X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 20 Iulie 2018
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis

OUG 30/2017 pentru modificarea si completarea Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

PortalContabilitate.ro Raspuns oferit de
PortalContabilitate.ro
contabil
EMITENT:  Guvernul

PUBLICAT IN:  Monitorul Oficial nr. 708 din 31 august 2017
 
Data Intrarii in vigoare: 03 Septembrie 2017

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
  
ART. I
  
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  
1. Dupa alineatul (4) al articolului 2 se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
  
"(5) Activitatile de administrare a creantelor fiscale desfasurate de catre institutii publice care au calitatea de organe fiscale, altele decat organele fiscale centrale si organele fiscale locale definite potrivit art. 1 pct. 31 si 32, se realizeaza astfel:
  
a) potrivit regulilor prevazute de prezentul cod pentru organele fiscale centrale, in situatia in care institutia face parte din structura administratiei publice centrale;
  
b) potrivit regulilor prevazute de prezentul cod pentru organele fiscale locale, in situatia in care institutia face parte din structura administratiei publice locale.

(6) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se poate decide incheierea unor acorduri de cooperare, potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 273/2006
 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru desfasurarea in comun a activitatilor de administrare a creantelor fiscale locale. Incheierea acordurilor de cooperare se decide prin hotarari ale consiliilor locale interesate. Dispozitiile alin. (5) lit. b) se aplica in mod corespunzator."
  
2. Alineatul (4) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  
"(4) Petitiile, documentele justificative, certificatele sau inscrisurile redactate intr-o limba straina depuse fara respectarea alin. (2) sau (3), dupa caz, nu se iau in considerare de organul fiscal daca acesta a solicitat traducerea in limba romana potrivit alin. (2) sau (3), dupa caz, iar contribuabilul/ platitorul nu s-a conformat solicitarii."
  
3. La articolul 11 alineatul (3), litera d)  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  
"d) oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/ platitorului despre care au fost solicitate informatii. Prin acord scris se intelege ca acordul sa fie emis fie pe suport hartie, fie in forma electronica, exprimat in conditiile legii;"
  
4. Dupa alineatul (2) al articolului 23  se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  
"(3) Persoana fizica care desfasoara o profesie libera raspunde pentru obligatiile fiscale datorate ca urmare a exercitarii profesiei cu bunurile din patrimoniul de afectatiune. Daca acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creantelor fiscale, pot fi urmarite si celelalte bunuri ale debitorului. Dispozitiile art. 31, 32  si ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile."
  
5. La articolul 25 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) emitentul scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie ori institutia care a confirmat scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie potrivit art. 211 lit. b), in cazul in care nu a virat, potrivit legii, sumele de bani in conturile de venituri bugetare la solicitarea organului fiscal. Dispozitiile art. 2.321 alin. (3) din Codul civil raman aplicabile."

6. Dupa alineatul (2) al articolului 25  se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Pentru obligatiile fiscale restante ale debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolventei raspund solidar cu acesta persoanele care au determinat cu rea-credinta acumularea si sustragerea de la plata acestor obligatii."
  
7. Dupa alineatul (4) al articolului 32  se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Modificarea domiciliului sau sediului social care reprezinta si domiciliu fiscal are ca efect si modificarea de drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/platitorul nu are obligatia depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. In acest caz, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/platitorului de catre vechiul organ fiscal central catre noul organ fiscal central se face in termen de 15 zile lucratoare de la data inscrierii in registrele in care, potrivit legii, se inregistreaza modificarile privind sediul social/domiciliul."

8. Dupa alineatul (3) al articolului 36  se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care se modifica domiciliul fiscal potrivit art. 32 alin. (5), competenta teritoriala trece la noul organ fiscal central de la data implinirii termenului prevazut la acest alineat."

9. Articolul 47  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
ART. 47
Comunicarea actului administrativ fiscal
  
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/ platitorului caruia ii este destinat. In situatia contribuabilului/ platitorului fara domiciliu fiscal in Romania, care si-a desemnat imputernicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si in situatia numirii unui curator fiscal, in conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica imputernicitului sau curatorului, dupa caz.
  
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie poate fi comunicat fie prin posta potrivit alin. (3)-(7), fie prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestuia potrivit alin. (8)-(12), fie prin remitere la sediul organului fiscal potrivit alin. (13), iar actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta potrivit alin. (15)-(17).
  
(3) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie se comunica contribuabilului/platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
  
(4) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (3) nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate potrivit alin. (5)-(7).
  
(5) Comunicarea prin publicitate se efectueaza prin afisarea unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/platitorului, dupa cum urmeaza:
a) in cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central prin afisarea anuntului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a A.N.A.F.;
b) in cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afisarea anuntului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective.

(6) Anuntul prevazut la alin. (5) se mentine afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii acestuia si contine urmatoarele elemente:
a) numele si prenumele sau denumirea contribuabilului/ platitorului;
b) domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului;
c) denumirea, numarul si data emiterii actului administrativ fiscal.
  
(7) In cazul in care actul administrativ fiscal se comunica prin publicitate, acesta se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
  
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), organul fiscal competent poate decide comunicarea actului administrativ fiscal emis pe suport hartie, prin remiterea, sub semnatura, la domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestuia, prin angajatii proprii ai organului fiscal.
  
(9) Daca in procedura comunicarii actului administrativ fiscal prin remitere potrivit alin. (8) destinatarul refuza primirea actului sau nu este gasit la domiciliul fiscal, se afiseaza pe usa acestuia o instiintare.
  
(10) In situatia in care contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia refuza primirea actului administrativ fiscal potrivit alin. (9), actul se considera comunicat la data afisarii instiintarii. 
  
(11) In situatia in care contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia nu este gasit la domiciliul fiscal potrivit alin. (9), contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia este in drept sa se prezinte, in termen de maximum 15 zile de la data afisarii instiintarii, la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul administrativ fiscal. In situatia in care contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia nu se prezinta in acest termen, actul se considera comunicat la implinirea acestui termen.
  
(12) Instiintarea prevazuta la alin. (9) trebuie sa cuprinda:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) numele si prenumele celui care a facut afisarea si functia acestuia;
c) numele, prenumele si domiciliul fiscal al celui instiintat;
d) denumirea, numarul si data emiterii actului administrativ fiscal in legatura cu care se face instiintarea;
e) anul, luna, ziua si ora cand afisarea a fost facuta;
f) mentiuni cu privire la data la care se considera comunicat actul administrativ fiscal, potrivit alin. (10) sau (11);
g) semnatura celui care a afisat instiintarea.
  
(13) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie poate fi comunicat si prin remiterea, sub semnatura, la sediul organului fiscal emitent ori de cate ori contribuabilul/platitorul sau imputernicitul ori curatorul acestora se prezinta la sediul organului fiscal si solicita acest lucru.
  
(14) Ori de cate ori comunicarea se realizeaza prin publicitate, potrivit alin. (5) sau prin afisare potrivit alin. (9), organul fiscal intocmeste un proces-verbal. Procesul-verbal se intocmeste si in situatia in care contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestora primeste actul administrativ fiscal, dar refuza sa semneze dovada de inmanare ori, din motive intemeiate, nu o poate semna. 
  
(15) Actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta ori de cate ori contribuabilul/platitorul a optat pentru aceasta modalitate de emitere si de comunicare, iar acesta se considera comunicat in termen de 15 zile de la data transmiterii actului catre contribuabil/platitor ori imputernicitul sau curatorul acestora.
  
(16) In cazul actelor administrative fiscale emise de catre organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, cu avizul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.
  
(17) In cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. Pentru organul fiscal local, consiliul local stabileste, prin hotarare, in functie de capacitatea tehnica disponibila, mijloacele electronice de transmitere la distanta ce urmeaza a fi utilizate de catre respectivul organ fiscal local.
  
(18) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul societatilor aflate in procedura insolventei sau in dizolvare, potrivit legii, comunicarea actului administrativ fiscal se face administratorului judiciar/lichidatorului judiciar la locul indicat de acesta ori de cate ori se solicita, in scris, acest lucru.
  
(19) In termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data emiterii actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie sa initieze actiunile pentru comunicarea actului."
  
10. Dupa alineatul (2) al articolului 50 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul actelor administrative fiscale prevazute la art. 49 alin. (3), inclusiv cele transmise spre administrare organelor fiscale centrale, ramase definitive in sistemul cailor administrative de atac sau judiciare. In acest caz, organul fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului/platitorului, emite decizie de anulare."
  
