X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Portal actualizat la 22 Noiembrie 2017
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis

OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

PortalContabilitate.ro Raspuns oferit de
PortalContabilitate.ro
contabil
13 Nov 2017Conform legislatiei in vigoare!
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017
Data Intrarii in vigoare: 01 Ianuarie 2018
- implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse in Programul de guvernare, aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 53/2017 pentru acordarea increderii Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017;
elaborarii Legii bugetului asigurarilor sociale de stat si a Legii bugetului de stat pentru anul 2018;
asigurarii predictibilitatii cadrului fiscal aplicabil pentru anul 2018 pentru mediul de afaceri;
introducerii unor masuri de consolidare a incasarilor din domeniul impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
de a clarifica urgent situatiile in care organele fiscale pot refuza dreptul de deducere a TVA, pentru asigurarea aplicarii unui tratament unitar tuturor operatorilor economici;
prevenirii si combaterii riscurilor de evaziune fiscala cu produse alcoolice si tutun prelucrat;
incurajarii contribuabililor sa isi declare in mod transparent obligatiile fiscale, prin asigurarea unor conditii echitabile si eficiente de concurenta pentru toti contribuabilii platitori de impozit pe profit, in scopul imbunatatirii conformarii;
transpunerii in legislatia nationala a prevederilor Directivei 2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne (ATAD), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 19 iulie 2016;
reformarii sistemelor sociale publice din Romania in vederea cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si de responsabilizare a angajatorilor in ceea ce priveste plata la timp a contributiilor sociale obligatorii datorate atat de catre acestia, cat si de catre angajati. In acest sens, se reduce numarul contributiilor sociale obligatorii, angajatorul urmand ca, in continuare, sa stabileasca, sa retina, sa declare si sa plateasca obligatiile datorate;
respectarii prevederilor Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitului pentru vehiculele de transport de marfa cu masa autorizata egala sau mai mare de 12 tone, conform ratei de schimb a monedei euro (1 euro = 4,5878 lei), astfel cum a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2017(C331/04).

Tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinte negative, in sensul ca:
- neintroducerea masurii de sanctionare constand in confiscarea mijloacelor de transport in care organele de control descopera produse alcoolice si din tutun prelucrat care nu poarta marcajele prevazute de lege va permite perpetuarea si chiar incurajarea faptelor de evaziune fiscala cu aceste produse;
neadaptarea cadrului fiscal la actualele tendinte de erodare a bazei impozabile aferente impozitului pe profit, prin neintroducerea de masuri pentru combaterea acestora, poate avea drept consecinta inregistrarea unei conformari necorespunzatoare;
nu ar putea fi promovate modificarile corelative ale legislatiei din domeniul muncii, sanatatii, de catre institutiile de specialitate, incepand cu aceeasi data, respectiv data de 1 ianuarie 2018, in considerarea faptului ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza totodata interesul public, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
ART. I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fisca
l, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: TITLUL I
Dispozitii generale
1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contributiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) contributiile de asigurari sociale, datorate bugetului asigurarilor sociale de stat;
b) contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
c) contributia asiguratorie pentru munca, datorata bugetului general consolidat."

TITLUL II
Impozitul pe profit
2. La articolul 25 alineatul (3), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) cheltuielile cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, potrivit art. 40^2;"
3. La articolul 25 alineatul (4), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"p) cheltuielile cu dobanzile, stabilite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, in cazul in care mijloacele fixe/imobilizarile necorporale/stocurile sunt achizitionate in baza unor contracte cu plata amanata, pentru contribuabilii care nu aplica prevederile art. 40^2 ;"
4. Articolul 27 se abroga.
5. Dupa capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1 - Norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, alcatuit din articolele 40^1-40^6, cu urmatorul cuprins:
"
CAP. III^1
Norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne
ART. 40^1
Definitii specifice
In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. costurile indatorarii - cheltuiala reprezentand dobanda aferenta tuturor formelor de datorii, alte costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobanzile, inclusiv alte cheltuieli suportate in legatura cu obtinerea de finantare potrivit reglementarilor legale in vigoare, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: plati in cadrul imprumuturilor cu participare la profit, dobanzi imputate la instrumente cum ar fi obligatiunile convertibile si obligatiunile cu cupon zero, sume in cadrul unor mecanisme de finantare alternative cum ar fi finantele islamice, costul de finantare al platilor de leasing financiar, dobanda capitalizata inclusa in valoarea contabila a unui activ aferent sau amortizarea dobanzii capitalizate, sume calculate pe baza unui randament al finantarii in temeiul normelor privind preturile de transfer acolo unde este cazul, dobanzi notionale in cadrul unor instrumente financiare derivate sau al unor acorduri de acoperire a riscului aferente imprumuturilor unei entitati, anumite castiguri si pierderi generate de diferentele de curs valutar la imprumuturi si instrumente legate de obtinerea de finantare, comisioane de garantare pentru mecanisme de finantare, comisioane de intermediere si costuri similare aferente imprumuturilor de fonduri;
2. costurile excedentare ale indatorarii - suma cu care costurile indatorarii unui contribuabil depasesc veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic pe care le primeste contribuabilul;
3. perioada fiscala - perioada impozabila stabilita potrivit prevederilor art. 16;
4. intreprindere asociata - oricare dintre urmatoarele situatii:
a) o entitate in care contribuabilul detine direct sau indirect o participatie, si anume drepturi de vot sau detineri de capital in proportie de 25% sau mai mult, sau are dreptul sa primeasca 25% sau mai mult din profitul entitatii respective;
b) o persoana fizica sau o entitate care detine direct sau indirect o participatie, si anume drepturi de vot sau detineri de capital in proportie de 25% sau mai mult intr-un contribuabil, sau are dreptul sa primeasca 25% sau mai mult din profitul contribuabilului;
c) in cazul in care o persoana fizica sau o entitate detine direct sau indirect o participatie de 25% sau mai mult intr-un contribuabil si in una sau mai multe entitati, toate entitatile in cauza, inclusiv contribuabilul, sunt considerate intreprinderi asociate;
5. intreprindere financiara - oricare dintre urmatoarele entitati:
a) o institutie de credit sau o intreprindere de investitii, potrivit art. 7 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau un administrator de fonduri de investitii alternative, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare, astfel cum este definita la art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile ulterioare;
b) o intreprindere de asigurare, definita ca fiind un asigurator potrivit art. 1 alin. (2) pct. 3 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile ulterioare;
c) o intreprindere de reasigurare, definita ca fiind un reasigurator potrivit art. 1 alin. (2) pct. 45 din Legea nr. 237/2015, cu modificarile ulterioare;
d) un administrator de pensii, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) institutii de pensii care gestioneaza sisteme de pensii considerate a fi sisteme de securitate sociala care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, precum si orice entitate juridica instituita in scopul investirii in astfel de sisteme;
f) un fond de investitii alternative (FIA) administrat de un AFIA, astfel cum este definit la art. 3 pct. 20-22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile ulterioare;
g) un organism de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 , cu modificarile ulterioare;
h) o contraparte centrala, astfel cum este definita la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului;
i) un depozitar central de titluri de valoare, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului;
6. stat membru - are intelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. a);
7. stat tert - are intelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. c);
8. transferul de active - operatiunea prin care Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate, in timp ce activele raman in proprietatea legala sau economica a aceluiasi contribuabil;
9. transferul rezidentei fiscale - operatiunea prin care contribuabilul nu mai are rezidenta fiscala in Romania si dobandeste rezidenta fiscala in alt stat membru sau intr-un stat tert;
10. transferul unei activitati economice desfasurate printr-un sediu permanent - operatiunea prin care contribuabilul nu mai are prezenta fiscala in Romania si dobandeste o astfel de prezenta in alt stat membru sau intr-un stat tert, fara sa dobandeasca rezidenta fiscala in acel stat membru sau stat tert.
ART. 40^2
Reguli privind limitarea deductibilitatii dobanzii si a altor costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic
(1) In sensul prezentului articol, costurile excedentare ale indatorarii, astfel cum sunt definite potrivit art. 401 pct. 2, care depasesc plafonul deductibil prevazut la alin. (4), sunt deduse limitat in perioada fiscala in care sunt suportate, pana la nivelul a 10% din baza de calcul stabilita conform algoritmului prevazut la alin. (2).
(2) Baza de calcul utilizata pentru stabilirea costurilor excedentare ale indatorarii, deductibile la calculul rezultatului fiscal, o reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, in perioada fiscala de referinta, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale indatorarii, precum si sumele deductibile reprezentand amortizarea fiscala, determinate potrivit art. 28.
(3) In conditiile in care baza de calcul are o valoare negativa sau egala cu zero, costurile excedentare ale indatorarii sunt nedeductibile in perioada fiscala de referinta si se reporteaza potrivit alin. (7).
(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, intr-o perioada fiscala, costurile excedentare ale indatorarii pana la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, dupa caz.
(5) Prin exceptie de la alin. (1) si (4), in cazul in care contribuabilul este o entitate independenta, in sensul ca nu face parte dintr-un grup consolidat in scopuri de contabilitate financiara, si nu are nicio intreprindere asociata si niciun sediu permanent, acesta deduce integral costurile excedentare ale indatorarii, in perioada fiscala in care acestea sunt suportate.
