Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 16 Septembrie 2019
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis

Specialistii live


Legea 30/2019

PortalContabilitate.ro Raspuns oferit de
PortalContabilitate.ro
contabil
11 Feb 2019Conform legislatiei in vigoare!
LEGE nr. 30/2019
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2018
privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare
  
ART. I
  Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25 din 29 martie 2018
privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 30 martie 2018, cu urmatoarele modificari si completari:
  1. La articolul I, dupa punctul 1
se introduc sase noi puncte, punctele 1^1-1^6, cu urmatorul cuprins:
  "1^1. La articolul 25 alineatul (3) litera b), punctul 3
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  3. cheltuielile reprezentand: cadouri in bani sau in natura, inclusiv tichete cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, tichete culturale si tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariatii proprii si membrii lor de familie, precum si contributia la fondurile de interventie ale asociatiilor profesionale ale minerilor;
1^2. La articolul 25 alineatul (4), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  i) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994
privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:
  1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;
  2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
  In cazul sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute de prezenta litera, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit alin. (4^1).
  Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.
1^3. La articolul 25, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
  (4^1) Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale se organizeaza de A.N.A.F., astfel cum se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F. Registrul este public si se afiseaza pe site-ul A.N.A.F. Inscrierea in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale se realizeaza pe baza solicitarii entitatii, daca sunt indeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, urmatoarele conditii:
  a) desfasoara activitate in domeniul pentru care a fost constituita, pe baza declaratiei pe propria raspundere;
  b) si-a indeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevazute de lege;
  c) nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
  d) a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege;
  e) nu a fost declarata inactiva, potrivit art. 92 din Codul de procedura fiscala
.
1^4. La articolul 40^2, alineatele (1)
, (3)
, (4)
si (7)
se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  ART. 40^2
  (1) In sensul prezentului articol, diferenta dintre costurile excedentare ale indatorarii, astfel cum sunt definite potrivit art. 40^1 pct. 2, si plafonul deductibil prevazut la alin. (4)
este dedusa limitat in perioada fiscala in care este suportata, pana la nivelul a 30% din baza de calcul stabilita conform algoritmului prevazut la alin. (2).
  .............................................
  (3) In conditiile in care baza de calcul are o valoare negativa sau egala cu zero, diferenta dintre costurile excedentare ale indatorarii si plafonul deductibil prevazut la alin. (4)
este nedeductibila in perioada fiscala de referinta si se reporteaza potrivit alin. (7)
.
  (4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, intr-o perioada fiscala, costurile excedentare ale indatorarii pana la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, dupa caz.
  .............................................
  (7) Costurile excedentare ale indatorarii care nu pot fi deduse in perioada fiscala de calcul in conformitate cu alin. (1) se reporteaza, fara limita de timp, in anii fiscali urmatori in aceleasi conditii de deducere, conform prezentului articol. Dreptul de reportare al contribuabililor care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare se transfera contribuabililor nou-infiintati, respectiv celor care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Dreptul de reportare al contribuabililor care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, se imparte intre acesti contribuabili si cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta.
1^5. La articolul 40^5, alineatul (4)
se modifica si va avea urmatorul cuprins: (4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul in care societatea straina controlata isi are rezidenta fiscala sau este situata intr-un stat membru/stat tert care este parte la Acordul privind SEE si desfasoara o activitate economica semnificativa, sustinuta de personal, echipamente, active si spatii, astfel cum o demonstreaza faptele si circumstantele relevante.
1^6. La articolul 41, alineatul (7)
se modifica si va avea urmatorul cuprins: (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), contribuabilii prevazuti la alin. (4) nou-infiintati, infiintati in cursul anului precedent sau care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, respectiv nu au datorat impozit pe profit anual, precum si cei care in anul precedent au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata anticipata, pentru trimestrele I-III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se dizolva cu lichidare, pentru perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare."
  2. La articolul I, dupa punctul 4
se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:
  "4^1. La articolul 53 alineatul (1), dupa litera e)
se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