11. Alineatul (1) al articolului 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatii lor preotii, avocatii, consultantii fiscali, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea informatiilor cu privire la indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia fiscala in sarcina lor, atat in calitate de contribuabili/platitori, cat si in calitate de persoane care exercita profesia respectiva."
  
12. Dupa alineatul (1) al articolului 80  se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Sistemul de comunicare electronica prin mijloace electronice de transmitere la distanta dezvoltat de Ministerul Finantelor Publice/A.N.A.F. poate fi utilizat si de alte institutii sau autoritati publice in scopul realizarii comunicarii actelor emise de aceste institutii sau a depunerii de catre contribuabili/platitori de cereri, inscrisuri sau orice alte documente la aceste institutii.

(3) In scopul aplicarii prevederilor alin. (2) institutiile sau autoritatile publice pot incheia un protocol, privind procedura de comunicare a documentelor, precum si conditiile si termenele de comunicare a documentelor, cu A.N.A.F."
  
13. Alineatele (2)  si (6) ale articolului 82 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In scopul administrarii impozitului pe venit si contributiilor sociale, in cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit Codului fiscal, codul de identificare fiscala este codul numeric personal.
  …………………………………..
(6) Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la:
a) data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice, asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica;
b) data stabilirii in Romania, in cazul persoanelor juridice straine care au locul exercitarii conducerii efective in Romania;
c) data inceperii activitatii pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia celor care se inregistreaza, potrivit legii speciale, la registrul comertului;
d) data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, in cazul persoanelor fizice, altele decat cele de la lit. c);
e) data obtinerii primului venit, in cazul persoanelor fizice si juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanta in Romania."
  
14. La articolul 83, denumirea marginala se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
ART. 83 
Prevederi speciale privind inregistrarea fiscala a persoanelor nerezidente
15. Dupa alineatul (3) al articolului 83 se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Odata cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau inchirierea unei casete de valori, institutiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu detin cod de identificare fiscala. Prevederile alin. (2) si (3) sunt aplicabile in mod corespunzator, cu exceptia termenului de transmitere catre institutiile de credit a certificatului de inregistrare fiscala care, in acest caz, este de 5 zile de la data solicitarii atribuirii numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala.
(5) In alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1)-(4), pentru contribuabilii nerezidenti care nu au un sediu permanent pe teritoriul Romaniei, organul fiscal poate comunica contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice, stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F., informatii continute in certificatul de inregistrare fiscala. In acest caz, certificatul de inregistrare fiscala se pastreaza de organul fiscal pana la data ridicarii de catre contribuabil sau imputernicitul acestuia."
  
16. Alineatul (1) al articolului 85 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Contribuabilul/Platitorul are obligatia de a declara organului fiscal central, infiintarea de sedii secundare, in termen de 30 de zile de la:
a) data inregistrarii/mentionarii acestora la registrul comertului sau in alte registre in care a fost inregistrata entitatea care le-a infiintat;
b) data actului de infiintare, in alte cazuri decat cele prevazute la lit. a)."
  
17. Dupa alineatul (6) al articolului 85 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Prevederile alin. (6) nu sunt aplicabile in cazul in care organul fiscal detine documente doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie de la contribuabil sau alte autoritati ori institutii publice."
  
18. Dupa alineatul (1) al articolului 92 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), contribuabilul/ platitorul pentru care s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, contribuabilul/platitorul care a intrat in faliment sau contribuabilul/platitorul pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare este declarat inactiv doar daca se afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a)."
  
19. Dupa alineatul (5) al articolul 103 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) In cazul creantelor administrate de organul fiscal central sau de organul fiscal local, declaratia fiscala depusa si inregistrata la un organ fiscal necompetent este considerata a fi depusa la data inregistrarii acesteia la organul fiscal necompetent. In acest caz, organul fiscal necompetent transmite declaratia fiscala la organul fiscal competent in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii declaratiei. In cazul in care la momentul depunerii declaratiei fiscale la registratura organului fiscal acesta sesizeaza ca declaratia fiscala nu ii este adresata nu o inregistreaza si ii recomanda contribuabilului depunerea la organul fiscal competent."
  
20. Alineatul (1) al articolului 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Pentru efectuarea inspectiei fiscale se pot folosi urmatoarele metode:
a) inspectia prin sondaj care consta in activitatea de verificare selectiva a perioadelor impozabile, documentelor si operatiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale;
b) inspectia exhaustiva care consta in activitatea de verificare a tuturor perioadelor impozabile, precum si a documentelor si operatiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale;
c) inspectia electronica, care consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate."
  
21. Alineatul (2) al articolului 117 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Selectarea perioadelor care vor fi supuse inspectiei fiscale se efectueaza de organul fiscal in functie de riscul fiscal identificat. Inspectia fiscala se poate extinde, cu respectarea alin. (1) si asupra celorlalte perioade fiscale neverificate."
22. Alineatul (4) al articolului 134 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru aceleasi operatiuni si obligatiile fiscale aferente acestora nu se poate derula concomitent si un control inopinat cu o inspectie fiscala derulata la acelasi contribuabil, cu exceptia situatiei in care in alte proceduri sunt necesare constatari in legatura cu operatiuni si obligatii fiscale supuse unei inspectii fiscale in derulare, caz in care echipa de inspectie fiscala este competenta sa efectueze si un control inopinat. In acest caz se incheie proces-verbal potrivit art. 135 alin. (3), iar durata controlului inopinat nu intra in calculul duratei inspectiei fiscale."
  
23. Articolul 138 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
ART. 138
Obiectul si regulile privind verificarea persoanelor fizice
(1) Organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscala a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
  
(2) Pentru verificarea situatiei fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal central efectueaza urmatoarele activitati preliminare:
a) analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor institutii ori autoritati publice. Riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezinta diferenta semnificativa intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc si veniturile declarate de persoana fizica si/sau de platitori pentru aceeasi perioada impozabila. Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc si veniturile declarate de persoana fizica si/sau de platitori este o diferenta mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai putin de 50.000 lei.
b) selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii situatiei fiscale personale.
  
(3) Competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale si a activitatilor preliminare acesteia se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.. Aparatul central al A.N.A.F. are competenta in efectuarea verificarii persoanelor fizice, potrivit prezentului capitol, pe intregul teritoriu al tarii.
  
(4) Prin situatie fiscala personala se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a persoanei fizice pe perioada verificata.
  
(5) Inaintea desfasurarii verificarii situatiei fiscale personale, organul fiscal central are obligatia sa instiinteze, in scris, persoana fizica supusa verificarii in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de verificare.
  
(6) Organul fiscal central solicita persoanei fizice prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singura data, la solicitarea justificata a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal central.
  
(7) Persoana supusa verificarii are obligatia de a depune in termenul prevazut la alin. (6) o declaratie de patrimoniu si de venituri la solicitarea organului fiscal central. Solicitarea se face prin avizul de verificare.
  
(8) Elementele de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa verificarii, precum si modelul declaratiei se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
  
(9) Cu ocazia verificarii situatiei fiscale personale, organul fiscal central stabileste veniturile obtinute de persoana fizica in cursul perioadei verificate. In acest scop organul fiscal central utilizeaza metode indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
  
(10) In cazul in care persoana fizica supusa verificarii nu indeplineste obligatiile prevazute la alin. (6) si (7) verificarea situatiei fiscale personale se face pe baza informatiilor si documentelor detinute sau obtinute de organul fiscal central in conditiile prezentului cod.
  
(11) Organul fiscal central apreciaza asupra metodei indirecte folosite si a intinderii acesteia, in limitele rezonabilitatii si echitatii, asigurand o proportie justa intre scopul urmarit si mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia.
  
(12) Ori de cate ori, pe parcursul verificarii situatiei fiscale personale, organul fiscal central apreciaza ca sunt necesare noi documente sau informatii relevante pentru verificare, le poate solicita persoanei fizice, in conditiile prezentului cod. In acest caz, organul fiscal central stabileste un termen rezonabil, care nu poate fi mai mic de 10 zile, pentru prezentarea documentelor si/sau a informatiilor solicitate.
  