(6) Se exclud din domeniul de aplicare al alin. (1) si (4) costurile excedentare ale indatorarii rezultate din imprumuturi utilizate pentru finantarea unui proiect de infrastructura publica pe termen lung care are scopul de a furniza, de a imbunatati, de a opera si/sau de a mentine un activ de mari dimensiuni, considerat a fi de interes public general, daca operatorii de proiect sunt inregistrati in Uniunea Europeana, iar costurile indatorarii, activele utilizate in scopul proiectului si veniturile inregistrate de operatorii de proiect provin din/sunt in Uniunea Europeana. Excluderea ia in considerare atat veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic dobanzilor, cat si cheltuielile reprezentand dobanzi si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, aferente unor proiecte de infrastructura publica pe termen lung.
(7) Costurile excedentare ale indatorarii care nu pot fi deduse in perioada fiscala de calcul in conformitate cu alin. (1) se reporteaza, fara limita de timp, in anii fiscali urmatori in aceleasi conditii de deducere, conform prezentului articol.
(8) Pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si (4), prin exceptie de la art. 7 pct. 44 si 45, valoarea fiscala a activelor nu include costuri de dobanda si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic.
(9) Regulile prevazute de prezentul articol sunt aplicabile si dobanzilor si pierderilor nete din diferente de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27, prevederi in vigoare pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv. In cazul entitatilor independente prevazute la alin. (5), dobanzile si pierderile nete din diferente de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27 in vigoare pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, sunt integral deductibile.
ART. 40^3
Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent pentru care Romania pierde dreptul de impozitare
(1) Pentru transferurile de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent, asa cum sunt definite la pct. 8, 9 si 10 ale art. 401, contribuabilul este supus impozitului pe profit, in conformitate cu urmatoarele reguli:
a) se determina diferenta intre valoarea de piata a activelor, potrivit alin. (10), transferate intr-o perioada impozabila si valoarea lor fiscala, potrivit art. 7 pct. 44 si 45;
b) in cazul in care diferenta calculata potrivit lit. a) reprezinta un castig, asupra acestuia se aplica cota prevazuta la art. 17;
c) in cazul in care diferenta calculata potrivit lit. a) reprezinta o pierdere, aceasta se recupereaza din castigurile rezultate din operatiuni de aceeasi natura, potrivit modalitatii de recuperare prevazute de art. 31.
(2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) se declara si se plateste, pentru perioada fiscala de referinta, potrivit prevederilor art. 41 si 42.
(3) Prezentul articol se aplica in urmatoarele situatii:
a) contribuabilul transfera active de la sediul central din Romania la sediul sau permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
b) contribuabilul transfera active de la sediul permanent din Romania la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
c) contribuabilul isi transfera rezidenta fiscala din Romania intr-un alt stat membru sau intr-un stat tert, cu exceptia acelor active care raman legate efectiv de un sediu permanent in Romania;
d) contribuabilul transfera activitatea economica desfasurata in Romania printr-un sediu permanent catre un alt stat membru sau catre un stat tert, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate.
(4) Contribuabilul care aplica regulile de la alin. (1)-(3) beneficiaza de dreptul de esalonare la plata pentru acest impozit, prin achitarea in transe pe parcursul a cinci ani, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala si daca se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) transfera active de la sediul central din Romania la sediul sau permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert care este parte la Acordul privind Spatiul Economic European, denumit in continuare Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
b) transfera active de la sediul permanent din Romania la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
c) transfera rezidenta fiscala din Romania intr-un alt stat membru sau intr-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, cu exceptia acelor active care raman legate efectiv de un sediu permanent in Romania;
d) transfera activitatea economica desfasurata in Romania printr-un sediu permanent catre un alt stat membru sau catre un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica in ceea ce priveste statele terte care sunt parte la Acordul privind SEE daca acestea au incheiat un acord cu Romania sau cu Uniunea Europeana referitor la asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor fiscale, echivalenta cu asistenta reciproca prevazuta in Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale carei prevederi sunt transpuse in cadrul capitolului II Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri al titlului X Aspecte internationale din Codul de procedura fiscala.
(6) Esalonarea la plata acordata potrivit alin. (4) isi pierde valabilitatea, pe langa cazurile prevazute in Codul de procedura fiscala, si in urmatoarele cazuri:
a) activele transferate sau activitatea economica desfasurata printr-un sediu permanent sunt vandute sau sunt cedate in oricare alt mod;
b) activele transferate sunt ulterior retransferate intr-un stat tert;
c) rezidenta fiscala a contribuabilului sau activitatea economica transferata initial din Romania la un sediu permanent dintr-un alt stat membru este ulterior retransferata intr-un stat tert.
(7) Prevederile de la lit. b) si c) ale alin. (6) nu se aplica in ceea ce priveste statele terte care sunt parti la Acordul privind SEE daca acestea au incheiat un acord cu Romania sau cu Uniunea Europeana referitor la asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor fiscale, echivalenta cu asistenta reciproca prevazuta in Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale carei prevederi au fost transpuse in cadrul capitolului II Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri al titlului X Aspecte internationale din Codul de procedura fiscala.
(8) Dispozitiile alin. (4)-(6) se completeaza cu prevederile capitolului IV Inlesniri la plata din cadrul titlului VII Colectarea creantelor fiscale din Codul de procedura fiscala.
(9) In cazul transferului activelor, al rezidentei fiscale sau al activitatii economice desfasurate printrun sediu permanent, din alt stat membru in Romania, prin exceptie de la art. 7 pct. 44 si 45, valoarea fiscala a acestor active, utilizata la determinarea rezultatului fiscal, este valoarea stabilita de catre statul membru al contribuabilului sau al sediului permanent care a efectuat transferul in Romania, intrebuintata pentru calculul impozitului pe profit la momentul pierderii dreptului de impozitare de catre celalalt stat membru, in afara de cazul in care aceasta valoare nu reflecta valoarea de piata.
(10) In sensul alin. (1) si (9), prin valoare de piata se intelege suma in schimbul careia un activ poate fi transferat sau obligatiile reciproce pot fi stinse intre cumparatori si vanzatori independenti interesati, intr-o tranzactie directa. Valoarea de piata se stabileste potrivit prevederilor art. 11.
(11) Sub conditia stabilirii faptului ca activele transferate revin in termen de maximum 12 luni in Romania, prezentul articol nu se aplica transferurilor de active legate de: finantarea prin instrumente financiare sau constituite ca garantie, indeplinirea anumitor cerinte prudentiale de capital sau de gestionare a lichiditatilor.
ART. 40^4
Regula generala antiabuz
(1) In scopul calcularii obligatiilor fiscale, nu se ia in considerare un demers sau o serie de demersuri care, avand in vedere toate faptele si circumstantele relevante, nu sunt oneste, fiind intreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obtine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului urmarit prin prevederile fiscale aplicabile. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau parti.
(2) In sensul alin. (1), un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste in masura in care nu sunt intreprinse din motive comerciale valabile care reflecta realitatea economica, astfel cum prevede art. 11.
(3) In cazul in care un demers sau o serie de demersuri nu este/sunt luat/luate in considerare in conformitate cu alin. (1), obligatia fiscala se calculeaza in conformitate cu prezentul titlu.
ART. 40^5
Reguli privind societatile straine controlate
(1) O entitate este considerata societate straina controlata si i se aplica prevederile prezentului articol, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) contribuabilul, singur sau impreuna cu intreprinderile sale asociate, detine o participatie directa sau indirecta de mai mult de 50% din drepturile de vot sau detine direct sau indirect mai mult de 50% din capitalul entitatii sau are dreptul sa primeasca mai mult de 50% din profiturile entitatii respective;
b) impozitul pe profit platit efectiv pentru profiturile sale de catre entitatea sau sediul permanent este mai mic decat diferenta dintre impozitul pe profit care ar fi fost perceput de la entitate sau sediul permanent, calculat in conformitate cu prevederile prezentului titlu si impozitul pe profit platit efectiv pentru profiturile sale de catre entitate sau de catre sediul permanent. In sensul prezentei litere, nu este luat in considerare sediul permanent al unei entitati tratate ca societate straina controlata, in masura in care sediul nu este supus impozitarii sau este scutit de impozit in jurisdictia societatii straine controlate respective.
(2) Prevederile prezentului articol se aplica si sediilor permanente din state membre/state terte ale unui contribuabil platitor de impozit pe profit, ale caror profituri nu sunt supuse impozitarii sau sunt scutite de impozit in Romania.
(3) In cazul in care o entitate sau un sediu permanent este considerata/considerat societate straina controlata, potrivit prevederilor alin. (1), contribuabilul platitor de impozit pe profit care o controleaza include in baza impozabila veniturile nedistribuite ale entitatii care au provenit din urmatoarele:
a) dobanzi sau orice alte venituri generate de active financiare;
b) redevente sau orice alte venituri generate de drepturi de proprietate intelectuala;
c) dividende si venituri din transferul titlurilor de participare;
d) venituri din leasing financiar;
e) venituri din activitati de asigurare, activitati bancare sau alte activitati financiare;
f) venituri de la societati care le obtin din bunuri si servicii cumparate de la intreprinderi asociate si sunt vandute acestora fara nicio valoare economica adaugata sau cu o valoare adaugata mica.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul in care societatea straina controlata desfasoara o activitate economica semnificativa, sustinuta de personal, echipamente, active si spatii, astfel cum o demonstreaza faptele si circumstantele relevante, precum si in cazul in care societatea straina controlata isi are rezidenta fiscala sau este situata intr-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE.