  e^1) veniturile din ajustari pentru pierderi asteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice romane care desfasoara activitati in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor."
  3. La articolul I punctul 5
, la articolul 56, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1^1) Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994
, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective."
  4. La articolul I punctul 5
, la articolul 56, litera b) a alineatului (1^4)
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare primului trimestru pentru care datoreaza impozit pe profit, in situatiile prevazute la art. 48 alin. (3^1) si art. 52; microintreprinderile care exercita optiunea prevazuta la art. 48 alin. (3^1) sau depasesc limita veniturilor, conform art. 52, in primul trimestru al anului fiscal, nu au obligatia depunerii declaratiei informative privind beneficiarii sponsorizarilor;"
  5. La articolul I punctul 7
, la articolul 68^1, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 123^1."
  6. La articolul I punctul 7, la articolul 68^1, alineatele (8)-(11) se abroga.
  7. La articolul I punctul 8
, la articolul 72, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit la alin. (4), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 123^1."
  8. La articolul I punctul 8, la articolul 72, alineatele (9) si (10) se abroga.
  9. La articolul I, dupa punctul 8
se introduc doua noi puncte, punctele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:
  "8^1. La articolul 72, alineatele (11) si (12) se abroga.
8^2. La articolul 78, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
  (6) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit la alin. (5), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 123^1."
  10. La articolul I punctul 9, la articolul 79, alineatele (1)
si (4)
se abroga.
  11. La articolul I, dupa punctul 9
se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu urmatorul cuprins:
  "9^1. La articolul 79, alineatele (2), (3) si (5) se abroga."
  12. La articolul I punctul 10
, la articolul 82, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 123^1."
  13. La articolul I punctul 11, la articolul 82, alineatul (7) se abroga.
  14. La articolul I, dupa punctul 11
se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu urmatorul cuprins:
  "11^1. La articolul 101, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
  (12) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit la alin. (11), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 123^1."
  15. La articolul I punctul 12, la articolul 102, alineatul (1) se abroga.
  16. La articolul I, dupa punctul 12
se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu urmatorul cuprins:
  "12^1. La articolul 102, alineatele (2) si (3) se abroga."
  17. La articolul I, dupa punctul 16
se introduc sase noi puncte, punctele 16^1-16^6, cu urmatorul cuprins:
  "16^1. La articolul 114 alineatul (2), dupa litera l)
se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
  m) venituri din transferul de moneda virtuala.
16^2. La articolul 115, alineatul (1)
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  ART. 115
  (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevazute la art. 114, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) si m).
16^3. La articolul 116, alineatul (1)
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  ART. 116
  (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decat cele prevazute la art. 115 alin. (1), precum si cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) si m) au obligatia de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
16^4. La articolul 116 alineatul (2), litera a)
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  a) venitului brut, in cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, altele decat cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) si m);
16^5. La articolul 116 alineatul (2), dupa litera b)
se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
  c) castigului din transferul de moneda virtuala in cazul veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. m), determinat ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si pretul de achizitie, inclusiv costurile directe aferente tranzactiei. Castigul sub nivelul a 200 lei/tranzactie nu se impoziteaza cu conditia ca totalul castigurilor intr-un an fiscal sa nu depaseasca nivelul de 600 lei.
16^6. La articolul 116, dupa alineatul (3)
se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins: (3^1) In aplicarea prevederilor alin. (2) lit. c) se pot emite norme."
  18. La articolul I punctul 18
, la articolul 123, alineatele (3)
si (4)
se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 si 119 pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 123^1.
(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit si/sau din cedarea folosintei bunurilor, precum si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, potrivit art. 72, care nu au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, si contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuala, potrivit art. 72^1, pot dispune asupra destinatiei unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, a unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, in conformitate cu reglementarile art. 123^1, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii."
  19. La articolul I, dupa punctul 18
se introduc trei noi puncte, punctele 18^1-18^3, cu urmatorul cuprins:
  "18^1. La articolul 123, alineatele (5) si (6) se abroga.
18^2. Dupa articolul 123 se introduce un nou articol, articolul 123^1, cu urmatorul cuprins:
  ART. 123^1
  Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinatiei unei sume din impozit
