2 │                │                         │                 │                      │
 └────┴────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘
 
  5. Specificati modul de organizare si conducere a contabilitatii, conform prevederilor art. 10 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si datele de identificare ale persoanelor care asigura organizarea si conducerea contabilitatii.
  a) Pentru persoane impozabile a caror contabilitate este organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
┌────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────┬────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │Denumire persoana   │  Cod de    │Data incheierii  │Data    │Data    │  Numar autorizatie       │
│crt.│fizica sau juridica,│identificare│contractului de  │inceput │sfarsit │   emisa de Corpul        │
│    │autorizata potrivit │  fiscala   │prestari servicii│contract│contract│  Expertilor Contabili    │
│    │legii, membra a     │ (CUI/CNP)  │ in domeniul     │        │        │si Contabililor Autorizati│
│    │Corpului Expertilor │            │contabilitatii   │        │        │    din Romania           │
│    │  Contabili si      │            │                 │        │        │  valabila la data        │
│    │  Contabililor      │            │                 │        │        │  semnarii contractului   │
│    │  Autorizati din    │            │                 │        │        │                          │
│    │    Romania         │            │                 │        │        │                          │
├────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤
│  1 │                    │            │                 │        │        │                          │
├────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤
│  2 │                    │            │                 │        │        │                          │
└────┴────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────┴────────┴──────────────────────────┘
 
  Se va anexa copia contractului de prestari servicii incheiat intre prestatorul de servicii in domeniul contabilitatii si persoana impozabila.
  b) Pentru persoane impozabile a caror contabilitate este organizata si condusa in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile urmatoare.
 
┌────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────┬────────┬────────┬───────────┐
│Nr. │Numele si prenumele│  Cod de     │Data incheierii  │Data    │Data    │  Functie  │
│crt.│persoanei fizice   │identificare │contractului de  │inceput │sfarsit │           │
│    │                   │  fiscala    │   munca         │contract│contract│           │
│    │                   │(CNP, NIF**))│                 │        │ sau    │           │
│    │                   │             │                 │        │nedeter-│           │
│    │                   │             │                 │        │minat   │           │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│  1 │                   │             │                 │        │        │           │
├────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────┼────────┼───────────┤
│  2 │                   │             │                 │        │        │           │
└────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────────┴────────┴────────┴───────────┘
 
  6. Specificati*1) datele de identificare ale persoanelor care depun declaratii fiscale la registratura organului fiscal si/sau care detin certificat digital valabil pentru depunerea la distanta a declaratiilor fiscale, in conditiile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoana impozabila.
──────────
  *1) Nespecificarea datelor de identificare a persoanelor care depun declaratii fiscale la registratura organului fiscal si/sau care detin certificat digital pentru depunerea la distanta a declaratiilor fiscale presupune depunerea acestora la organul fiscal prin intermediul serviciilor postale.
──────────
 
┌────┬────────┬─────────────────────┬───────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┐
│Nr. │Nume si │      Cod de         │Tara de    │  Depune        │Detine/Nu detine  │Calitatea  │
│crt.│prenume │    identificare     │rezidenta  │declaratiile    │certificat digital│detinuta   │
│    │persoana│      fiscala        │a persoanei│fiscale la      │pentru persoana   │in raport  │
│    │fizica  │    (CNP/NIF**))/    │care depune│registratura    │ impozabila       │cu persoana│
│    │        │    Alte date de     │declaratii │organului fiscal│                  │impozabila │
│    │        │    identificare     │fiscale    │pentru persoana │                  │           │
│    │        │    [tip act de      │           │ impozabila     │                  │           │
│    │        │  identitate (C.I.,  │           │                │                  │           │
│    │        │   pasaport etc.),   │           │                │                  │           │
│    │        │  serie/numar, data  │           │                │                  │           │
│    │        │emiterii, autoritatea│           │                │                  │           │
│    │        │   emitenta, tara    │           │                │                  │           │
│    │        │autoritatii emitente]│           │                │                  │           │
├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│  1 │        │                     │           │                │                  │           │
├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│  2 │        │                     │           │                │                  │           │
└────┴────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┘
 