(5) Nu sunt considerate societati straine controlate in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) urmatoarele:
a) entitatea sau sediul permanent, daca aceasta/acesta inregistreaza intr-o perioada fiscala venituri din categoriile prevazute de alin. (3), reprezentand o treime sau mai putin de o treime din totalul veniturilor inregistrate in perioada fiscala de calcul;
b) intreprinderea financiara care inregistreaza intr-o perioada fiscala venituri de natura celor prevazute la alin. (3) care provin din operatiuni desfasurate cu contribuabilul roman sau cu intreprinderile asociate ale acestuia, reprezentand o treime sau mai putin de o treime din totalul veniturilor inregistrate de intreprinderea financiara.
(6) Veniturile prevazute la alin. (3) se includ in baza impozabila a contribuabilului platitor de impozit pe profit, potrivit dispozitiilor prezentului titlu, proportional cu participatia contribuabilului in entitate, astfel cum este definita la alin. (1) lit. a).
(7) Veniturile prevazute de alin. (3) se includ in baza impozabila a contribuabilului, aferenta perioadei sale fiscale in cursul careia se incheie perioada fiscala a entitatii controlate/sediului permanent.
(8) Pierderile fiscale inregistrate de un sediu permanent calificat, potrivit alin. (1) si (2), ca entitate straina controlata, urmeaza regimul instituit la art. 40.
(9) Pentru evitarea dublei impuneri, in situatia in care entitatea distribuie profit contribuabilului, iar acest profit distribuit este deja inclus in veniturile impozabile ale contribuabilului in temeiul prezentului articol, cuantumul veniturilor incluse anterior in baza impozabila a contribuabilului se deduce in perioada fiscala in care se calculeaza cuantumul impozitului datorat pentru profitul distribuit.
(10) Pentru evitarea dublei impuneri, in cazul in care contribuabilul cedeaza participatia sa intr-o entitate controlata sau activitatea economica desfasurata printr-un sediu permanent, iar o parte a incasarilor din cedare a fost inclusa anterior in baza impozabila a contribuabilului, in temeiul prezentului articol, cuantumul respectiv se deduce in perioada fiscala in care se calculeaza cuantumul impozitului datorat pentru incasarile respective.
(11) Contribuabilul scade din impozitul pe profit datorat, potrivit prevederilor art. 39, impozitul platit unui stat strain de catre entitatea controlata/sediul sau permanent.
ART. 40^6
Compatibilitatea cu legislatia europeana
Dispozitiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2016/1.164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 193 din 19 iulie 2016, cu exceptia prevederilor referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibride, pentru care termenul de transpunere a fost amanat, potrivit art. 1 pct. 7 din Directiva 2017/952/UE, pana la 31 decembrie 2019, din necesitatea continuarii lucrarilor."
TITLUL III
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
6. La articolul 47 alineatul (1), literele a) si b) se abroga.
7. La articolul 47 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;"
8. La articolul 47, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Nu intra sub incidenta prezentului titlu urmatoarele persoane juridice romane:
a) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguratilor, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica."
9. La articolul 48, alineatele (4), (5), (5^1), (5^2) si (6) se abroga.
10. La articolul 51, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul in care, in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microintreprinderile care au un salariat si care aplica cota de impozitare prevazuta la alin. (1) lit. a), al caror raport de munca inceteaza, conditia referitoare la numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul aceluiasi trimestru este angajat un nou salariat cu respectarea conditiei prevazute la alin. (6).
(6) Pentru microintreprinderile care nu au niciun salariat, in situatia in care angajeaza un salariat, in scopul modificarii cotelor de impozitare prevazute la alin. (1), noul salariat trebuie angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni."
11. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 52. - (1) Daca
in cursul unui an
fiscal o
microintreprindere
realizeaza venituri
mai mari de
1.000.000 euro,
aceasta datoreaza
impozit pe profit,
incepand cu
trimestrul in care
Reguli de iesire s-a depasit aceasta
din sistemul de limita.
impunere pe
veniturile (2) Limita fiscala
microintreprinderiiprevazuta la alin.
in cursul anului (1) se verifica pe
baza veniturilor
inregistrate cumulat
de la inceputul
anului fiscal.
Cursul de schimb
pentru determinarea
echivalentului in
euro este cel
valabil la
inchiderea
exercitiului
financiar precedent.
(3) Calculul si
plata impozitului pe
profit de catre
microintreprinderile
care se incadreaza
in prevederile alin.
(1) se efectueaza
luand in considerare
veniturile si
cheltuielile
realizate incepand
cu trimestrul
respectiv.
12. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 54. - Pentru
incadrarea in
conditiile privind
Reguli de nivelul
determinare a veniturilor
conditiilor de prevazute la art.
aplicare a 47 alin. (1) lit.
sistemului de c) si art. 52 se
impunere pe vor lua in calcul
veniturile aceleasi venituri
microintreprinderiicare constituie
baza impozabila
prevazuta la art.
53.
13. Dupa articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu urmatorul cuprins:
Art. 54^1. - Intra sub
incidenta art. 47 si
microintreprinderile care
au optat sa aplice
prevederile art. 48 alin.
(5) si (5^2) pana la data
de 31 decembrie 2017
Reguli inclusiv, precum si
tranzitoriipersoanele juridice romane
care desfasoara
activitatile care nu au
intrat sub incidenta
prevederilor prezentului
titlu aplicabil pana la
data de 31 decembrie 2017
inclusiv.
TITLUL IV
Impozitul pe venit
14. La articolul 60, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului educatiei nationale si al ministrului finantelor publice;"
15. La articolul 64, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 64. - (1) Cota de
impozit este de 10% si se
aplica asupra venitului
Cotele deimpozabil corespunzator
impozitarefiecarei surse din fiecare
categorie pentru
determinarea impozitului pe
veniturile din:.
16. La articolul 68 alineatul (4), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"i) sa reprezinte contributii de asigurari sociale platite la sistemele proprii de asigurari sociale si/sau contributii profesionale obligatorii platite, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;"
17. La articolul 68 alineatul (5), literele k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"k) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii datorate in calitate de angajatori, potrivit titlului V;
l) cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale datorata de contribuabil potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii, indiferent daca activitatea se desfasoara individual si/sau intr-o forma de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectueaza de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;"
18. La articolul 72, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Impozitul care trebuie retinut se stabileste prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut."
19. La articolul 73, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut."
20. La articolul 75, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ART. 75
(1) Organul fiscal competent are obligatia recalcularii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinata in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilita potrivit Declaratiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contributiei de asigurari sociale datorate de contribuabil potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii."
21. La articolul 76 alineatul (2), litera r^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"r^1) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV sectiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice."
22. La articolul 77, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.950 lei inclusiv, astfel:
pentru contribuabilii care nu
(i) au persoane in intretinere -
510 lei;
pentru contribuabilii care au o
(ii) persoana in intretinere - 670
lei;
pentru contribuabilii care au
(iii)doua persoane in intretinere -
830 lei;
pentru contribuabilii care au
(iv) trei persoane in intretinere -
990 lei;
pentru contribuabilii care au
(v) patru sau mai multe persoane in
intretinere - 1.310 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.951 lei si 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc potrivit urmatorului tabel:
Venit Persoane aflate in
lunar intretinere
brut
4 si
de la . fara1 2 3 peste
la pers.pers.pers.4
pers.
1 1950510 670 830 990 1310
19512000495 655 815 975 1295
20012050480 640 800 960 1280
20512100465 625 785 945 1265
21012150450 610 770 930 1250
21512200435 595 755 915 1235
22012250420 580 740 900 1220
22512300405 565 725 885 1205
23012350390 550 710 870 1190
23512400375 535 695 855 1175
24012450360 520 680 840 1160
24512500345 505 665 825 1145
25012550330 490 650 810 1130
25512600315 475 635 795 1115
26012650300 460 620 780 1100
26512700285 445 605 765 1085
27012750270 430 590 750 1070
27512800255 415 575 735 1055
28012850240 400 560 720 1040
28512900225 385 545 705 1025
29012950210 370 530 690 1010
29513000195 355 515 675 995
30013050180 340 500 660 980
30513100165 325 485 645 965
31013150150 310 470 630 950
31513200135 295 455 615 935
32013250120 280 440 600 920
32513300105 265 425 585 905
Venit Persoane aflate in
lunar intretinere
brut
4 si
de la . fara1 2 3 peste
la pers.pers.pers.4
pers.
3301335090 250 410 570 890
3351340075 235 395 555 875
3401345060 220 380 540 860
3451350045 205 365 525 845
3501355030 190 350 510 830
3551360015 175 335 495 815
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acorda deducerea personala.
(3) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 510 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
23. La articolul 78 alineatul (2), partea introductiva a literei a) si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, si urmatoarele:
........................................................
b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora."
24. La articolul 84, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final."
25. La articolul 85, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final."
26. La articolul 86, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimat/norma de venit si emite decizia de impunere, care se comunica contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
..................................................................
(6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, impozitul fiind final."
27. Articolul 90 se abroga.
28. La articolul 97, primele teze ale alineatelor (1)-(3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum si cele la depozitele clientilor, constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
....................................................................
(2) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
..................................................................
(3) Veniturile sub forma dobanzilor platite de societatea emitenta a valorilor mobiliare imprumutate, pe parcursul perioadei de imprumut inaintea restituirii acestora, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final.
.................................................................
(5) Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezinta distributii in bani sau in natura ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi se impun cu o cota de 10%, impozitul fiind final.
................................................................... ."
29. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 99. - (1) Veniturile
din pensii reprezinta sume
primite ca pensii de la
fondurile infiintate din
contributiile sociale
obligatorii facute catre
un sistem de asigurari
Definirea sociale, inclusiv cele din
veniturilorfonduri de pensii
din pensii facultative si cele
finantate de la bugetul de
stat, diferente de
venituri din pensii,
precum si sume
reprezentand actualizarea
acestora cu indicele de
inflatie.