  (1) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit potrivit art. 68^1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12), art. 123 alin. (3) si (4) pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
  (2) Entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, precum si unitatile de cult beneficiaza de sumele prevazute la alin. (1) daca la momentul platii acestora de catre organul fiscal sau angajatorul/platitorul de venit figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale prevazute la art. 25 alin. (4^1).
  (3) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 68^1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12) si art. 123 alin. (4), obligatia calcularii si platii sumei prevazute la alin. (1) revine organului fiscal competent, pe baza cererii depuse de acestia pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii. Distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitata prin cerere pentru aceiasi beneficiari pentru o perioada de cel mult 2 ani si va putea fi reinnoita dupa expirarea perioadei respective.
  (4) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 123 alin. (3), obligatia calcularii si platii sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit revine organului fiscal competent, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse de acestia pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii.
  (5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) si (4) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
  (6) Prin exceptie de la alin. (3) si (4), contribuabilii prevazuti la art. 68^1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6) si art. 82 alin. (6), pentru care impozitul pe venitul realizat se retine la sursa, pot opta, cu acordul angajatorului/platitorului de venit, printr-un inscris incheiat cu acesta, pentru calcularea, retinerea, declararea si plata sumei prevazute la alin. (1) catre beneficiari, pana la termenul de plata a impozitului.
  (7) Optiunea de la alin. (6) ramane valabila pe perioada prevazuta in inscrisul incheiat intre parti, incepand cu veniturile realizate in luna exercitarii optiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi, pentru aceiasi beneficiari prevazuti la alin. (1) si poate fi reinnoita dupa expirarea perioadei respective. In acest interval contribuabilul poate renunta la optiunea privind distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit sau poate schimba beneficiarii pentru care a optat anterior.
  (8) Contribuabilii care opteaza pentru distribuirea prin retinerea la sursa a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru sustinerea beneficiarilor prevazuti la alin. (1) nu mai pot exercita aceeasi optiune pentru aceeasi perioada si sursa de venit.
  (9) Angajatorul/Platitorul de venit are obligatia ca la momentul platii sumelor reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat de persoanele fizice sa verifice daca entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale prevazute la art. 25 alin. (4^1).
  (10) In situatia in care entitatea nonprofit/unitatea de cult nu figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale prevazute la art. 25 alin. (4^1), angajatorul/platitorul de venit are obligatia sa refuze efectuarea platii sumelor catre aceasta.
18^3. La articolul 130, dupa alineatul (6)
se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu urmatorul cuprins: (7) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate de aceeasi natura cu cele obtinute din Romania pentru care exista dreptul de a dispune asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul datorat, prevazute la art. 123^1 alin. (1), pot dispune si asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul realizat in strainatate, datorat in Romania, dupa deducerea creditului fiscal.
  (8) Optiunea se exercita pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii/unitatilor de cult, care figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
  (9) Pentru contribuabilii prevazuti la alin. (7), obligatia calcularii si platii sumei prevazute reprezentand pana la 3,5% din impozit pe venit datorat in Romania, dupa deducerea creditului fiscal, revine organului fiscal competent, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse de acestia pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii.
  (10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (9) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F."
  20. La articolul I, dupa punctul 28
se introduc doua noi puncte, punctele 28^1 si 28^2, cu urmatorul cuprins:
  "28^1. La articolul 287, litera d)
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa ca urmare a intrarii in faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare, iar, in cazul falimentului beneficiarului, incepand cu data sentintei sau, dupa caz, a incheierii, prin care s-a decis intrarea in faliment, conform legislatiei privind insolventa. Ajustarea se efectueaza in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a pronuntat hotararea judecatoreasca de confirmare a planului de reorganizare, respectiv a celui in care s-a decis, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere, intrarea in faliment. In cazul in care intrarea in faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 si nu a fost pronuntata hotararea judecatoreasca definitiva/definitiva si irevocabila de inchidere a procedurii prevazute de legislatia insolventei pana la aceasta data, ajustarea se efectueaza in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019. Ajustarea este permisa chiar daca s-a ridicat rezerva verificarii ulterioare, conform Codului de procedura fiscala