(13) Pe parcursul derularii verificarii situatiei fiscale personale, persoana fizica supusa verificarii are dreptul sa prezinte orice documente justificative sau explicatii pentru stabilirea situatiei fiscale reale. Cu ocazia prezentarii documentelor justificative sau explicatiilor, concluziile se consemneaza intr-un document semnat de ambele parti. In cazul in care persoana fizica verificata refuza semnarea documentului, se consemneaza refuzul de semnare.
  
(14) La inceperea verificarii situatiei fiscale personale, persoana fizica verificata este informata ca poate numi, in conditiile prezentului cod, persoane care sa dea informatii.
  
(15) Daca informatiile persoanei fizice verificate sau cele ale persoanei numite de aceasta sunt insuficiente, atunci organul fiscal central se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii, in conditiile prezentului cod.
  
(16) Persoana fizica verificata trebuie informata pe parcursul desfasurarii verificarii situatiei fiscale personale asupra constatarilor rezultate din verificare.
  
(17) Verificarea situatiei fiscale personale se efectueaza o singura data pentru impozitul pe venit si pentru fiecare perioada impozabila.
  
(18) In situatia in care persoana fizica verificata este persoana cu handicap auditiv sau cu surdocecitate, comunicarea dintre aceasta si organul fiscal se realizeaza prin intermediul unui interpret in limbaj mimico-gestual."
  
24. La articolul 139, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) stabilirea, daca este cazul, a bazei de impozitare, ajustata pe fiecare categorie de venit, a creantei fiscale principale, precum si a creantelor fiscale accesorii aferente creantei fiscale principale;"
  
25. Alineatul (6) al articolului 140  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Durata efectuarii verificarii situatiei fiscale personale este stabilita de organul fiscal central si nu poate fi mai mare de 365 de zile calculate de la data inceperii verificarii fiscale comunicata prin avizul de verificare."
  
26. La articolul 141, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Avizul de verificare prevazut la art. 138 alin. (5) cuprinde:"
  
27. La articolul 141 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) solicitarea de depunere a declaratiei de patrimoniu si de venituri."
  
28. Articolul 144 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
ART. 144
Reverificarea
  
Prin exceptie de la prevederile art. 138 alin. (17), conducatorul organului fiscal central competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca de la data incheierii verificarii fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie apar date suplimentare necunoscute organului fiscal la data efectuarii verificarii."
  
29. Alineatul (3) al articolului 145  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) La finalizarea verificarii situatiei fiscale personale, organul fiscal central prezinta persoanei fizice constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acesteia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere potrivit art. 9, cu exceptia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare in urma verificarii sau a cazului in care persoana fizica renunta la acest drept si notifica, in scris, acest fapt organului fiscal. Dispozitiile art. 138 alin. (18) sunt aplicabile in mod corespunzator. Perioada necesara pentru indeplinirea audierii in conditiile art. 9 alin. (3) lit. b) nu se include in calculul duratei verificarii situatiei fiscale personale."
  
30. Alineatul (1) al articolului 150  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Procesele-verbale care stau la baza sesizarii organelor de urmarire penala prin care organele fiscale constata situatii de fapt ce ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni, precum si procesele-verbale incheiate la solicitarea organelor de urmarire penala, prin care se evalueaza prejudiciul nu sunt acte administrativ fiscale in sensul prezentului cod."
  
31. Dupa alineatul (3) al articolului 151  se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Controlul fiscal efectuat de organul fiscal central sau local poate consta si in actiuni de prevenire si conformare."
  
32. La articolul 153 alineatul (3), litera a)  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) prin ordin al ministrului finantelor publice, in cazul evidentei creantelor fiscale organizate de organul fiscal central;"
  
33. Dupa alineatul (3) al articolului 155 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Obligatiile fiscale stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa in baza unei declaratii de impunere in sensul art. 1 pct. 18 lit. c), comunicata dupa expirarea termenelor de plata prevazute de Codul fiscal  sau alte legi speciale care reglementeaza respectivele obligatii fiscale, sunt scadente in termen de 5 zile de la data comunicarii deciziei de impunere, cu conditia depunerii de catre contribuabil/platitor a declaratiilor fiscale in termenul prevazut de lege."

34. La articolul 156 alineatul (2), dupa litera c)  se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) al deciziei de impunere emisa de organul fiscal potrivit art. 107, pentru obligatiile fiscale a caror scadenta era implinita la data comunicarii deciziei."
  
35. Dupa alineatul (3) al articolului 156  se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil/platitor prin declaratii fiscale rectificative, termenul de plata al diferentelor este data depunerii declaratiei rectificative la organul fiscal."
  
36. La articolul 157 alineatul (2), litera a)  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul de acordare a inlesnirii sau se afla in termenul de plata prevazut la art. 194 alin. (1) lit. d), precum si celelalte obligatii fiscale, care sunt conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, daca pentru acestea nu s-au implinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevazute la art. 194 alin. (1);"
  
37. La articolul 157 alineatul (2), dupa litera c)  se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
"d) obligatiile fiscale care nu se sting potrivit art. 266 alin. (9);
e) creantele fiscale inscrise in titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata in rate potrivit art. 253, in limita diferentei de pret ce a fost aprobata la plata in rate."
  
38. Alineatul (3) al articolului 157 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  
"(3) Nu se considera ca un contribuabil inregistreaza obligatii fiscale restante in situatia in care suma obligatiilor fiscale datorate de contribuabil/platitor este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit pentru care exista cerere in curs de solutionare. In cazul emiterii certificatului de atestare fiscala se face mentiune in acest sens."
  
39. Alineatul (5) al articolului 158  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Certificatul de atestare fiscala se emite in maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii si poate fi utilizat de persoana interesata, pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii. In cazul certificatului de atestare fiscala eliberat pentru persoanele fizice care nu desfasoara activitati economice in mod independent sau nu exercita profesii libere, perioada in care poate fi utilizat este de pana la 90 de zile de la data eliberarii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil/platitor, in original sau in copie legalizata, oricarui solicitant."
  
40. Dupa alineatul (2) al articolului 160 se introduc sapte noi alineate, alineatele (3)-(9), cu urmatorul cuprins:
"(3) Certificatul de atestare fiscala prevazut la alin. (2) nu se solicita in urmatoarele situatii:
a) in cazul contribuabililor care la data decesului nu au avut alocat codul numeric personal;
b) in cazul in care se solicita eliberarea de catre notarul public a unui certificat de calitate de mostenitor.

(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care procedura succesorala se solutioneaza de catre instanta de judecata.

(5) Dupa finalizarea procedurii succesorale in care in masa succesorala sunt cuprinse obligatii fiscale restante si alte creante bugetare, notarul public transmite prin mijloace electronice de comunicare organului fiscal central competent, precum si organului fiscal local in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial, in termen de 30 de zile de la incheierea acesteia, o copie a certificatului de mostenitor.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazul in care in masa succesorala, pe langa obligatiile fiscale restante si alte creante bugetare, se afla si bunuri imobile intabulate, obligatia comunicarii copiei certificatului de mostenitor impreuna cu incheierea de intabulare a acestuia revine Biroului de cadastru si publicitate imobiliara care a dispus inscrierea bunului in cartea funciara. In acest caz, comunicarea se face prin mijloace electronice de comunicare catre organul fiscal central competent si organul fiscal local in a carui raza teritoriala se afla bunurile imobile.
 
(7) Dupa inscrierea in cartea funciara a actului autentic notarial, a hotararii judecatoresti sau, dupa caz, a actului de adjudecare prin care se transfera dreptul de proprietate asupra unui bun imobil, Biroul de cadastru si publicitate imobiliara comunica organului fiscal local de la locul situarii bunului imobil o copie a incheierii de intabulare la care se ataseaza si copia actului de instrainare a bunului imobil.

(8) Solicitarea si eliberarea certificatului de atestare fiscala potrivit alin. (2) sau art. 159 alin. (1), precum si transmiterea documentelor prevazute la alin. (5)-(7) se fac prin mijloace electronice de comunicare conform unor proceduri care se aproba, astfel:
a) prin ordin al ministrului finantelor publice, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, pentru solicitarile ce se depun la organul fiscal central, si respectiv, comunicarile facute catre acesta;
b) prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, pentru solicitarile ce se depun la organul fiscal local si, respectiv, comunicarile facute catre acesta.
(9) Organele fiscale centrale si locale primesc informatii, prin mijloace electronice de comunicare, din registrele nationale notariale conform procedurilor aprobate potrivit alin. (8)."
  