(2) Drepturile primite in
conformitate cu
prevederile Legii nr. 411/
2004 privind fondurile de
pensii administrate
privat, republicata, cu
modificarile si
completarile ulterioare,
si ale Legii nr. 204/2006
privind pensiile
facultative, cu
modificarile si
completarile ulterioare,
reprezinta venituri din
pensii.
30. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 100. - (1) Venitul
impozabil lunar din pensii
se stabileste prin
deducerea din venitul din
pensie a sumei
neimpozabile lunare de
2.000 lei.
(2) La stabilirea
Stabilireavenitului impozabil lunar
venitului aferent sumelor primite ca
impozabil plata unica potrivit Legii
lunar din nr. 411/2004, republicata,
pensii cu modificarile si
completarile ulterioare,
si Legii nr. 204/2006, cu
modificarile si
completarile ulterioare,
fiecare fond de pensii
acorda un singur plafon de
venit neimpozabil stabilit
potrivit prevederilor
alin. (1).
31. La articolul 101, alineatul (2) si prima teza a alineatului (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
.....................................................................................
(9) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final.
.................................................................................. ."
32. La articolul 107, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ART. 107
(1) Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final."
33. La articolul 110, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ART. 110
(1) Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu."
34. La articolul 115, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ART. 115
(1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevazute la art. 114, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l)."
35. La articolul 116, alineatul (1) si partea introductiva a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
ART. 116
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decat cele prevazute la art. 115 alin. (1), precum si cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculeaza de catre organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra:"
36. La articolul 123, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ART. 123
(1) Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecaruia dintre urmatoarele:"
37. La articolul 130, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania si neimpozabile/scutite in conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania."
38. La articolul 132, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, care au obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit."
39. La articolul 133, dupa alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (9)-(12), cu urmatorul cuprins:
"(9) Pentru veniturile realizate in anul fiscal 2017, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii venitului.
(10) Prevederile prezentului titlu se aplica pentru veniturile realizate si cheltuielile efectuate de persoanele fizice incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
(11) In cazul veniturilor din dobanzi pentru depozitele la termen/la vedere/conturi curente constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate, anterior datei de 1 ianuarie 2018, cota de impozit de 10% se aplica incepand cu veniturile inregistrate in contul curent/de depozit/rascumparate/platite, incepand cu aceasta data.
(12) In cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, precum si in cazul veniturilor din pensii, prevederile prezentului titlu se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018."
TITLUL V
Contributii sociale obligatorii
40. Dupa articolul 135 se introduce un nou articol, articolul 135^1, cu urmatorul cuprins:
Art. 135^1. - In intelesul
prezentului titlu, prin
salariu de baza minim brut
Definitiipe tara se intelege
salariul de baza minim brut
pe tara garantat in plata
aprobat prin hotarare a
Guvernului.
41. La articolul 137 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ART. 137
(1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii, prevazuti la art. 136, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania:"
42. Articolul 138 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 138. - Cotele de
contributii de asigurari
sociale sunt urmatoarele:
a) 25% datorata de catre
persoanele fizice care au
calitatea de angajati sau
pentru care exista
obligatia platii
contributiei de asigurari
sociale, potrivit
prezentei legi;
b) 4% datorata in cazul
conditiilor deosebite de
Cotele de munca, astfel cum sunt
contributiiprevazute in Legea nr. 263
de /2010 privind sistemul
asigurari unitar de pensii publice,
sociale cu modificarile si
completarile ulterioare,
de catre persoanele fizice
si juridice care au
calitatea de angajatori
sau sunt asimilate
acestora;
c) 8% datorata in cazul
conditiilor speciale de
munca, astfel cum sunt
prevazute in Legea nr. 263
/2010, de catre persoanele
fizice si juridice care au
calitatea de angajatori
sau sunt asimilate
acestora.
"
43. La articolul 139, denumirea marginala, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
Baza de Art. 139. - (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, in
calcul al cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate
contributieisalariilor, o reprezinta castigul brut realizat din salarii si venituri
de asigurariasimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor
sociale in legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a
cazul acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte,
persoanelor care include:
fizice care
realizeaza ......................................................................................................................................................
venituri din
salarii sau (4) Sumele prevazute la alin. (1) lit. d) si f) intra in baza lunara de calcul
asimilate al contributiei de asigurari sociale, indiferent daca persoanele respective
salariilor sunt din cadrul aceleiasi entitati ori din afara ei, pensionari sau angajati cu
contract individual de munca.
"
44. Articolul 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 140. - Pentru
persoanele fizice si
juridice care au
calitatea de angajatori
sau sunt asimilate
acestora, baza lunara de
Baza de calcul pentru contributia
calcul al de asigurari sociale o
contributieireprezinta suma
de asiguraricastigurilor brute
sociale prevazute la art. 139,
datorate de realizate de persoanele
angajatori fizice care obtin
sau persoanevenituri din salarii sau
asimilate asimilate salariilor
acestora asupra carora se
datoreaza contributia,
pentru activitatea
desfasurata in conditii
deosebite, speciale sau
in alte conditii de
munca.
"
45. La articolul 141, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de catre persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, din activitati pentru care exista obligatia asigurarii in aceste sisteme potrivit legii;"
46. La articolul 142, litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"t) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV sectiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice."
47. La articolul 143, prima teza a alineatului (2) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia de asigurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon.
.....................................................................................
(5) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurarilor pentru somaj se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, la nivelul cotei contributiei de asigurari sociale prevazute la art. 138 lit. a), cu exceptia cazurilor in care, potrivit prevederilor legale, se dispune altfel."
48. La articolul 145, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ART. 145
(1) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 136 lit. f), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat o reprezinta:"
49. La articolul 145, alineatul (3) se abroga.
50. La articolul 146, alineatele (1), (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
ART. 146
(1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor. Institutiile prevazute la art. 136 lit. d)-f), precum si persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a calcula contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza potrivit legii, dupa caz.
.....................................................................................
(3) Contributia de asigurari sociale calculata si retinuta potrivit alin. (1) se plateste la bugetul asigurarilor sociale de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, impreuna cu contributia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorata potrivit legii.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributia de asigurari sociale datorata de catre acestea si, dupa caz, pe cea datorata de angajator, precum si de a le plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si de catre institutiile prevazute la art. 136 lit. d)-f) se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul prevazute la art. 139, art. 143-145, dupa caz, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142."
51. La articolul 146, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a) asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.
(5^2) Prevederile alin. (5^1) nu se aplica in cazul persoanelor fizice aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 de ani;
c) sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.
(5^3) In aplicarea prevederilor alin. (5^2), angajatorul solicita documente justificative persoanelor fizice aflate in situatiile prevazute la alin. (5^2) lit. a), c) si d), iar in cazul situatiei prevazute la alin. (5^2) lit. e), procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."
52. La articolul 146, alineatele (6), (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Pentru persoanele prevazute la art. 136 lit. d)-f), in cazul in care din calcul rezulta o baza lunara de calcul mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 143 alin. (2), cota contributiei de asigurari sociale se aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
(7) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora se realizeaza prin aplicarea cotelor corespunzatoare prevazute la art. 138 lit. b) si c) asupra bazei de calcul prevazute la art. 140, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142.
(8) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea conform prevederilor alin. (5)-(5^3) si (7), dupa caz. Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile."
53. La articolul 147, alineatul (2) se abroga.
54. La articolul 147, alineatele (10), (12), (15) si (18) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(10) Persoanele si entitatile prevazute la art. 80 alin. (2) lit. b) si c) care se infiinteaza in cursul anului aplica regimul trimestrial de declarare incepand cu anul infiintarii daca, odata cu declaratia de inregistrare fiscala, declara ca in cursul anului estimeaza un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv si, dupa caz, urmeaza sa realizeze un venit total de pana la 100.000 euro.
.....................................................................................
(12) Persoanele fizice care obtin venituri sub forma de salarii ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si la reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine depun declaratia prevazuta la alin. (1) si achita contributiile sociale obligatorii in cazul in care misiunile si posturile, precum si reprezentantele respective nu opteaza pentru indeplinirea obligatiilor declarative si de plata a contributiilor sociale.
.....................................................................................
(15) Daca intre angajatorii prevazuti la alin. (13) si persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor nu au fost incheiate acorduri, obligatia privind plata contributiilor sociale datorate de angajatori, retinerea si plata contributiilor sociale datorate de persoanele fizice respective, precum si depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) revine angajatorilor.
.....................................................................................
(18) Evidenta obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori si asimilatii acestora se tine pe baza codului de identificare fiscala, iar cea privind contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit prezentei legi, pe baza codului numeric personal sau pe baza numarului de identificare fiscala, dupa caz."
55. Titlul sectiunii a 5-a a capitolului II al titlului V Contributii sociale obligatorii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente"
56. Articolul 148 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 148. - (1) Baza
lunara de calcul al
contributiei de
asigurari sociale in
cazul persoanelor care
realizeaza venituri din
activitati independente
o reprezinta venitul
ales de contribuabil,
care nu poate fi mai mic
decat nivelul salariului
de baza minim brut pe
tara garantat in plata
aprobat prin hotarare a
Guvernului, in vigoare
in luna pentru care se
datoreaza contributia.