. Prin efectuarea ajustarii se redeschide rezerva verificarii ulterioare pentru perioada fiscala in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunea care face obiectul ajustarii. In cazul in care, ulterior ajustarii bazei de impozitare, sunt incasate sume aferente creantelor respective, se anuleaza corespunzator ajustarea efectuata, corespunzator sumelor incasate, prin decontul perioadei fiscale in care acestea sunt incasate.
28^2. La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  3. livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m^2, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei nr. 114/1996, republicata
, cu modificarile si completarile ulterioare. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare."
  21. La articolul I, dupa punctul 29
se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu urmatorul cuprins:
  "29^1. La articolul 348, alineatul (1)
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  ART. 348
  (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat, expeditorul inregistrat si importatorul autorizat au obligatia depunerii la autoritatea competenta a unei garantii, la nivelul stabilit conform prevederilor din normele metodologice, care sa asigure plata accizelor ce pot deveni exigibile. Garantia poate fi constituita sub forma de:
  a) consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului;
  b) scrisoare de garantie/polita de asigurare de garantie emisa in conditiile legii de o institutie de credit/societate de asigurare inregistrata in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European, autorizata sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul Romaniei, in favoarea autoritatii fiscale teritoriale la care operatorul economic este inregistrat ca platitor de impozite si taxe."
  22. La articolul V, inaintea punctului 1
se introduc sase noi puncte, punctele 1^-1-1^-6, cu urmatorul cuprins:
  "1^-1. La articolul 7, dupa alineatul (4)
se introduc noua noi alineate, alineatele (5)-(13), cu urmatorul cuprins: (5) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedurile de administrare se realizeaza in functie de clasa/subclasa de risc fiscal in care sunt incadrati contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal.
  (6) Contribuabilii se incadreaza in 3 clase principale de risc, dupa cum urmeaza:
  a) contribuabili cu risc fiscal mic;
  b) contribuabili cu risc fiscal mediu;
  c) contribuabili cu risc fiscal ridicat.
  (7) Criteriile generale in functie de care se stabileste clasa/subclasa de risc fiscal sunt urmatoarele:
  a) criterii cu privire la inregistrarea fiscala;
  b) criterii cu privire la depunerea declaratiilor fiscale;
  c) criterii cu privire la nivelul de declarare;
  d) criterii cu privire la realizarea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si catre alti creditori.
  (8) Dezvoltarea claselor principale de risc in subclase de risc si dezvoltarea criteriilor generale in subcriterii, precum si procedurile de stabilire a subclaselor si subcriteriilor se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
  (9) Procedura de solutionare a contestatiilor nu se realizeaza in functie de clasa/subclasa de risc.
  (10) Analiza de risc se efectueaza periodic, caz in care organul fiscal stabileste si clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului, pe care o publica pe site-ul propriu.
  (11) Contribuabilul nu poate face obiectii cu privire la modul de stabilire a riscului si a clasei/subclasei de risc fiscal in care a fost incadrat.
  (12) Procedurile de administrare corespunzatoare fiecarei clase/subclase de risc fiscal se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
  (13) Ordinele prevazute la alin. (8) si (12) se elaboreaza in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
1^-2. La articolul 47, alineatul (16)
se modifica si va avea urmatorul cuprins: (16) In cazul actelor administrative fiscale emise de catre organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, cu avizul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. Actele administrative fiscale emise de organul fiscal central care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
1^-3. La articolul 47, dupa alineatul (16)
se introduc doua noi alineate, alineatele (16^1) si (16^2), cu urmatorul cuprins: (16^1) In scopul comunicarii actelor administrative prevazute la alin. (16), organul fiscal central poate sa inregistreze din oficiu contribuabilii/platitorii in sistemul de comunicare electronica prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Procedura de inregistrare din oficiu se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
  (16^2) Comunicarea actelor administrative fiscale prevazute la art. 46 alin. (6), pentru contribuabilii/platitorii care au fost inregistrati din oficiu potrivit alin. (16^1) si nu au accesat sistemul de comunicare electronica in termen de 15 zile de la comunicarea datelor referitoare la inregistrare, se realizeaza doar prin publicitate potrivit alin. (5)-(7).
1^-4. La articolul 157 alineatul (2), dupa litera b)
se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
  b^1) obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210-211 sau art. 235;
1^-5. La articolul 157, alineatul (3)
se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Nu se considera ca un contribuabil inregistreaza obligatii fiscale restante in situatia in care suma obligatiilor fiscale datorate de contribuabil/platitor este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit pentru care exista cerere in curs de solutionare si cu sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la autoritatile contractante. In cazul emiterii certificatului de atestare fiscala se face mentiune in acest sens.