41. Alineatul (2) al articolului 163  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central si organul fiscal local, debitorii efectueaza plata acestora intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile fiscale datorate. Tipurile de obligatii fiscale supuse acestor prevederi se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F., in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central si prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local."
  
42. Alineatul (8) al articolului 163  se abroga.
  
43. Alineatul (9) al articolului 165 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Debitorul poate opta pentru a fi instiintat cu privire la modul in care a fost efectuata stingerea obligatiilor fiscale, prin depunerea unei cereri in acest sens la organul fiscal competent. In acest caz, organul fiscal competent comunica debitorului modul in care a fost efectuata stingerea obligatiilor fiscale, cu cel putin 5 zile inainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale."
  
44. Alineatul (12) al articolului 168 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12) In cazul in care din eroare institutiile de credit vireaza organului fiscal sume reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii nationale ori internationale pentru derularea unor programe ori proiecte, prin exceptie de la prevederile alin. (8), sumele respective se restituie la cererea institutiei de credit sau a contribuabilului/ platitorului, chiar daca acesta inregistreaza obligatii restante."
  
45. Alineatul (1) al articolului 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Obligatiile fiscale stabilite de organul fiscal central ca urmare a reconsiderarii unei tranzactii, potrivit legii, se regularizeaza cu obligatiile fiscale declarate/platite de contribuabil/platitor aferente respectivei tranzactii. In acest caz, sumele achitate in contul obligatiilor fiscale declarate/platite de contribuabil/platitor se considera, in totalitate, indiferent de bugetul unde au fost ulterior distribuite, a reprezenta plati anticipate in contul obligatiilor fiscale stabilite ca urmare a reconsiderarii, cu regularizarea ulterioara intre bugete."
  
46. Dupa alineatul (5) al articolului 173 se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Comunicarea deciziilor referitoare la obligatiile fiscale accesorii in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central se realizeaza in functie de vechimea, cuantumul obligatiilor fiscale accesorii si starea juridica a contribuabilului.
(5^2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (5^1) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
  
47. La articolul 174 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) pentru obligatiile fiscale datorate de catre debitorul declarat insolvabil care nu are venituri si bunuri urmaribile, pana la data comunicarii procesului-verbal de insolvabilitate potrivit prevederilor art. 265 alin. (4), urmand ca de la data trecerii obligatiilor fiscale in evidenta curenta sa se datoreze dobanzi."
  
48. La articolul 175, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile si in cazul contributiilor sociale."

49. Alineatul (4) al articolului 176 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Penalitatea de intarziere nu se aplica pentru obligatiile fiscale principale pentru care se datoreaza penalitate de nedeclarare potrivit art. 181."
  
50. Dupa alineatul (11) al articolului 181  se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
"(12) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie de impunere emisa ca urmare a procedurii de verificare a situatiei fiscale personale. In acest caz, penalitatea de nedeclarare se calculeaza incepand cu prima zi a anului fiscal urmator celui de impunere si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv."
  
51. Alineatul (1) al articolului 184  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 "(1) Organele fiscale centrale acorda la cererea debitorilor esalonari la plata pe o perioada de cel mult 5 ani, daca sunt indeplinite conditiile de acordare a acestora. Pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garantie potrivit prezentului capitol, esalonarea se acorda pe cel mult 6 luni."

52. Alineatul (4) al articolului 186  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), in situatia debitorilor care nu detin bunuri in proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru a constitui garantiile prevazute de prezentul capitol, organul fiscal poate acorda esalonarea la plata daca sunt indeplinite celelalte conditii prevazute la alin. (1). In acest caz, penalitatile de intarziere cuprinse in certificatul de atestare fiscala nu se amana la plata si se includ in esalonare."
  
53. Alineatele (4) si (6) ale articolului 191  se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Prin exceptie de la prevederile art. 158, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale restante existente in sold la data eliberarii acestuia.
  .............................................
(6) Prin exceptie de la prevederile art. 158, certificatul de atestare fiscala are valabilitate de 90 de zile de la data eliberarii."
  
54. Dupa alineatul (2) al articolului 192  se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In cazuri justificate, in functie de specificul activitatii contribuabilului si de capacitatea financiara de plata a acestuia pe parcursul unui an, la cererea debitorului, organul fiscal central poate aproba plata diferentiata a ratelor de esalonare."
  
55. La articolul 193 alineatul (3), litera c)  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) unitatile si institutiile de drept public prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002  privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si unitatile si institutiile de drept public prevazute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 45/2009
 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;"
  
56. Dupa alineatul (7) al articolului 193 se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Nu pot face obiectul garantiilor prevazute la alin. (6) lit. c) si d) bunurile perisabile."

57. Dupa alineatul (23) al articolului 193 se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu urmatorul cuprins:
"(24) In cazul in care pe parcursul esalonarii la plata bunurile care fac obiectul garantiei constituite potrivit alin. (6) lit. c) si d), precum si alin. (15) si (16) s-au degradat ori dreptul de proprietate a acestor bunuri s-a modificat prin hotarari judecatoresti care constituie titluri executorii, la solicitarea organului fiscal central, debitorul are obligatia reconstituirii garantiilor pentru obligatiile fiscale ramase nestinse din esalonarea la plata daca celelalte garantii nu sunt indestulatoare."
  
58. La articolul 194 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) sa se achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal, nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 180 de zile de la data comunicarii acestei decizii sau pana la finalizarea esalonarii la plata;"
  
59. La articolul 194 alineatul (1), dupa litera m)  se introduce o noua litera, litera m^1), cu urmatorul cuprins:
"m^1) sa constituie garantia in conditiile prevazute la art. 193 alin. (24), in cel mult 15 zile de la data comunicarii solicitarii organului fiscal central;"
  
60. La articolul 195 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) creantele stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organului fiscal, precum si amenzile de orice fel, in situatia in care transmiterea creantelor se efectueaza pe perioada derularii esalonarii la plata;"
  
61. Alineatul (7) al articolului 195 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Dupa depunerea cererii, in termen de 10 zile de la emiterea acordului de principiu de catre organul fiscal central, debitorul trebuie sa constituie si garantiile prevazute de prezentul capitol, corespunzator conditiilor in care urmeaza sa se modifice decizia de esalonare la plata."
  
62. Dupa alineatul (8) al articolului 195  se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
"(8^1) In situatia debitorilor care detin bunuri in proprietate, insuficiente pentru a constitui garantiile in cuantumul prevazut la prezentul capitol, organul fiscal central poate aproba cererea de modificare a deciziei de esalonare la plata daca sunt indeplinite celelalte conditii prevazute la art. 186 alin. (1). In acest caz, penalitatile de intarziere nu se amana la plata, ci se includ in esalonare, iar decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare se anuleaza."

63. Dupa alineatul (11) al articolului 195 se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu urmatorul cuprins:
"(11^1) In situatia in care pe perioada de valabilitate a esalonarii se desfiinteaza sau se anuleaza, in tot sau in parte, actul administrativ fiscal in care sunt individualizate creante fiscale ce fac obiectul esalonarii la plata, decizia de esalonare la plata se modifica in mod corespunzator, la cererea debitorului."
  
64. Dupa alineatul (3) al articolului 199 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile pentru obligatiile fiscale principale esalonate la plata si pentru care se datoreaza penalitate de nedeclarare potrivit art. 181. In cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, pentru aceste obligatii fiscale se datoreaza penalitatea de nedeclarare prevazuta de art. 181 alin. (1)."
  
65. Alineatul (1) al articolului 200 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la art. 194 alin. (1) lit. a)-j) si l), o singura data intr-un an de esalonare, daca depune o cerere in acest scop inainte de executarea garantiei de catre organul fiscal competent sau inainte de stingerea obligatiilor fiscale, dupa caz. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial."
  
66. La articolul 201, denumirea marginala se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
ART. 201
Dobanzi in cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata
 
67. Articolul 204 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
ART. 204
Regimul special al obligatiilor fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar
Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar. In sensul prezentului articol nu sunt asimilate obligatiilor fiscale obligatiile prevazute la art. 184 alin. (5)."
  
68. La articolul 206 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) nu are obligatii fiscale restante mai mari de 12 luni;"

69. Alineatul (6) al articolului 206 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Prevederile art. 208 se aplica in mod corespunzator pentru penalitatile de intarziere si pentru un procent de 50% din dobanzile cuprinse in certificatul de atestare fiscala."
  