Baza de
calcul al (2) Persoanele fizice
contributiei care realizeaza venituri
de asigurari din activitati
sociale independente, din una
datorate de sau mai multe surse de
persoanele venit, datoreaza
fizice care contributia de asigurari
realizeaza sociale daca sunt
venituri din indeplinite urmatoarele
activitati conditii, dupa caz:
independente
a) venitul net realizat
in anul precedent,
stabilit in conformitate
cu art. 68, exclusiv
cheltuielile
reprezentand contributia
de asigurari sociale,
raportat la numarul
lunilor de activitate
din cursul anului, este
cel putin egal cu
nivelul salariului de
baza minim brut pe tara
in vigoare in luna
ianuarie a anului pentru
care se stabileste
contributia;
b) venitul net lunar
estimat a se realiza
potrivit art. 120 alin.
(1) este cel putin egal
cu nivelul salariului de
baza minim brut pe tara
in vigoare in luna in
care isi incep
activitatea sau nivelul
salariului de baza minim
brut pe tara in vigoare
in luna ianuarie a
anului pentru care se
stabileste contributia,
in cazul celor care trec
de la determinarea
venitului net anual pe
baza normelor anuale de
venit la stabilirea
venitului net anual
potrivit regulilor
prevazute la art. 68;
c) valoarea lunara a
normelor de venit,
obtinuta prin raportarea
normelor anuale de venit
la numarul lunilor de
activitate din cursul
anului dupa aplicarea
corectiilor prevazute la
art. 69, este cel putin
egala cu nivelul
salariului de baza minim
brut pe tara in vigoare
in luna ianuarie a
anului pentru care se
stabileste contributia,
in cazul
contribuabililor care in
anul fiscal in curs
desfasoara activitati
impuse pe baza de norme
de venit;
d) venitul net lunar realizat in anul
precedent, ramas dupa scaderea din
venitul brut a cheltuielii
deductibile prevazute la art. 70,
raportat la numarul lunilor de
activitate din cursul anului, este
cel putin egal cu nivelul salariului
de baza minim brut pe tara in vigoare
in luna ianuarie a anului pentru care
se stabileste contributia, in cazul
contribuabililor care realizeaza
venituri din drepturi de proprietate
intelectuala pentru care impozitul pe
venit se stabileste potrivit
prevederilor art. 72 si 73.
(3) Persoanele fizice prevazute la
alin. (1), obligate la plata
contributiei, depun anual la organul
fiscal competent, pana la data de 31
ianuarie inclusiv a anului pentru
care se stabileste contributia de
asigurari sociale, declaratia privind
venitul asupra caruia datoreaza
contributia, ca urmare a indeplinirii
conditiilor prevazute la alin. (2).
(4) In cazul contribuabililor
prevazuti la alin. (1) care incep sa
desfasoare activitate in cursul
anului fiscal, iar venitul lunar
estimat a se realiza, potrivit art.
120, din una sau mai multe surse de
venit din cele mentionate la alin.
(2), este cel putin egal cu nivelul
salariului de baza minim brut pe tara
in vigoare in luna in care se
estimeaza veniturile, declaratia
prevazuta la alin. (3) se depune in
termen de 30 de zile de la data
producerii evenimentului.
(5) Modelul, continutul, modalitatea
de depunere si de gestionare a
declaratiei prevazute la alin. (3) se
aproba prin ordin al presedintelui
A.N.A.F.
(6) Persoanele fizice care in anul
fiscal precedent au realizat venituri
cumulate din activitati independente
sub nivelul plafonului minim prevazut
la alin. (1) nu au obligatia
depunerii declaratiei prevazute la
alin. (3) si nu datoreaza contributia
de asigurari sociale pentru anul in
curs.
(7) Persoanele fizice prevazute la
alin. (6) pot opta pentru depunerea
declaratiei prevazute la alin. (3) si
pentru plata contributiei de
asigurari sociale pentru anul in
curs, in aceleasi conditii prevazute
pentru persoanele care realizeaza
venituri lunare peste nivelul
salariului de baza minim brut pe
tara. Optiunea este obligatorie
pentru intregul an fiscal, cu
exceptia situatiei prevazute la art.
151 alin. (3).
(8) Incadrarea in plafonul lunar
prevazut la alin. (1) se efectueaza
prin insumarea veniturilor din
activitati independente mentionate la
alin. (2).
"
57. Articolul 149 se abroga.
58. Titlul sectiunii a 6-a a capitolului II al titlului V Contributii sociale obligatorii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente"
59. Articolul 151 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 151. - (1)
Contributia de asigurari
sociale datorata de
persoanele fizice care
realizeaza venituri din
activitati independente
potrivit prevederilor
art. 148, care nu se
Stabilirea incadreaza in categoriile
si plata de persoane exceptate de
contributieila plata contributiei de
de asigurariasigurari sociale
sociale in prevazute la art. 150, se
cazul stabileste de organul
persoanelor fiscal competent, prin
care decizie de impunere, pe
realizeaza baza declaratiei
venituri dinprevazute la art. 148
activitati alin. (3). Baza de calcul
independenteal contributiei de
asigurari sociale se
evidentiaza lunar, iar
plata acesteia se
efectueaza trimestrial,
in 4 rate egale, pana la
data de 25 inclusiv a
ultimei luni din fiecare
trimestru.
(2) Contributia de
asigurari sociale
stabilita prin decizia de
impunere prevazuta la
alin. (1) se calculeaza
prin aplicarea cotei de
contributie prevazute la
art. 138 lit. a) asupra
bazei de calcul prevazute
la art. 148 alin. (1).
(3) Persoanele prevazute
la alin. (1) care in
cursul anului fiscal se
incadreaza in categoria
persoanelor exceptate de
la plata contributiei
potrivit art. 150, cele
care intra in suspendare
temporara a activitatii
potrivit legislatiei in
materie, precum si cele
care isi inceteaza
activitatea depun la
organul fiscal competent,
in termen de 30 de zile
de la data la care a
intervenit evenimentul, o
declaratie in vederea
stoparii obligatiilor de
plata reprezentand
contributia de asigurari
sociale stabilite conform
alin. (2). Modelul
declaratiei se aproba
prin ordin al
presedintelui A.N.A.F.
"
60. Articolul 152 se abroga.
61. Titlul capitolului III al titlului V Contributii sociale obligatorii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"
62. La articolul 153 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania;"
63. La articolul 153 alineatul (1), literele g)-o) se abroga.
64. La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
.................................................................................................
f) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni;
g) femeile insarcinate si lauzele;"
65. La articolul 154 alineatul (1), dupa litera g) se introduc noua noi litere, literele h)-p), cu urmatorul cuprins:
"h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii;
i) persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale, pentru indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
j) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile banesti;
k) persoanele care se afla in concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in concediu pentru cresterea copilului potrivit prevederilor art. 2 si art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;
l) persoanele fizice care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste drepturi banesti;
m) persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv in unitatile penitenciare, persoanele retinute, arestate sau detinute care se afla in centrele de retinere si arestare preventiva organizate in subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum si persoanele care se afla in executarea unei masuri educative ori de siguranta privative de libertate, respectiv persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate;
n) strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate potrivit legii;
o) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat in evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte;
p) persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni."
66. La articolul 154, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)-p) sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pe perioada si, dupa caz, pentru drepturile banesti primite, prevazute la alin. (1), daca nu realizeaza venituri din cele mentionate la art. 155 sau daca nivelul lunar cumulat al acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara. In cazul realizarii de venituri din cele mentionate la art. 155 peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara, lunar, pentru acestea se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate potrivit prezentului titlu."
67. Titlul sectiunii a 2-a a capitolului III al titlului V Contributii sociale obligatorii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cota de contributie"
68. Articolul 155 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ART. 155
Categorii de venituri supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate:
(1) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania.
(2) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor art. 154, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri din urmatoarele categorii:
a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 si 67^1;
b) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investitii, definite conform art. 91;
e) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 116.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si in cazul in care veniturile sunt realizate de persoane fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60."
69. Articolul 156 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ART. 156
Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate:
Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate este de 10% si se datoreaza de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit prezentei legi."
70. La articolul 157, denumirea marginala si partea introductiva a alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
ART. 157
Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor:
(1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, o reprezinta castigul brut care include:"
71. Articolele 158-167 se abroga.
72. Titlul sectiunii a 4-a a capitolului III al titlului V Contributii sociale obligatorii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor"
73. La articolul 168, denumirea marginala si alineatele (1), (3), (4), (5) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
ART. 168
Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
(1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor.
..............................
(3) Contributia de asigurari sociale de sanatate calculata si retinuta potrivit alin. (1) se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, potrivit legii.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate in Romania, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si de a o plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul mentionate la art. 157.
...............................
(8) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea, conform prevederilor alin. (5) si alin. (5^1). Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile."
74. La articolul 168, alineatul (6) se abroga.
75. La articolul 168, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1)-(5^3) se aplica in mod corespunzator."
76. La articolul 168, alineatele (9)-(9^3) se abroga.
77. La articolul 169, alineatele (1), (3) si (3^2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
ART. 169
(1) Urmatoarele categorii de persoane sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1):
a) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora;
b) persoanele care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
c) institutiile publice si alte entitati care platesc drepturi de natura celor mentionate la art. 168 alin. (7), (7^1) si (10), aferente perioadelor in care contributia de asigurari sociale de sanatate era suportata, potrivit legii, de catre aceste institutii sau de catre beneficiarii de venit, dupa caz;
.................................................................................................
(3) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii/solde sau diferente de salarii/solde stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.
.................................................................................................