  7. Precizati numarul contractelor individuale de munca incheiate pentru realizarea obiectului de activitate:
  [] niciunul*1)
  [] un salariat
  [] intre 2-5 salariati
  [] intre 6-10 salariati
  [] peste 10 salariati
──────────
  *1) Motiv: ....................................................
──────────
  Se vor anexa, dupa caz, copia contractului de prestari servicii incheiat intre prestator si persoana impozabila care are ca obiect punerea la dispozitie de personal calificat.
──────────
  *1) In cazul in care persoana impozabila nu are incheiate contracte individuale de munca pentru realizarea obiectului de activitate se va preciza motivul pentru care activitatea desfasurata nu presupune incheierea unor astfel de contracte de munca.
──────────
  8. Specificati care sunt veniturile brute realizate de asociati si administratori*), persoane fizice.
 
┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Nume si prenume     │Codul de identificare fiscala│  Calitatea detinuta   │Natura      │
│crt.│asociat/administrator│   asociat/administrator     │(asociat/administrator)│venitului*1)│
│    │                     │      (CNP/NIF**))/          │                       │            │
│    │                     │   Act de identitate         │                       │            │
│    │                     │  (C.I., pasaport etc.)      │                       │            │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│  1 │                     │                             │                       │            │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│  2 │                     │                             │                       │            │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│    │                     │                             │                       │            │
└────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┘
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │           Valoarea bruta a veniturilor este cuprinsa in intervalul (lei*2))               │Fara    │
│crt.├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬──────────┬───────────┤venituri│
│    │≤ 10.000│10.001-│15.001-│25.001-│45.001-│100.001-│250.001-│450.001- │1.000.001-│≥ 5.000.001│        │
│    │        │15.000 │25.000 │45.000 │100.000│250.000 │450.000 │1.000.000│5.000.000 │           │        │
├────┼────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┴───────────┼────────┤
│  1 │                                                                                           │        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│  2 │                                                                                           │        │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
┌────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Denumire platitor│Cod de identificare fiscala a platitorului        │  Tara din care s-a obtinut    │
│crt.│   de venit      │  de venit (CIF/CUI/CNP/NIF**))/                  │          venitul              │
│    │                 │Alte date de identificare [tip act de identitate  │                               │
│    │                 │(C.I., pasaport etc.), serie/numar, data emiterii,│                               │
│    │                 │autoritatea emitenta, tara autoritatii emitente]  │                               │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│  1 │                 │                                                  │                               │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│  2 │                 │                                                  │                               │
├────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│    │                 │                                                  │                               │
└────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
 
──────────
  *1) In cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, precum si al veniturilor din pensii obtinute din Romania/din afara Romaniei, se vor avea in vedere veniturile brute realizate in ultimele 12 luni anterioare celei in care se depune prezenta declaratie. Pentru veniturile de alta natura decat cele din salarii si asimilate salariilor, respectiv din pensii, obtinute din Romania/din afara Romaniei, se vor avea in vedere veniturile brute realizate in anul fiscal precedent celui in care se depune prezenta declaratie, precum si veniturile brute realizate in anul fiscal curent, dupa caz.
  *2) In cazul obtinerii de venituri in valuta din Romania/din afara Romaniei se va calcula echivalentul in lei al valorii brute a veniturilor realizate avand in vedere cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se depune declaratia.
──────────
  9. Precizati studiile/profesiile/ocupatiile avute de administratori, persoane fizice, in ultimele 12 luni anterioare celei in care se depune declaratia.
 