70. Dupa alineatul (6) al articolului 207 se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
"(7) In cazul constituirii garantiei sub forma prevazuta la art. 193 alin. (6) lit. b), la solicitarea debitorului, organul fiscal poate solicita emitentului scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie executarea acesteia pentru stingerea ratelor de esalonare la scadenta acestora.
(8) Ori de cate ori se modifica graficul de esalonare potrivit prezentului capitol, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata, la care anexeaza noul grafic."
 
71. Alineatul (1) al articolului 208 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Pe perioada esalonarii la plata, penalitatile de intarziere cuprinse in certificatul de atestare fiscala se amana la plata prin decizie care se comunica debitorului odata cu decizia de esalonare la plata. Aceste prevederi se aplica, dupa caz, si unui procent de 50% din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora."
  
72. La articolul 211, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit sau, dupa caz, de o institutie financiara nebancara inscrisa in registrele Bancii Nationale a Romaniei pentru emiterea de garantii ori polita de asigurare de garantie emisa de o societate de asigurare. In cazul in care scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie este emisa de o institutie financiara din afara Uniunii Europene aceasta trebuie confirmata conform normelor bancare de o institutie de credit sau, dupa caz, de o institutie financiara nebancara ori societate de asigurare din Romania. In cazul in care scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie este emisa de o institutie financiara din Uniunea Europeana, aceasta este acceptata de organul fiscal daca sunt respectate prevederile referitoare la notificare cuprinse in Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE, transpusa prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II), transpusa prin Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare."
  
73. Alineatul (2) al articolului 212 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul garantiilor prevazute la art. 211 lit. a) si b), organul fiscal dispune institutiei de credit sau institutiei financiare nebancare ori societatii de asigurare emitente a scrisorii de garantie sau politei de asigurare de garantie, dupa caz, sau institutiei de credit ori institutiei financiare nebancare ori societatii de asigurare din Romania care a confirmat scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie ori unitatii de Trezorerie a Statului, dupa caz, virarea sumei de bani in conturile de venituri bugetare corespunzatoare."
  
74. Alineatele (2)  si (8) ale articolului 213 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Se dispun masuri asiguratorii sub forma popririi asiguratorii si sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, in cazuri exceptionale, respectiv in situatia in care exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea. Dispozitiile art. 231 raman aplicabile. Masurile asiguratorii devin masuri executorii la implinirea termenului prevazut la art. 230 alin. (1) sau art. 236 alin. (12), dupa caz, ori la expirarea perioadei de suspendare a executarii silite.
  .............................................
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), in situatia in care au fost instituite masuri asiguratorii si au fost sesizate organele de urmarire penala potrivit legii, masurile asiguratorii subzista pana la data solutionarii cauzei de catre organele de urmarire penala sau de instanta de judecata. Dupa comunicarea solutiei date de catre organele de urmarire penala sau hotararii judecatoresti, in cazul in care masurile asiguratorii instituite de catre organul fiscal competent nu se transforma in masuri executorii potrivit legii, acestea se ridica de catre organul care le-a dispus."
  
75. Dupa alineatul (2) al articolului 213 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), nu se dispun masuri asiguratorii pentru debitorul aflat sub incidenta legislatiei privind insolventa sau cand acesta nu detine active patrimoniale urmaribile."
  
76. La articolul 213, dupa alineatul (8)  se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
  
"(8^1) In situatia in care au fost constituite garantii in vederea ridicarii masurilor asiguratorii, acestea trebuie mentinute pentru toata perioada de valabilitate in care ar fi fost mentinute masurile asiguratorii potrivit alin. (7) sau (8), dupa caz. Organul fiscal executa garantiile constituite potrivit art. 211 lit. b) in ultima zi de valabilitate a acestora in cazul in care debitorul nu prelungeste valabilitatea garantiei. In acest caz, suma de bani va fi virata in contul de garantii mentionat de organul de executare silita si reprezinta o garantie potrivit art. 211 lit. a)."
  
77. Alineatul (1) al articolului 214 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Masurile asiguratorii instituite potrivit art. 213 se ridica, in tot sau in parte, prin decizie motivata, de catre creditorul fiscal, cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei prevazute la art. 211, dupa caz."
  
78. La articolul 217, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) la data comunicarii procesului-verbal de insolvabilitate;"
  
79. Dupa alineatul (1) al articolului 217 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care pentru acelasi titlu executoriu organul fiscal emite si comunica debitorului mai multe somatii, termenul de prescriptie se intrerupe potrivit alin. (1) lit. c) doar in cazul primei somatii."
  
80. Dupa articolul 227 se introduce un nou articol, articolul 227^1, cu urmatorul cuprins:
 
ART. 227^1
Reguli speciale privind inceperea sau continuarea executarii silite
(1) Masurile de executare silita se aplica diferentiat, in functie de cuantumul si vechimea creantelor fiscale.
(2) Procedura de aplicare a dispozitiilor alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
  
81. Dupa alineatul (6) al articolului 230 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Urmarirea imobilului, in baza somatiei prevazute la alin. (1), se noteaza la cererea organului fiscal in cartea funciara, asupra bunurilor imobile ale debitorului, indiferent de modalitatea dreptului de proprietate, respectiv proprietate exclusiva, devalmasie sau coproprietate."
  
82. La articolul 233 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) pe o perioada de cel mult 6 luni, in cazuri exceptionale, si doar o singura data pentru acelasi debitor, prin hotarare a Guvernului, cu respectarea regulilor in materie de ajutor de stat."
  
83. La articolul 233, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Executarea silita se suspenda sau nu incepe pentru creantele fiscale stabilite printr-o decizie de organul fiscal competent daca debitorul notifica organul fiscal, ulterior comunicarii deciziei, cu privire la depunerea unei scrisori de garantie/polite de asigurare de garantie potrivit art. 235. Executarea silita continua sau incepe daca debitorul nu depune scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie in termen de 45 de zile de la data comunicarii deciziei prin care sunt stabilite creantele fiscale.
(2^2) Pe toata perioada suspendarii executarii silite potrivit alin. (2^1), creantele fiscale ce fac obiectul suspendarii nu se sting, cu exceptia situatiei in care debitorul opteaza pentru stingerea acestora potrivit art. 165 alin. (8)."
  
84. Alineatele (2), (7) si (12) ale articolului 236 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Sumele reprezentand credite nerambursabile ori finantari primite de la institutii sau organizatii nationale ori internationale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executarii silite prin poprire, in cazul in care impotriva beneficiarului acestora a fost pornita procedura executarii silite.
  ...................................................
(7) Poprirea infiintata anterior, ca masura asiguratorie, devine executorie potrivit art. 213 alin. (2) si (3). In acest caz, organul fiscal transmite tertului poprit o adresa de infiintare a popririi executorii. Totodata, despre aceasta masura va fi instiintat si debitorul.
  ...................................................
(12) Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmariti prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicandu-se in mod corespunzator."
  
85. Alineatul (7) al articolului 238 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Bunurile nu se sechestreaza daca:
a) prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decat cel mult cheltuielile executarii silite;
b) valoarea acestora este mai mica de 1% in cazul in care valoarea obligatiilor de plata este peste 500.000 lei."
  
86. La articolul 239 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) descrierea bunurilor mobile sechestrate si indicarea valorii estimative a fiecaruia, dupa aprecierea executorului fiscal, pentru identificarea si individualizarea acestora, mentionandu-se starea de uzura si eventualele semne particulare ale fiecarui bun, precum si daca s-au luat masuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se afla, sau de administrare ori conservare a acestora, dupa caz, iar in cazul imobilelor, daca sunt cunoscute, numarul cadastral si numarul de carte funciara;"
  
87. Alineatul (2) al articolului 240 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care bunurile sechestrate constau in sume de bani in lei sau in valuta, titluri de valoare, obiecte de metale pretioase, pietre pretioase, obiecte de arta, colectii de valoare, acestea se ridica si se depun, in termen de 48 de ore de la sechestrare, la unitatile specializate. Bunurile care constau in sume de bani in lei, obiecte de metale pretioase, pietre pretioase sechestrate pot fi depozitate de organul de executare silita sau de executorul fiscal, dupa caz, in termen de 48 de ore de la sechestrare, si la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, care au calitatea de depozitar al acestora. Sumele de bani in lei se pot vira/depune de entitatile publice care le-au sechestrat intr-un cont de disponibil deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului prin care isi gestioneaza bugetul propriu, codificat cu codul de identificare fiscala al acestora. In cazul in care entitatile publice care le-au sechestrat nu au personalitate juridica, contul de disponibil se codifica cu codul de identificare fiscala al entitatii publice cu personalitate juridica din structura careia face parte entitatea publica respectiva.