(3^2) In cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 168 alin. (7), (7^1) si (10), pentru perioadele in care contributia de asigurari sociale de sanatate era suportata, potrivit legii, de catre aceste institutii sau de catre beneficiarii de venit, dupa caz, contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (1)."
78. La articolul 169, alineatele (2), (5) si (6) se abroga.
79. Titlul sectiunii a 5-a a capitolului III al titlului V Contributii sociale obligatorii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Contributia de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 154"
80. Articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 170. - (1) Baza
lunara de calcul pentru
care persoanele fizice
prevazute la art. 155
alin. (2) datoreaza
contributia este
salariul de baza minim
Baza de brut pe tara in vigoare
calcul al in luna pentru care se
contributiei datoreaza.
de asigurari
sociale de (2) Veniturile care se
sanatate iau in calcul la
datorate de verificarea plafonului
persoanele prevazut la art. 155
fizice alin. (2) sunt cele
prevazute la realizate din una sau
art. 155 mai multe surse de
alin. (2) venituri, din
categoriile de venituri
mentionate la art. 155
alin. (2), respectiv:
a) venitul net din
activitati independente,
stabilit potrivit art.
68-70, dupa caz;
b) venitul brut din
asocieri cu persoane
juridice, contribuabili
potrivit titlului II,
III sau Legii nr. 170/
2016 privind impozitul
specific unor
activitati, pentru care
sunt aplicabile
prevederile art. 125
alin. (7)-(9);
c) venitul net sau norma
de venit, dupa caz,
pentru veniturile din
cedarea folosintei
bunurilor, stabilite
potrivit art. 84-87;
d) venitul/castigul din
investitii, stabilit
conform art. 94-97;
e) venitul net sau norma
de venit, dupa caz,
pentru veniturile din
activitati agricole,
silvicultura si
piscicultura, stabilite
potrivit art. 104-106;
f) venitul brut/venitul
impozabil din alte
surse, stabilit potrivit
art. 114-116.
(3) Incadrarea in
plafonul anual prevazut
la art. 155 alin. (2) se
efectueaza prin
insumarea veniturilor
anuale mentionate la
alin. (2), realizate in
anul fiscal precedent.
(4) Persoanele fizice
prevazute la art. 155
alin. (2), obligate la
plata contributiei de
asigurari sociale de
sanatate, depun anual la
organul fiscal
competent, pana la data
de 31 ianuarie inclusiv
a anului pentru care se
stabileste contributia
de asigurari sociale de
sanatate, declaratia cu
privire la incadrarea
veniturilor realizate in
plafonul lunar, in
conformitate cu alin.
(3).
(5) In cazul
contribuabililor care
incep sa desfasoare
activitate sau incep sa
realizeze venituri in
cursul anului fiscal,
iar venitul lunar
estimat a se realiza,
potrivit art. 120, din
una sau mai multe surse
de venit din cele
mentionate la alin. (2),
este cel putin egal cu
nivelul salariului de
baza minim brut pe tara
in vigoare in luna in
care se estimeaza
veniturile, declaratia
prevazuta la alin. (4)
se depune in termen de
30 de zile de la data
producerii
evenimentului.
(6) Modelul, continutul,
modalitatea de depunere
si de gestionare a
declaratiei prevazute la
alin. (4) se aproba prin
ordin al presedintelui
A.N.A.F.
(7) Persoanele fizice
care realizeaza venituri
anuale sub nivelul a 12
salarii de baza minim
brute pe tara pot opta
pentru depunerea
declaratiei prevazute la
alin. (4) si pentru
plata contributiei de
asigurari sociale de
sanatate pentru anul in
curs, in aceleasi
conditii prevazute
pentru persoanele care
realizeaza venituri
anuale peste nivelul a
12 salarii de baza
minime brute pe tara.
Optiunea este
obligatorie pentru
intregul an fiscal, cu
exceptia situatiei
prevazute la art. 174
alin. (3).
81. Articolele 171-173 se abroga.
82. Titlul sectiunii a 6-a a capitolului III al titlului V Contributii sociale obligatorii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice prevazute la art. 155 alin. (2)"
83. Articolul 174 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 174. - (1)
Contributia de asigurari
sociale de sanatate
datorata de persoanele
fizice prevazute la art.
155 alin. (2) se
stabileste de organul
Stabilirea fiscal competent, prin
si plata decizie de impunere, pe
contributieibaza declaratiei
de asigurariprevazute la art. 170
sociale de alin. (4). Baza de calcul
sanatate al contributiei de
asigurari sociale de
sanatate se evidentiaza
lunar, iar plata se
efectueaza trimestrial,
in 4 rate egale, pana la
data de 25 inclusiv a
ultimei luni din fiecare
trimestru.
(2) Contributia de
asigurari sociale de
sanatate stabilita prin
decizia de impunere
prevazuta la alin. (1) se
calculeaza prin aplicarea
cotei de contributie
prevazute la art. 156
asupra bazei de calcul
prevazute la art. 170
alin. (1).
(3) Persoanele prevazute
la alin. (1) care in
cursul anului fiscal isi
inceteaza activitatea sau
intra in suspendare
temporara a activitatii
potrivit legislatiei in
materie depun la organul
fiscal competent, in
termen de 30 de zile de
la data la care a
intervenit evenimentul, o
declaratie in vederea
stoparii obligatiilor de
plata reprezentand
contributia de asigurari
sociale de sanatate,
stabilita conform alin.
(2). Modelul declaratiei
se aproba prin ordin al
presedintelui A.N.A.F.
84. Articolul 175 si sectiunile a 7-a-a 9-a, cuprinzand articolele 176-179, se abroga.
85. Titlul sectiunii a 10-a a capitolului III al titlului V Contributii sociale obligatorii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu realizeaza venituri si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate"
86. Articolul 180 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 180. - (1)
Persoanele fizice care
nu realizeaza venituri
de natura celor
mentionate la art. 155
si nu se incadreaza in
categoriile de persoane
exceptate de la plata
contributiei de
asigurari sociale de
sanatate prevazute la
art. 154 datoreaza
contributia de asigurari
sociale de sanatate
astfel:
a) lunar, prin aplicarea
cotei de contributie
prevazute la art. 156
asupra bazei de calcul
reprezentand valoarea
salariului de baza minim
brut pe tara, si au
obligatia sa plateasca
contributia de asigurari
Contributia sociale de sanatate pe o
de asigurari perioada de cel putin 12
sociale de luni consecutive,
sanatate incepand cu luna in care
datorata de se depune declaratia
catre prevazuta la art. 181;
persoanele sau
fizice care
nu realizeazab) la data la care
venituri acceseaza serviciile
acordate de sistemul
public de asigurari
sociale de sanatate
potrivit legii, prin
depunerea declaratiei
prevazute la art. 181,
aplicand cota de
contributie asupra bazei
de calcul reprezentand
valoarea a de 7 ori
salariul de baza minim
brut pe tara.
(2) Salariul de baza
minim brut pe tara,
prevazut la alin. (1),
este salariul de baza
minim brut pe tara
garantat in plata
aprobat prin hotarare a
Guvernului, in vigoare
in luna pentru care se
datoreaza contributia de
asigurari sociale de
sanatate.
87. Capitolul IV Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj al titlului V Contributii sociale obligatorii, cuprinzand articolele 184-191, se abroga.
88. Capitolul V Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate al titlului V Contributii sociale obligatorii, cuprinzand articolele 192-200, se abroga.
89. Capitolul VI Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale al titlului V Contributii sociale obligatorii, cuprinzand articolele 201-208, se abroga.
90. Capitolul VII Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, cuprinzand articolele 209-215, se abroga.
91. Dupa capitolul VIII al titlului V Contributii sociale obligatorii se introduce un nou capitol, capitolul IX Contributia asiguratorie pentru munca, cuprinzand articolele 220^1-220^7, cu urmatorul cuprins:
"
CAP. IX
Contributia asiguratorie pentru munca
Art. 220^1. -
Contribuabilii obligati
la plata contributiei
asiguratorii pentru
munca sunt, dupa caz:
a) persoanele fizice si
juridice care au
calitatea de angajatori
sau sunt asimilate
acestora, pentru
cetatenii romani,
cetateni ai altor state
sau apatrizii, pe
perioada in care au,
conform legii,
domiciliul sau
resedinta in Romania,
cu respectarea
prevederilor
legislatiei europene
aplicabile in domeniul
securitatii sociale,
Contribuabiliiprecum si a acordurilor
care datoreazaprivind sistemele de
contributia securitate sociala la
asiguratorie care Romania este
pentru munca parte;
b) persoanele fizice
cetateni romani,
cetatenii altor state
sau apatrizii, pe
perioada in care au,
conform legii,
domiciliul sau
resedinta in Romania,
si care realizeaza in
Romania venituri din
salarii sau asimilate
salariilor de la
angajatori din state
care nu intra sub
incidenta legislatiei
europene aplicabile in
domeniul securitatii
sociale, precum si a
acordurilor privind
sistemele de securitate
sociala la care Romania
este parte.
Art. 220^2. - (1)
Contributia
asiguratorie pentru
munca se datoreaza
pentru veniturile din
salarii si asimilate
salariilor, definite la
art. 76 alin. (1)-(3),
dupa caz, acordate de
catre contribuabilii
Categorii de prevazuti la art. 220^1
venituri lit. a), respectiv
pentru care serealizate de catre
datoreaza persoanele fizice
contributia prevazute la art. 220^1
asiguratorie lit. b).
pentru munca
(2) Pentru veniturile
prevazute la alin. (1)
se datoreaza
contributia
asiguratorie pentru
munca si in cazul in
care acestea sunt
realizate de persoanele
fizice aflate in
situatiile prevazute la
art. 60.