1^-6. La articolul 162, alineatul (1)
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  ART. 162
  (1) Organele fiscale au obligatia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii."
  23. La articolul V, dupa punctul 7
se introduc sapte noi puncte, punctele 8-14, cu urmatorul cuprins:
  "8. La articolul 210, litera a)
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  a) suspendarea executarii silite in conditiile art. 233 alin. (2^1) si (8);
9. La articolul 230, alineatele (1)
si (2)
se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  ART. 230
  (1) Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul sau nu se notifica organul fiscal cu privire la intentia de a demara procedura de mediere, se continua masurile de executare silita. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silita.
  (2) Somatia cuprinde, pe langa elementele prevazute la art. 46, urmatoarele: numarul dosarului de executare, suma pentru care se incepe executarea silita, termenul in care cel somat urmeaza sa plateasca suma prevazuta in titlul executoriu, indicarea consecintelor nerespectarii acesteia, precum si posibilitatea de a intra intr-o procedura de mediere.
10. Dupa articolul 230
se introduce un nou articol, articolul 230^1, cu urmatorul cuprins:
  ART. 230^1
  Procedura de mediere
  (1) In vederea realizarii procedurii de mediere debitorul notifica organul fiscal cu privire la intentia sa in termen de 15 zile de la primirea somatiei. La notificare se anexeaza documente si informatii care sa sustina situatia sa economica si financiara.
  (2) In termen de maximum 10 zile de la primirea notificarii prevazute la alin. (1), organul fiscal are obligatia sa organizeze intalnirea cu contribuabilul in vederea procedurii de mediere.
  (3) Procedura de mediere consta in:
  a) clarificarea intinderii obligatiei fiscale inscrise in somatie, daca respectivul debitor are obiectii cu privire la aceasta;
  b) analiza de catre organul fiscal impreuna cu debitorul a situatiei economice si financiare a debitorului in scopul identificarii unor solutii optime de stingere a obligatiilor fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de inlesnirile la plata prevazute de lege.
  (4) Rezultatul medierii, precum si solutiile optime de stingere a obligatiilor fiscale se consemneaza intr-un proces-verbal.
  (5) In situatia in care in termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicita inlesnirea la plata, organul fiscal continua masurile de executare silita.
  (6) Procedura de executare silita nu incepe de la data la care debitorul notifica organului fiscal intentia de mediere.
  (7) Pe parcursul procedurii de mediere organul fiscal poate dispune masuri asiguratorii in conditiile art. 213.
  (8) Procedura de mediere, precum si documentele pe care debitorul trebuie sa le prezinte in vederea sustinerii situatiei economice si financiare se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
11. La articolul 233, alineatul (2^1)
se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2^1) Executarea silita se suspenda sau nu incepe in oricare din urmatoarele situatii:
  a) pentru creantele fiscale stabilite printr-o decizie de organul fiscal competent, daca debitorul notifica organul fiscal, ulterior comunicarii deciziei, cu privire la depunerea unei scrisori de garantie/polite de asigurare de garantie potrivit art. 235. Executarea silita continua sau incepe daca debitorul nu depune scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie in termen de 45 de zile de la data comunicarii deciziei prin care sunt stabilite creantele fiscale;
  b) pentru creantele fiscale stabilite in acte administrative fiscale contestate potrivit legii si garantate potrivit art. 210-211. Executarea silita continua sau incepe dupa ce actele administrative fiscale au ramas definitive in sistemul cailor administrative de atac sau judiciare.
12. La articolul 233, alineatul (3)
se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Pe perioada suspendarii executarii silite, actele de executare efectuate anterior, precum si orice alte masuri de executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor ori sumelor din conturile bancare, raman in fiinta, cu exceptia situatiilor in care suspendarea executarii silite a fost dispusa in conditiile art. 235. In acest caz, masurile de executare aplicate se ridica prin decizie intocmita in cel mult doua zile de la data intervenirii suspendarii.
13. La articolul 235, alineatul (6)
se modifica si va avea urmatorul cuprins: (6) Pe toata perioada suspendarii executarii silite potrivit art. 233 alin. (2^1) si prezentului articol, pentru creantele fiscale ce fac obiectul suspendarii, organul fiscal nu emite si nu comunica decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii.
14. La articolul 263, alineatul (1)
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  ART. 263
  (1) Creantele fiscale administrate de organul fiscal central, cu exceptia celor cu retinere la sursa si a accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale si a altor creante transmise spre colectare organului fiscal central care nu se fac venit la bugetul de stat, precum si creantele fiscale administrate de organul fiscal local pot fi stinse, la cererea debitorului, oricand, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea in proprietatea publica a statului sau, dupa caz, a unitatii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile reprezentand constructie si teren aferent, precum si terenuri fara constructii, dupa caz, chiar daca acestea sunt supuse executarii silite de catre organul fiscal competent, potrivit prezentului cod."