Contul de disponibil deschis la unitatile Trezoreriei Statului nu este purtator de dobanda, iar pentru operatiunile efectuate prin intermediul acestuia nu se percep comisioane. Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului depozitare ale obiectelor de metale pretioase si ale pietrelor pretioase sechestrate, precum si procedura de depunere, manipulare si depozitare se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. In situatia in care este necesara incercarea/analiza/expertiza/marcarea obiectelor de metale pretioase, pietrelor pretioase sechestrate depuse la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, entitatilor publice cu personalitate juridica din structura carora face parte organul de executare silita sau executorul fiscal, dupa caz, le revine responsabilitatea efectuarii acestor operatiuni prin intermediul institutiilor publice care au astfel de atributii potrivit prevederilor legale in vigoare."
  
88. Alineatele (1), (5), (8)-(10) ale articolului 242 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului, dispozitiile art. 238 alin. (7) lit. b) aplicandu-se in mod corespunzator. In situatia in care debitorul detine bunuri in proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se intinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.
  ...................................................
(5) Executorul fiscal care aplica sechestrul incheie un proces-verbal de sechestru, dispozitiile art. 238 alin. (9)-(11), art. 239 alin. (1) si (2) si art. 241 fiind aplicabile. In acest caz, procesul-verbal de sechestru va cuprinde si numarul cadastral, si numarul de carte funciara, daca acestea reies din documentele prezentate de debitor.
  ...................................................
(8) Pentru bunurile imobile sechestrate, organul de executare silita care a instituit sechestrul va solicita de indata biroului de cadastru si publicitate imobiliara intabularea ipotecii legale in cartea funciara, in termenele si conditiile prevazute de lege, anexand un exemplar al procesului-verbal de sechestru.

(9) Biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul comunica organului de executare silita, la cererea acestuia, in termen de 10 zile, un extras de carte funciara pentru informare sau un certificat de sarcini, dupa caz. Titularii drepturilor reale si sarcinilor constituite asupra imobilului urmarit trebuie instiintati de catre organul de executare silita si chemati la termenele fixate pentru vanzarea bunului imobil si distribuirea pretului.

(10) Creditorii debitorului, altii decat titularii drepturilor prevazute la alin. (9), sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la intabularea ipotecii legale in cartea funciara, sa comunice in scris organului de executare silita titlurile pe care le au pentru bunul imobil respectiv."
  
89. La articolul 247 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) vanzare la licitatie, inclusiv prin mijloace electronice;"

90. Dupa alineatul (3) al articolului 247 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Procedura de vanzare la licitatie prin mijloace electronice se aproba astfel:
a) prin ordin al presedintelui A.N.A.F., in cazul creantelor administrate de organul fiscal central;
b) prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in cazul creantelor administrate de organul fiscal local."
  
91. Alineatele (2) si (14) ale articolului 250 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Publicitatea vanzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vanzarea la sediul organului de executare silita, al primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile, si prin anunturi intr-un cotidian local si in pagina de internet a organului fiscal, precum si prin alte modalitati gratuite care asigura publicitatea vanzarii.
  ...................................................
(14) In situatia in care nici la a treia licitatie nu se vinde bunul, se organizeaza o noua licitatie. In acest caz bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta este inferior pretului de pornire a licitatiei, dar nu mai mic decat cuantumul taxei de participare la licitatie."
  
92. Dupa alineatul (14) al articolului 250 se introduce un nou alineat, alineatul (14^1), cu urmatorul cuprins:
"(14^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (14), in cazul in care se valorifica bunuri imobile, iar la licitatie se prezinta un singur ofertant, vanzarea se face doar in conditiile in care se ofera cel putin pretul de pornire a licitatiei."
  
93. Articolul 253  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
ART. 253
  
Plata in rate
  
(1) In cazul vanzarii la licitatie a bunurilor, cumparatorii pot solicita plata pretului in rate, cu un avans de minimum 50% din pretul de adjudecare a bunului si cu plata unei dobanzi sau majorari de intarziere, dupa caz, stabilite conform prezentului cod. Organul de executare silita stabileste printr-un proces-verbal conditiile si termenele de plata a diferentei de pret. Prevederile art. 252 alin. (1) se aplica in mod corespunzator pentru plata avansului. Dobanda sau majorarea de intarziere, dupa caz, se datoreaza din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 252 alin. (1) si pana la data stingerii diferentei de pret.
  
(2) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul creantelor administrate de organul fiscal central, contribuabilii nu pot solicita plata in rate a pretului, in situatia in care diferenta de pret aferenta bunului valorificat are o valoare mai mica de 5.000 lei.
  
(3) Diferenta de pret se poate plati, in conditiile prezentului articol, de cumparator pe o perioada de:
a) cel mult 12 luni, in cazul vanzarii la licitatie a bunurilor mobile;
b) cel mult 24 de luni, in cazul vanzarii la licitatie a bunurilor imobile.
  
(4) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) devine titlu executoriu in conditiile in care cumparatorul nu respecta conditiile si termenele stabilite prin acesta.
  
(5) Organul de executare silita, odata cu intocmirea procesului-verbal prevazut la alin. (1) si a procesului-verbal de adjudecare, instituie sechestru asigurator asupra bunului valorificat cu plata in rate.
  
(6) Un exemplar al procesului-verbal de sechestru asigurator se comunica Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare ori, dupa caz, biroului de carte funciara insotit de un exemplar al procesului-verbal de adjudecare.
  
(7) In cazul neplatii avansului prevazut la alin. (1), dispozitiile art. 252 se aplica in mod corespunzator.
  
(8) Suma reprezentand dobanda sau majorarea de intarziere, dupa caz, nu stinge creantele fiscale pentru care s-a inceput executarea silita si constituie venit al bugetului de stat ori local, dupa caz. Dispozitiile art. 227 alin. (8) se aplica in mod corespunzator.
  
(9) In cazul in care cumparatorul caruia i s-a incuviintat plata pretului in rate nu plateste diferenta de pret in conditiile si la termenele stabilite, el poate fi executat silit pentru suma ramasa de plata, in temeiul procesului-verbal prevazut la alin. (1).
  
(10) Pana la incasarea diferentei de pret, creantele fiscale inscrise in titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata in rate nu se sting, prin nicio alta modalitate, in limita diferentei de pret ramase de achitat.
  
(11) Pentru creantele prevazute la alin. (10) se suspenda executarea silita pana la incasarea diferentei de pret."
  
94. Alineatele (1)-(3) si (5) ale articolului 254 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Organul de executare silita incheie procesul-verbal de adjudecare, in termen de cel mult 5 zile de la plata in intregime a pretului sau a avansului prevazut la art. 253 alin. (1), daca bunul a fost vandut cu plata in rate. Procesul-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate si serveste la intabulare in cartea funciara, transferul dreptului de proprietate operand la data incheierii acestuia. Cate un exemplar al procesului-verbal de adjudecare se transmite organului de executare silita coordonator, dupa caz, debitorului si cumparatorului.
(2) Procesul-verbal de adjudecare intocmit in conditiile alin. (1) cuprinde, pe langa elementele prevazute la art. 46, si urmatoarele mentiuni:
  a) numarul dosarului de executare silita;
  b) numarul si data procesului-verbal de desfasurare a licitatiei;
  c) datele de identificare ale cumparatorului;
  d) datele de identificare ale debitorului;
  e) pretul la care s-a adjudecat bunul si taxa pe valoarea adaugata, daca este cazul;
  f) modalitatea de plata a diferentei de pret in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata in rate;
  g) datele de identificare a bunului, cu mentionarea numarului cadastral si de carte funciara, dupa caz;
  h) mentiunea ca acest document constituie titlu de proprietate;
  i) semnatura cumparatorului sau a reprezentantului sau legal, dupa caz.

(3) In cazul valorificarii bunurilor prin vanzare directa sau licitatie, predarea bunului catre cumparator se face de catre organul de executare silita pe baza de proces-verbal de predare-primire.
  ...................................................
(5) Procesul-verbal de adjudecare intocmit in conditiile alin. (4) cuprinde, pe langa elementele prevazute la art. 46, si elementele prevazute la alin. (2) din prezentul articol, cu exceptia lit. f) si h), precum si mentiunea ca acest document constituie titlu de proprietate."
  