Cota Art. 220^3. - Cota
contributiei contributiei
asiguratorie asiguratorie pentru
pentru munca munca este de 2,25%.
Art. 220^4. - (1) Baza
lunara de calcul al
contributiei
asiguratorii pentru
munca o reprezinta suma
castigurilor brute
realizate din salarii
Baza de calculsi venituri asimilate
al salariilor, in tara si
contributiei in strainatate, cu
asiguratorii respectarea
pentru munca prevederilor
legislatiei europene
aplicabile in domeniul
securitatii sociale,
precum si a acordurilor
privind sistemele de
securitate sociala la
care Romania este
parte, care include:
a) veniturile din
salarii, in bani si/sau
in natura, obtinute in
baza unui contract
individual de munca, a
unui raport de serviciu
sau a unui statut
special prevazut de
lege. In situatia
personalului roman
trimis in misiune
permanenta in
strainatate, veniturile
din salarii cuprind
salariile de baza sau,
dupa caz, soldele de
functie/salariile de
functie corespunzatoare
functiilor in care
persoanele respective
sunt incadrate in tara,
la care se adauga, dupa
caz, sporurile si
adaosurile care se
acorda potrivit legii;
b) indemnizatiile din
activitati desfasurate
ca urmare a unei
functii de demnitate
publica, stabilite
potrivit legii;
c) indemnizatiile din
activitati desfasurate
ca urmare a unei
functii alese in cadrul
persoanelor juridice
fara scop patrimonial;
d) remuneratia
administratorilor
societatilor, companiilor
/societatilor nationale
si regiilor autonome,
desemnati/numiti in
conditiile legii;
e) remuneratia obtinuta
de directorii cu contract
de mandat si de membrii
directoratului de la
societatile administrate
in sistem dualist si ai
consiliului de
supraveghere, potrivit
legii, precum si
drepturile cuvenite
managerilor, in baza
contractului de
management prevazut de
lege;
f) sumele reprezentand
participarea salariatilor
la profit, potrivit
legii;
g) sume reprezentand
salarii, stabilite in
baza unor hotarari
judecatoresti ramase
definitive si irevocabile
/hotarari judecatoresti
definitive si executorii;
h) indemnizatiile si
orice alte sume de
aceeasi natura, altele
decat cele acordate
pentru acoperirea
cheltuielilor de
transport si cazare,
primite de salariati,
potrivit legii, pe
perioada delegarii/
detasarii, dupa caz, in
alta localitate, in tara
si in strainatate, in
interesul serviciului,
pentru partea care
depaseste plafonul
neimpozabil stabilit
astfel:
(i) in tara, 2,5 ori
nivelul legal stabilit
pentru indemnizatie, prin
hotarare a Guvernului,
pentru personalul
autoritatilor si
institutiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5
ori nivelul legal
stabilit pentru diurna,
prin hotarare a
Guvernului, pentru
personalul roman trimis
in strainatate pentru
indeplinirea unor misiuni
cu caracter temporar;
i) indemnizatiile si
orice alte sume de
aceeasi natura, altele
decat cele acordate
pentru acoperirea
cheltuielilor de
transport si cazare,
primite de salariatii
care au stabilite
raporturi de munca cu
angajatori din
strainatate, pe perioada
delegarii/detasarii, dupa
caz, in Romania, in
interesul serviciului,
pentru partea care
depaseste plafonul
neimpozabil stabilit la
nivelul legal pentru
diurna acordata
personalului roman trimis
in strainatate pentru
indeplinirea unor misiuni
cu caracter temporar,
prin hotarare a
Guvernului, corespunzator
tarii de rezidenta a
angajatorului, de care ar
beneficia personalul din
institutiile publice din
Romania daca s-ar deplasa
in tara respectiva, cu
respectarea prevederilor
legislatiei europene
aplicabile in domeniul
securitatii sociale,
precum si a acordurilor
privind sistemele de
securitate sociala la
care Romania este parte;
j) indemnizatiile si
orice alte sume de
aceeasi natura, altele
decat cele acordate
pentru acoperirea
cheltuielilor de
transport si cazare,
primite pe perioada
deplasarii, in alta
localitate, in tara si in
strainatate, in interesul
desfasurarii activitatii,
astfel cum este prevazut
in raportul juridic, de
catre administratorii
stabiliti potrivit
actului constitutiv,
contractului de
administrare/mandat, de
catre directorii care isi
desfasoara activitatea in
baza contractului de
mandat potrivit legii, de
catre membrii
directoratului de la
societatile administrate
in sistem dualist si ai
consiliului de
supraveghere, potrivit
legii, precum si de catre
manageri, in baza
contractului de
management prevazut de
lege, pentru partea care
depaseste plafonul
neimpozabil stabilit
astfel:
(i) in tara, 2,5 ori
nivelul legal stabilit
pentru indemnizatie, prin
hotarare a Guvernului,
pentru personalul
autoritatilor si
institutiilor publice;
(ii) in strainatate, 2,5
ori nivelul legal
stabilit pentru diurna,
prin hotarare a
Guvernului, pentru
personalul roman trimis
in strainatate pentru
indeplinirea unor misiuni
cu caracter temporar;
k) indemnizatiile si
orice alte sume de
aceeasi natura, altele
decat cele acordate
pentru acoperirea
cheltuielilor de
transport si cazare,
primite pe perioada
deplasarii in Romania, in
interesul desfasurarii
activitatii, de catre
administratori sau
directori, care au
raporturi juridice
stabilite cu entitati din
strainatate, astfel cum
este prevazut in
raporturile juridice
respective, pentru partea
care depaseste plafonul
neimpozabil stabilit la
nivelul legal pentru
diurna acordata
personalului roman trimis
in strainatate pentru
indeplinirea unor misiuni
cu caracter temporar,
prin hotarare a
Guvernului, corespunzator
tarii de rezidenta a
entitatii, de care ar
beneficia personalul din
institutiile publice din
Romania daca s-ar deplasa
in tara respectiva.
(2) Nu se cuprind in baza
lunara de calcul al
contributiei asiguratorie
pentru munca sumele
prevazute la art. 142.
Art. 220^5. - Contributia
asiguratorie pentru munca
nu se datoreaza pentru
Exceptii prestatiile suportate din
specifice bugetul asigurarilor
contributieisociale de stat, bugetul
asiguratoriiasigurarilor pentru
pentru muncasomaj, precum si din
Fondul national unic de
asigurari sociale de
sanatate.
Art. 220^6. - (1)
Persoanele fizice si
juridice prevazute la
art. 220^1 lit. a) au
obligatia de a calcula
contributia
asiguratorie pentru
munca si de a o plati
la bugetul de stat,
intr-un cont distinct,
pana la data de 25
Stabilirea si inclusiv a lunii
plata urmatoare celei pentru
contributiei care se platesc
asiguratorie veniturile sau pana la
pentru munca data de 25 inclusiv a
lunii urmatoare
trimestrului pentru
care se platesc
veniturile, dupa caz.
Persoanele fizice
prevazute la art. 220^1
lit. b) efectueaza
plata contributiei pana
la data de 25 a lunii
urmatoare celei pentru
care se platesc
veniturile.
(2) Prin exceptie de la
prevederile alin. (1),
persoanele fizice care
isi desfasoara
activitatea in Romania
si obtin venituri sub
forma de salarii de la
angajatori care nu au
sediu social, sediu
permanent sau
reprezentanta in
Romania si care
datoreaza contributiile
sociale obligatorii
pentru salariatii lor,
potrivit instrumentelor
juridice internationale
la care Romania este
parte, au obligatia de
a calcula contributia
asiguratorie pentru
munca, precum si de a o
plati lunar, pana la
data de 25 inclusiv a
lunii urmatoare celei
pentru care se platesc
veniturile, numai daca
exista un acord
incheiat in acest sens
cu angajatorul.
(3) Calculul
contributiei
asiguratorie pentru
munca se realizeaza
prin aplicarea cotei
prevazute la art. 220^3
asupra bazei de calcul
prevazute la art. 220^
4, cu respectarea
prevederilor art. 220^
5.
(4) Din contributia
asiguratorie pentru
munca incasata la
bugetul de stat se
distribuie lunar, pana
la sfarsitul lunii in
curs, o cota de:
a) 15%, care se face
venit la Fondul de
garantare pentru plata
creantelor salariale
constituit in baza
Legii nr. 200/2006
privind constituirea si
utilizarea Fondului de
garantare pentru plata
creantelor salariale,
cu modificarile
ulterioare;
b) 20%, care se face
venit la Bugetul
asigurarilor pentru
somaj;
c) 5%, care se face
venit la Sistemul de
asigurare pentru
accidente de munca si
boli profesionale;
d) 40%, care se face
venit la bugetul
Fondului national unic
de asigurari sociale de
sanatate pentru plata
concediilor medicale;
e) 20%, care se face
venit la bugetul de
stat intr-un cont
distinct.
(5) Aprobarea
metodologiei de
distribuire a sumelor
platite de
contribuabili in contul
distinct si de stingere
a obligatiilor fiscale
inregistrate de catre
acestia se va stabili
prin ordin al
presedintelui A.N.A.F.
(6) Cotele prevazute la
alin. (4) lit. a)-e) se
pot modifica prin legea
anuala a bugetului de
stat.