  ART. II
  Ordonanta Guvernului nr. 39/2015
privind cazierul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015
, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
  - La articolul 9, alineatul (1)
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "
ART. 9
  (1) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, in cazul contribuabililor persoane fizice, se depune la orice organ fiscal competent in eliberarea certificatului de cazier fiscal, personal, de reprezentantul legal sau prin imputernicitul acestuia in baza actului de imputernicire conform prevederilor Codului de procedura fiscala
, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului."


  ART. III
  Legea nr. 165/2018
privind acordarea biletelor de valoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. La articolul 1, alineatul (1)
se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "
ART. 1
  (1) Prezenta lege reglementeaza modul de acordare, in beneficiul angajatilor, a biletelor de valoare. Regimul fiscal al biletelor de valoare este prevazut in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare."
  2. Articolul 9
se abroga.

  ART. IV
  Prevederile art. 123^1
se aplica si in situatia in care contribuabilii si-au exprimat, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, optiunea privind distribuirea din impozitul pe venit a unei sume reprezentand cota de 2% sau 3,5% din acesta, conform dispozitiilor art. 68^1 alin. (11)
, art. 72 alin. (11)
si art. 79 alin. (5)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
, cu modificarile si completarile ulterioare, prin reinnoirea acesteia conform art. 123^1 alin. (2)
, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sub sanctiunea decaderii.
  ART. V
  In termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi se aproba ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la art. 25 alin. (4^1)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
, cu modificarile si completarile ulterioare.
  ART. VI
  Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare, art. I
din prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu urmatoarele exceptii:
  a) art. I pct. 1^1
, pct. 20
, pct. 21
, care se aplica incepand cu 1 ianuarie 2019;
  b) art. I pct. 1^2
, care se aplica incepand cu 1 aprilie 2019;
  c) art. I pct. 1^4
si 1^5
, care se aplica incepand cu 1 ianuarie 2019, respectiv cu prima zi a anului fiscal modificat care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2019;
  d) art. I pct. 3
, care se aplica incepand cu 1 aprilie 2019;
  e) art. I pct. 19 subpct. 18^2
se aplica incepand cu 1 aprilie 2019;
  f) art. I pct. 5
, 7,
pct. 9 subpct. 8^2
, pct. 12
, 14
, referitoare la dreptul contribuabililor de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit potrivit art. 68^1 alin. (7)
, art. 72 alin. (8)
, art. 78 alin. (6)
, art. 82 alin. (6)
, art. 101 alin. (12)
, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, se aplica incepand cu veniturile aferente lunii aprilie 2019;
  g) art. I pct. 6
, 8,
pct. 9 subpct. 8^1
, pct. 10
, pct. 11 subpct. 9^1
, pct. 13
, 15
, 16
, pct. 19 subpct. 18^1
referitoare la art. 68^1 alin. (8)
-(11)
, art. 72 alin. (9)
-(12)
, art. 79
, art. 82 alin. (7)
, art. 102
, art. 123 alin. (5)
si (6)
se aplica incepand cu 1 aprilie 2019.
  h) art. I pct. 17
, pct. 18,
pct. 19 subpct. 18^3
referitoare la dreptul contribuabililor de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit potrivit prevederilor art. 123 alin. (3)
si (4)
si art. 130 alin. (7)
- (10)
pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, se aplica incepand cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate in anul 2019.

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75
si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

          p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
          FLORIN IORDACHE
          PRESEDINTELE SENATULUI
          CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU
  Bucuresti, 10 ianuarie 2019.
  Nr. 30.
  ------
alarm Descarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici

Newsletter portalcontabilitate.ro

Modificari fiscale 2019

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2019"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

x