95. Alineatul (2) al articolului 255 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  
"(2) In cazul bunurilor prevazute la alin. (1) lit. a), cu ocazia reluarii procedurii in cadrul termenului de prescriptie, daca organul de executare silita considera ca nu se impune o noua evaluare, pretul de pornire a licitatiei nu poate fi mai mic de 50% din pretul de evaluare a bunurilor. Bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta este inferior pretului de pornire a licitatiei, dar nu mai mic decat cuantumul taxei de participare la licitatie, cu exceptia situatiei in care se prezinta un singur ofertant, cand vanzarea se realizeaza la cel putin pretul de pornire a licitatiei."
  
96. Dupa alineatul (5) al articolului 257 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
  
"(6) Prin exceptie de la prevederile art. 226 alin. (10)-(13), sumele realizate in cursul procedurii de executare silita efectuate in baza titlurilor executorii transmise organului fiscal de catre alte institutii sau autoritati publice si care se fac venit potrivit legii speciale la alte bugete se vireaza de catre organul fiscal in conturile indicate de institutia sau autoritatea solicitanta sau in titlul executoriu, dupa caz, in termen de 15 zile de la incheierea procesului-verbal de distribuire a sumelor incasate in procedura de executare silita."
  
97. Alineatul (1) al articolului 264  se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) La contribuabilii/platitorii la care statul este actionar integral sau majoritar se poate aproba, in conditiile legii si cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia in actiuni a obligatiilor fiscale principale administrate de organul fiscal central reprezentand impozite, taxe, contributii sociale obligatorii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, precum si obligatiile fiscale accesorii, datorate si neachitate, cu exceptia obligatiilor fiscale principale cu retinere la sursa si a accesoriilor aferente acestora si obligatiile fiscale catre fondul de risc ca urmare a imprumuturilor interne si externe garantate de stat si a subimprumuturilor acordate ca urmare a contractarii de imprumuturi interne si externe de catre stat."
  
98. Alineatul (1) al articolului 265 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) In sensul prezentului cod este insolvabil debitorul ale carui venituri si/sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata sau care nu are venituri ori bunuri urmaribile. In acest sens, organul fiscal comunica debitorului procesul-verbal de insolvabilitate."
  
99. Dupa alineatul (1) al articolului 265 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Se considera debitori care nu au venituri sau bunuri urmaribile si urmatoarele categorii:
a) debitorii ce detin in proprietate bunuri a caror valorificare acopera cel mult cheltuielile estimate de executare silita;
b) debitorii care detin in proprietate bunuri a caror valoare se incadreaza in limita pragului prevazut la art. 238 alin. (7) lit. b)."
  
100. Dupa alineatul (4) al articolului 266 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Obligatiile fiscale datorate de debitori, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau profesii libere, precum si asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, radiati din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii, se anuleaza dupa radiere, inclusiv in situatia in care obligatiile au fost preluate de alti debitori in conformitate cu prevederile art. 23."
  
101. Dupa alineatul (7) al articolului 266 se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
"(8) Creantele fiscale restante administrate de organul fiscal central si local se anuleaza si in urmatoarele situatii:
a) ulterior inchiderii procedurii insolventei, in situatia in care creantele nu sunt admise la masa credala potrivit legii, sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pentru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase, inclusiv in cazul atragerii raspunderii acestuia, potrivit legii;
b) ulterior inchiderii procedurii de reorganizare judiciara, in situatia in care creantele fiscale nu sunt acceptate in planul de reorganizare confirmat de judecatorul-sindic, sub rezerva ca debitorii sa se conformeze planului de reorganizare aprobat.
(9) Pe toata perioada derularii procedurii insolventei sau reorganizarii judiciare, dupa caz, creantele prevazute la alin. (8) nu se sting."
  
102. Dupa articolul 266 se introduce un nou capitol, capitolul XII^1 „Dispozitii aplicabile cazurilor speciale de executare silita“, alcatuit din articolele 266^1-266^5, cu urmatorul cuprins:

CAP. XII^1
Dispozitii aplicabile cazurilor speciale de executare silita
  
ART. 266^1
  
Sfera de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplica pentru executarea silita a tuturor creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala, provenite din savarsirea de infractiuni, astfel:
a) sumele reprezentand repararea prejudiciului material; 
b) amenzi;
c) cheltuieli judiciare;
d) sume confiscate.
  
(2) Prin cazuri speciale de executare in sensul prezentului capitol se intelege cazurile date in competenta organului de executare prevazut la art. 220 alin. (2^1) lit. a).
  
ART. 266^2
Comunicarea actelor de executare silita in cazuri speciale
Prin exceptie de la prevederile art. 47 alin. (1), in cazul debitorului care datoreaza sume de natura celor prevazute la art. 266^1 si care este arestat preventiv sau detinut in penitenciar, comunicarea actelor de executare silita se realizeaza la sediul locului de detinere. 
  
ART. 266^3
Executarea silita in cazul debitorilor insolventi
(1) Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, executarea silita a creantelor prevazute la art. 266^1 datorate de debitorii declarati insolventi se realizeaza potrivit dispozitiilor prezentului cod.
  
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 220 alin. (8), in cazul debitorului care datoreaza sume de natura celor prevazute la art. 266^1 si pentru care s-a dispus atragerea raspunderii potrivit prevederilor legislatiei privind insolventa, coordonarea executarii silite revine organului de executare silita cazuri speciale in a carui raza teritoriala isi are/si-a avut domiciliul fiscal debitorul insolvent.
  
ART. 266^4
Titlul executoriu si conditiile pentru inceperea executarii silite
Prin exceptie de la dispozitiile art. 226 alin. (1), pentru creantele prevazute la art. 266^1 stabilite prin hotarari judecatoresti definitive pronuntate in materie penala, se aplica masurile de executare silita prevazute de prezentul cod, fara a se emite alt titlu executoriu de catre organul de executare.
  
ART. 266^5
Conditiile inceperii executarii silite cazuri speciale
Prin exceptie de la dispozitiile art. 230, pentru creantele prevazute la art. 266^1 se aplica masurile de executare silita prevazute de prezentul cod, fara comunicarea somatiei."
  
103. Alineatul (5) al articolului 276 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Contestatorul poate solicita organului de solutionare competent sustinerea orala a contestatiei. In acest caz, organul de solutionare fixeaza un termen pentru care convoaca contestatorul, intervenientii sau imputernicitii acestora. Aceasta solicitare poate fi adresata organului de solutionare competent in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei, sub sanctiunea decaderii."
  
104. La articolul 278 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) 1.000 lei, daca obiectul contestatiei nu este evaluabil in bani."
  
105. Alineatele (3)  si (4) ale articolului 278  se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul suspendarii executarii actului administrativ fiscal, dispusa de instantele de judecata in baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate pana la incetarea acesteia si obligatiile fiscale nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala. Aceste efecte privesc atat obligatiile fiscale principale individualizate in actul administrativ suspendat la executare, cat si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, chiar daca aceste obligatii fiscale accesorii sunt individualizate in acte administrative fiscale care nu sunt suspendate la executare. 

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 173 si ale art. 181, in cazul in care instanta judecatoreasca de contencios administrativ admite cererea contribuabilului/platitorului de suspendare a executarii actului administrativ fiscal, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se datoreaza penalitati de intarziere sau penalitati de nedeclarare pe perioada suspendarii. In cazul creantelor administrate de organul fiscal local, pe perioada suspendarii se datoreaza majorari de intarziere de 0,5% pe luna sau pe fractiune de luna, reprezentand echivalentul prejudiciului."
  
106. Dupa alineatul (5) al articolului 278 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
  
"(6) In cazul in care s-a formulat o cerere de suspendare a actului administrativ fiscal in temeiul art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, iar cautiunea prevazuta la alin. (2) este deja consemnata la dispozitia instantei, nu este necesara consemnarea unei noi cautiuni in situatia in care se solicita suspendarea actului administrativ fiscal in temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca, la data pronuntarii asupra cererii de suspendare in temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004, cautiunea sa fie consemnata efectiv la dispozitia instantei."
  