(7) In cazul in care au
fost acordate sume
pentru perioade
anterioare,
reprezentand salarii
sau diferente de
salarii, stabilite prin
lege sau in baza unor
hotarari judecatoresti
ramase definitive si
irevocabile/hotarari
judecatoresti
definitive si
executorii, precum si
in cazul in care prin
astfel de hotarari s-a
dispus reincadrarea in
munca a unor persoane,
sumele respective se
defalca pe lunile la
care se refera si se
aplica prevederile
legale in vigoare in
acea perioada.
Contributia datorata
potrivit legii se
calculeaza si se
plateste pana la data
de 25 a lunii urmatoare
celei in care au fost
platite aceste sume.
Art. 220^7. - (1)
Persoanele prevazute la
art. 220^1 sunt
obligate sa declare
contributia
asiguratorie pentru
munca, datorata
potrivit prevederilor
prezentului capitol,
pana la termenul de
plata prevazut la art.
220^6, prin depunerea
declaratiei prevazute
la art. 147 alin. (1).
(2) In cazul in care au
fost acordate sume
pentru perioade
anterioare,
Depunerea reprezentand salarii
Declaratiei sau diferente de
privind salarii, stabilite prin
obligatiile delege sau in baza unor
plata a hotarari judecatoresti
contributiilorramase definitive si
sociale, irevocabile/hotarari
impozitului pejudecatoresti
venit si definitive si
evidenta executorii, precum si
nominala a in cazul in care prin
persoanelor astfel de hotarari s-a
asigurate dispus reincadrarea in
munca a unor persoane,
contributia
asiguratorie pentru
munca datorata potrivit
legii se declara pana
la data de 25 a lunii
urmatoare celei in care
au fost platite aceste
sume, prin depunerea
declaratiilor
rectificative pentru
lunile carora le sunt
aferente sumele
respective.
(3) Prevederile art.
147 alin. (4)-(22) sunt
aplicabile in mod
corespunzator.
"
TITLUL VII
Taxa pe valoarea adaugata
92. La articolul 297, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA daca, dupa administrarea mijloacelor de proba prevazute de lege, pot demonstra dincolo de orice indoiala ca persoana impozabila stia sau ar fi trebuit sa stie ca operatiunea invocata pentru a justifica dreptul de deducere era implicata intr-o frauda privind taxa pe valoarea adaugata care a intervenit in amonte sau in aval in lantul de livrari/prestari."
TITLUL VIII
Accize si alte taxe speciale
93. La articolul 449 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) confiscarea cisternelor, recipientelor si mijloacelor de transport utilizate in transportul produselor accizabile, in cazurile prevazute la lit. i) si k);"
TITLUL IX
Impozite si taxe locale
94. La articolul 470 alineatul (5), tabelul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Impozitul (in lei/an)
Numarul de
axe si Ax(e) motor Alte
greutatea (oare) cu sisteme
bruta sistem de de
incarcata suspensie suspensie
maxima pneumatica sau pentru
admisa echivalentele axele
recunoscute motoare
I doua axe
Masa
de cel
putin
12
1tone, 0 142
dar
mai
mica
de 13
tone
Masa
de cel
putin
13
2tone, 142 395
dar
mai
mica
de 14
tone
Masa
de cel
putin
14
3tone, 395 555
dar
mai
mica
de 15
tone
Masa
de cel
putin
15
4tone, 555 1257
dar
mai
mica
de 18
tone
Masa
de cel
5putin 555 1257
18
tone
II 3 axe
Masa
de cel
putin
15
1tone, 142 248
dar
mai
mica
de 17
tone
Masa
de cel
putin
17
2tone, 248 509
dar
mai
mica
de 19
tone
Masa
de cel
putin
19
3tone, 509 661
dar
mai
mica
de 21
tone
Masa
de cel
putin
21
4tone, 661 1019
dar
mai
mica
de 23
tone
Masa
de cel
putin
23
5tone, 1019 1583
dar
mai
mica
de 25
tone
Masa
de cel
putin
25
6tone, 1019 1583
dar
mai
mica
de 26
tone
Masa
de cel
7putin 1019 1583
26
tone
III4 axe
Masa
de cel
putin
23
1tone, 661 670
dar
mai
mica
de 25
tone
Masa
de cel
putin
25
2tone, 670 1046
dar
mai
mica
de 27
tone
Masa
de cel
putin
27
3tone, 1046 1661
dar
mai
mica
de 29
tone
Masa
de cel
putin
29
4tone, 1661 2464
dar
mai
mica
de 31
tone
Masa
de cel
putin
31
5tone, 1661 2464
dar
mai
mica
de 32
tone
Masa
de cel
6putin 1661 2464
32
tone
95. La articolul 470 alineatul (6), tabelul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Impozitul (in lei/an)
Numarul de
axe si Ax(e) motor Alte
greutatea (oare) cu sisteme
bruta sistem de de
incarcata suspensie suspensie
maxima pneumatica sau pentru
admisa echivalentele axele
recunoscute motoare
I 2+1 axe
Masa
de cel
putin
12
1tone, 0 0
dar
mai
mica
de 14
tone
Masa
de cel
putin
14
2tone, 0 0
dar
mai
mica
de 16
tone
Masa
de cel
putin
16
3tone, 0 64
dar
mai
mica
de 18
tone
Masa
de cel
putin
18
4tone, 64 147
dar
mai
mica
de 20
tone
Masa
de cel
putin
20
5tone, 147 344
dar
mai
mica
de 22
tone
Masa
de cel
putin
22
6tone, 344 445
dar
mai
mica
de 23
tone
Masa
de cel
putin
23
7tone, 445 803
dar
mai
mica
de 25
tone
Masa
de cel
putin
25
8tone, 803 1408
dar
mai
mica
de 28
tone
Masa
de cel
9putin 803 1408
28
tone
II 2+2 axe
Masa
de cel
putin
23
1tone, 138 321
dar
mai
mica
de 25
tone
Masa
de cel
putin
25
2tone, 321 528
dar
mai
mica
de 26
tone
Masa
de cel
putin
26
3tone, 528 775
dar
mai
mica
de 28
tone
Masa
de cel
putin
28
4tone, 775 936
dar
mai
mica
de 29
tone
Masa
de cel
putin
29
5tone, 936 1537
dar
mai
mica
de 31
tone
Masa
de cel
putin
31
6tone, 1537 2133
dar
mai
mica
de 33
tone
Masa
de cel
putin
33
7tone, 2133 3239
dar
mai
mica
de 36
tone
Masa
de cel
putin
36
8tone, 2133 3239
dar
mai
mica
de 38
tone
Masa
de cel
9putin 2133 3239
38
tone
III2+3 axe
Masa
de cel
putin
36
1tone, 1698 2363
dar
mai
mica
de 38
tone
Masa
de cel
putin
38
2tone, 2363 3211
dar
mai
mica
de 40
tone
Masa
de cel
3putin 2363 3211
40
tone
Impozitul (in lei/an)
Numarul de
axe si Ax(e) motor Alte
greutatea (oare) cu sisteme
bruta sistem de de
incarcata suspensie suspensie
maxima pneumatica sau pentru
admisa echivalentele axele
recunoscute motoare
IV3+2 axe
Masa de
cel
putin
136 1500 2083
tone,
dar mai
mica de
38 tone
Masa de
cel
putin
238 2083 2881
tone,
dar mai
mica de
40 tone
Masa de
cel
putin
340 2881 4262
tone,
dar mai
mica de
44 tone
Masa de
4cel 2881 4262
putin
44 tone
V 3+3 axe
Masa de
cel
putin
136 853 1032
tone,
dar mai
mica de
38 tone
Masa de
cel
putin
238 1032 1542
tone,
dar mai
mica de
40 tone
Masa de
cel
putin
340 1542 2454
tone,
dar mai
mica de
44 tone
Masa de
4cel 1542 2454
putin
44 tone
96. La articolul 493, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii."
TITLUL XI
Dispozitii finale
97. La articolul 502, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Trimiterile cuprinse in alte acte normative din domeniul asigurarilor sociale la contributia individuala de asigurari sociale sau contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se inlocuiesc, dupa caz, cu contributia de asigurari sociale sau contributia de asigurari sociale de sanatate"
ART. II
Pentru prevederile titlului V Contributii sociale obligatorii sunt aplicabile urmatoarele dispozitii tranzitorii:
(1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contributiile sociale obligatorii sunt cele in vigoare in perioada careia ii sunt aferente veniturile.
(2) Prevederile titlului V Contributii sociale obligatorii se vor aplica veniturilor realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
(3) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii/solde sau diferente de salarii/solde, pensii sau diferente de pensii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se aplica prevederile legale in vigoare in acea perioada. Contributiile sociale obligatorii datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii, se platesc si se declara pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.
ART. III
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Ionut Misa
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Melescanu
p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Cristian-Gabriel Winzer,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene,
Paul Stanescu
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Lia-Olguta Vasilescu
Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat,
Ilan Laufer
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul transporturilor,
Felix Stroe
Ministrul sanatatii,
Florian-Dorel Bodog
p. Ministrul apararii nationale,
Nicolae Nasta,
secretar de stat
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Victor Opaschi,
secretar de stat
p. Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Razvan Teohari Vulcanescu
Bucuresti, 8 noiembrie 2017.
Nr. 79.
-----
Alerta PortalContabilitate.roDescarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici

Newsletter portalcontabilitate.ro

Totul despre anularea si redobandirea codului de inregistrare in scopuri de TVA

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Totul despre anularea si redobandirea codului de inregistrare in scopuri de TVA"!

Da, doresc sa ma abonez si sa primesc informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

x