┌────┬───────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┬─────────────────────┬────────┬──────────────────┐
│Nr. │Nume si prenume│ Studii │Profesie│Ocupatie│Data inceput│Data sfarsit contract│  Fara  │ Data incheierii  │
│crt.│ administrator │        │        │        │  contract  │   sau nedeterminat  │ocupatie│ultimei activitati│
├────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│1   │               │        │        │        │            │                     │        │                  │
├────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│2   │               │        │        │        │            │                     │        │                  │
└────┴───────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴─────────────────────┴────────┴──────────────────┘
 
  10. Precizati daca detineti active*1) in vederea desfasurarii obiectului preponderent de activitate.
──────────
  *1) In vederea nominalizarii activelor detinute se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
──────────
  DA [] NU []
  In cazul in care se raspunde cu DA se vor completa si urmatoarele informatii:
  ┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Tipul activelor│Valoarea neta a activelor la data depunerii declaratiei│
│crt.│  detinute*2)  │                         (lei)                         │
├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│1   │               │                                                       │
├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│2   │               │                                                       │
└────┴───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
 
──────────
  *2) Daca tipul activelor detinute nu se regaseste in lista propusa se va inscrie tipul activului detinut.
──────────
  11. Precizati*1) daca intentionati sa efectuati, in urmatoarele 12 luni:
──────────
  *1) Se va completa in situatia in care persoana impozabila solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
──────────
  a) operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 329 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) achizitii de bunuri/servicii din afara UE si/sau livrari de bunuri/prestari de servicii in afara UE (import/export)
  DA [] NU []
  In cazul in care se raspunde cu DA se vor completa si urmatoarele informatii:
 
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │                                                                                               │
│crt.│                                     Tipul operatiunilor                                       │
├────┼───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│    │                    UE                     │                        non-UE                     │
│    │            (intracomunitare)              │                    (in afara UE)                  │
├────┼─────────┬───────────┬─────────┬───────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│    │Achizitii│ Achizitii │ Livrari │ Prestari  │ Achizitii  │ Achizitii  │  Livrari   │ Prestari   │
│    │de bunuri│de servicii│de bunuri│de servicii│ de bunuri  │de servicii │ de bunuri  │de servicii │
│    │ din UE  │  din UE   │  in UE  │  in UE    │din afara UE│din afara UE│din afara UE│din afara UE│
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│1   │         │           │         │           │            │            │            │            │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│2   │         │           │         │           │            │            │            │            │
└────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
┌────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │     Bunuri*2)/Servicii*3)     │Tara de provenienta a│ Tara de destinatie a│Valoarea estimata a│
│crt.│achizitionate/livrate/prestate │bunurilor/serviciilor│bunurilor/serviciilor│   operatiunilor   │
│    │                               │   achizitionate     │   livrate/prestate  │       (lei)       │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│1   │                               │                     │                     │                   │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│2   │                               │                     │                     │                   │
└────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘
 
──────────
  *2) Daca natura bunurilor achizitionate/livrate nu se regaseste in lista propusa se va selecta optiunea "Altele".
  *3) Daca natura serviciilor achizitionate/prestate nu se regaseste in lista propusa se va selecta optiunea "Altele".
──────────
  12. Precizati daca asociatii si/sau administratorii*) persoanei impozabile pentru care se depune declaratia au creditat*1) persoane impozabile*2) la care acestia au detinut, in ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declaratii, calitatea de asociat si/sau administrator.
──────────
  *) In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile solicitate prin prezenta anexa se refera:
  a) la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) la asociati, indiferent de ponderea pe care o detin in capitalul social al societatii, si la administratori, in cazul altor societati decat cele mentionate la lit. a), infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  *1) Se va completa soldul sumei nerestituite, cu care fiecare persoana impozabila a fost creditata de catre persoanele care detin calitatea de asociat si/sau administrator - prin banca sau in numerar, conform datelor din evidenta financiar-contabila, la data depunerii prezentei declaratii si conform ultimelor situatii financiare depuse la organul fiscal (bilant sau raportare semestriala), daca este cazul. In situatia in care nu se mai detine aceasta calitate de asociat si/sau administrator se va completa soldul sumei nerestituite la sfarsitul perioadei in care s-a detinut calitatea de asociat si/sau administrator.
  *2) Prin persoane impozabile se intelege: societati infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv persoana impozabila pentru care se depune prezenta declaratie.
──────────
  DA [] NU []
 