107. Alineatele (3) si (4) ale articolului 279 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Prin decizie se poate desfiinta, total sau partial, actul administrativ atacat in situatia in care, din documentele existente la dosar si in urma demersurilor intreprinse la organul fiscal emitent, nu se poate stabili situatia de fapt in cauza supusa solutionarii prin raportare la temeiurile de drept invocate de organul competent si de contestator. In acest caz, organul fiscal competent urmeaza sa incheie un nou act administrativ fiscal care trebuie sa aiba in vedere strict considerentele deciziei de solutionare a contestatiei. Pentru un tip de creanta fiscala si pentru o perioada supusa impozitarii, desfiintarea actului administrativ fiscal se poate pronunta o singura data.
(4) Solutia de desfiintare este pusa in executare in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei in cazul contribuabililor mari si mijlocii si in termen de 30 zile in cazul celorlalti contribuabili, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a pronuntat solutia de desfiintare."
  
108. Alineatele (3)  si (5) ale articolului 281 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) In situatia atacarii la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a dispus desfiintarea, incheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a solutiei de desfiintare emise in procedura de solutionare a contestatiei se face in termen de 60 de zile in cazul contribuabililor mari si mijlocii si in termen de 30 zile in cazul celorlalti contribuabili, de la data aducerii la cunostinta organului fiscal a deciziei de desfiintare.
  ...................................................
(5) In situatia nesolutionarii contestatiei in termen de 6 luni de la data depunerii contestatiei, contestatorul se poate adresa, pentru anularea actului, instantei de contencios administrativ competente potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. La calculul termenului de 6 luni nu se iau in considerare perioadele prevazute la art. 77 alin. (2) si nici cele in care procedura de solutionare a contestatiei este suspendata potrivit art. 277."
  
109. Dupa articolul 335
 se introduce un nou capitol, capitolul III - Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor in baza regulamentelor europene si a conventiilor internationale la care Romania este parte, alcatuit din articolele 335^1-335^3, cu urmatorul cuprins:
 
CAP. III
Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor in baza regulamentelor europene si a conventiilor internationale la care Romania este parte
  
ART. 335^1
Scopul
  
Prezentul capitol stabileste competenta privind asistenta reciproca la recuperare a creantelor in baza:
a) Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
b) conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state;
c) Legii nr. 13/2014  pentru ratificarea Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal , adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, si a Protocolului de modificare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal , adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea romana la 15 octombrie 2012.
  
ART. 335^2
Sfera de aplicare
Prezentul capitol se aplica urmatoarelor creante:
a) creantelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor pentru somaj din Romania, respectiv bugetelor si fondurilor de securitate sociala din alte state, pentru care se aplica regulamentele prevazute la art. 335^1 lit. a);
b) impozitelor pe venit si pe capital, pentru care recuperarea se realizeaza in baza conventiilor prevazute la art. 335^1 lit. b);
c) impozitelor pe venit sau profit, creantelor fiscale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor pentru somaj, taxei pe valoarea adaugata, accizelor, pentru care se aplica prevederile legii prevazute la art. 335^1 lit. c);
d) creantelor definite la art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
  
ART. 335^3
Autoritatea competenta
(1) A.N.A.F. este autoritatea competenta pentru aplicarea dispozitiilor referitoare la asistenta reciproca la recuperare, pentru creantele prevazute la art. 335^2 lit. a) si d).
(2) Ministerul Finantelor Publice, prin A.N.A.F., este autoritatea competenta pentru aplicarea dispozitiilor referitoare la asistenta reciproca la recuperare, pentru creantele prevazute la art. 335^2 lit. b) si c).
(3) Prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se desemneaza biroul de legatura, care este responsabil pentru contactele cu alte state pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol.
(4) Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, in calitate de autoritate competenta in domeniul securitatii sociale, informeaza Comisia Europeana si celelalte state cu privire la denumirea si adresa autoritatii competente pentru recuperarea creantelor prevazute la art. 335^2 lit. a)."
  
110. La articolul 336, alineatul (1) literele g) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"g) neindeplinirea masurilor dispuse in termenele si conditiile stabilite de organul de inspectie fiscala potrivit art. 118 alin. (8), precum si a masurilor dispuse de inspectorii antifrauda;
  ...................................................
s) nerespectarea de catre persoana supusa verificarii situatiei fiscale personale a obligatiei de a depune declaratia de patrimoniu si de venituri, potrivit art. 138 alin. (7);"
  
111. Dupa alineatul (3) al articolului 336 se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Nedepunerea in termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la sosirea in Romania, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la plecarea din Romania, de catre persoanele obligate potrivit Codului fiscal, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 100 lei.
(3^2) Nedepunerea in termenul de 45 de zile a scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie de catre debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (2^1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice."
  
112. Alineatul (3) al articolului 342 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetului general consolidat administrate de alte autoritati publice care administreaza creante fiscale, precum si orice norme sau instructiuni necesare aplicarii unitare a prezentului cod se aproba prin ordin al ministrului de resort sau al conducatorului institutiei publice, dupa caz, cu avizul Ministerului Finantelor Publice."
  
113. Dupa alineatul (4) al articolului 342  se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Ordinele presedintelui A.N.A.F., cu caracter normativ, emise in temeiul Codului fiscal, Codului de procedura fiscala, precum si a altor reglementari din domeniul de competenta al Ministerului Finantelor Publice se supun, in mod obligatoriu, avizarii acestui minister. Avizul Ministerului Finantelor Publice este un aviz conform."
  
114. Articolul 343 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
ART. 343
Scutirea organelor fiscale de plata taxelor
Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane, cautiuni si alte asemenea sume pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le indeplinesc in vederea administrarii creantelor fiscale, cu exceptia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal."
 
ART. II
(1) Prevederile art. 80 alin. (2) si (3), art. 83 alin. (4) si ale art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
  
(2) Abrogarea art. 163 alin. (8) intra in vigoare la 1 ianuarie 2018.
  
(3) Prevederile art. 138-141 si 145 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica pentru verificarile situatiei fiscale personale care incep dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Verificarile situatiei fiscale personale incepute inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se supun reglementarilor in vigoare la data la care acestea au inceput.
  
(4) Prevederile art. 160 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica si in cazul succesiunilor dezbatute inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si pentru care se solicita suplimentarea masei succesorale si eliberarea de catre notarul public a unui certificat suplimentar de mostenitor dupa data intrarii in vigoare a acesteia.
  
(5) Prevederile art. 186 alin. (4), art. 206 alin. (6) si ale art. 208 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica si esalonarilor la plata aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. In acest caz, din oficiu, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante organul fiscal reface graficele de esalonare si emite decizie de amanare la plata pentru penalitatile de intarziere incluse in ratele de esalonare exigibile dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, iar in cazul debitorilor cu risc fiscal mic si pentru un procent de 50% din dobanzile incluse in ratele de esalonare exigibile, dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. 
  
(6) Prevederile art. 192 alin. (2^1) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica si esalonarilor in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. In acest caz, debitorul poate solicita oricand modificarea graficului de esalonare.
  
(7) Prevederile art. 194 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica si pentru obligatiile fiscale care nu fac obiectul esalonarii la plata si sunt nestinse la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
  
(8) Prevederile art. 195 alin. (7) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica si pentru cererile de modificare in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a ordonantei.
  
(9) Daca la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante debitorul a beneficiat de mentinerea unei esalonari la plata, in cursul anului de esalonare, mai poate beneficia de o noua mentinere a esalonarii la plata potrivit art. 200 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, doar din anul urmator de esalonare sau fractiune de an de esalonare.
  
(10) Prevederile art. 204 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica pentru cererile de esalonare/cererile de modificare depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, precum si pentru cererile de esalonare/cererile de modificare in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a ordonantei.
  
(11) Prevederile art. 257 alin. (6) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica si executarilor in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. In cazul sumelor incasate si nevirate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, termenul de 15 zile incepe sa curga de la aceasta data.
  
(12) Contraventia prevazuta la art. 336 alin. (3^1) intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
  
(13) Contraventia prevazuta la art. 336 alin. (3^2) intra in vigoare la 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
  
ART. III
  
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
 
PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
 
Bucuresti, 30 august 2017. Nr. 30.
Alerta PortalContabilitate.roDescarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici

Newsletter portalcontabilitate.ro

Declaratia unica. Explicatii. Intrebari si raspunsuri

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Declaratia unica. Explicatii. Intrebari si raspunsuri"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

x