┌────┬────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│Nr. │Denumire/Nume si│    Codul de identificare    │   Calitate    │Denumire  │    Codul de    │Suma la data│Suma la data│  Tipul   │
│crt.│prenume asociat/│fiscala asociat/administrator│(administrator/│persoana  │  identificare  │ depunerii  │ depunerii  │situatiei │
│    │ administrator  │    (CNP/NIF**))/Act de      │   asociat)    │impozabila│fiscala persoana│ prezentei  │  ultimei   │financiare│
│    │                │identitate (C.I., pasaport   │               │          │   impozabila   │declaratii  │  situatii  │          │
│    │                │            etc.)            │               │          │                │    (lei)   │financiare  │          │
│    │                │                             │               │          │                │            │   (lei)    │          │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│1   │                │                             │               │          │                │            │            │          │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│2   │                │                             │               │          │                │            │            │          │
└────┴────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘
 
──────────
  **) In situatia in care detineti mai multe NIF-uri, veti completa unul dintre ele.
──────────
  In situatia in care persoana impozabila pentru care se depune declaratia va fi invitata la sediul organului fiscal competent in vederea clarificarii intentiei si capacitatii acesteia de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si capacitatii poate solicita persoanei impozabile prezentarea unor documente suplimentare fata de cele solicitate prin prezenta declaratie, documente care trebuie sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, in cazul in care documentele sunt emise de autoritati straine.
  Ma oblig ca pana la data comunicarii deciziei de aprobare sau respingere a inregistrarii in scopuri de TVA sa nu desfasor activitati economice constand in operatiuni taxabile din punctul de vedere al TVA in Romania***).
──────────
  ***) Angajamentul de a nu desfasura activitati economice constand in operatiuni taxabile din punctul de vedere al TVA in Romania pana la data comunicarii deciziei de aprobare sau respingere a inregistrarii in scopuri de TVA este valabil numai in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
──────────
  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
  Numele si prenumele reprezentantului legal al solicitantului ......................
  Semnatura reprezentantului legal al solicitantului ................................
  Datele si informatiile prevazute in prezentul formular se completeaza, in mod obligatoriu, dupa cum urmeaza: pct. 1 lit. A, pct. 2 - in situatia in care persoana impozabila analizata nu se afla in procedura insolventei, pct. 3 - in situatia in care administratorul persoanei impozabile analizate este cetatean non-UE, pct. 4 - cu exceptia informatiilor privind beneficiarii reali in cazul in care persoana impozabila se afla in procedura insolventei, pct. 5, pct. 6, pct. 7, pct. 8 - in situatia in care persoana impozabila analizata nu se afla in procedura insolventei, pct. 9 - in situatia in care persoana impozabila analizata nu se afla in procedura insolventei, pct. 10, pct. 11 - in situatia in care persoana impozabila solicita inregistrarea conform art. 316 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si daca aceasta nu se afla in procedura insolventei, pct. 12.
      Loc rezervat organului fiscal
┌─────────────────────┬────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│Numar de inregistrare│            │Data de inregistrare│ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
└─────────────────────┴────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 
                   ---------
 
Newsletter PortalContabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul Portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Impozitul specific explicat prin 11 intrebari si raspunsuri"!
 

  Da, doresc sa ma abonez si sa primesc informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informareArticole similare


     » ORDIN 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 
     de PortalContabilitate.ro, 12-Dec-2016
     » Legislatie » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     » Monitor oficial nr. 0882 - 0910 din 2016 
     de PortalContabilitate.ro, 11-Nov-2016
     » Legislatie » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     » Monitor oficial nr. 0878 - 0881 din 2016 
     de PortalContabilitate.ro, 03-Nov-2016
     » Legislatie » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     » ORDIN nr. 2.373 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestui 
     de PortalContabilitate.ro, 14-Oct-2016
     » Legislatie » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     » ORDIN 1155/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9%  
     de PortalContabilitate.ro, 04-Aug-2016
     » Legislatie » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite