Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 26 Ianuarie 2022
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Ordinul nr. 1155/2021. Schema de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale

Act normativ: ORDIN  MMPS/ME/MF nr 1155 pentru aprobarea procedurii si termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor in baza carora se realizeaza decontarea, precum si a altor masuri necesare aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii

Publicare: in Monitorul Oficial nr. 1.143/27.11.2021

A. Procedura si termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare pentru clientii casnici 
1.  Incepand cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrica si/sau gaze naturale, denumiti in continuare furnizori, aplica in facturile emise schema de compensare prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021— 2022

2. Sumele cu titlu de compensare se scad din totalul de plata al facturilor emise de furnizor. 
3. Pe baza facturilor emise in cadrul lunii anterioare, furnizorii depun in format electronic pe portalul aici.gov.ro sau pe o adresa de e-mail dedicata, pusa la dispozitie de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentie, cererea de decontare a sumelor aferente compensarii, insotita de urmatoarele documente:

a) declaratie pe propria raspundere si centralizatorul pe judete al cuantumului compensarii totale aplicate; 
b) situatia nominala a beneficiarilor compensarii; 
c) fisier analitic csv cu operatiunile ce stau la baza solicitarii decontarii. 

4.  In situatia in care acelasi furnizor solicita decontarea compensarii atat pentru energie electrica, cat si pentru gaze naturale, centralizatorul pe judete se intocmeste separat pentru fiecare categorie de servicii.
5.  Raspunderea privind corectitudinea si modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor. 
6. Pentru decontarea lunara, documentele prevazute mai sus se depun in termen de 15 zile de la incheierea lunii calendaristice pentru care se solicita decontarea sumelor compensate si evidentiate in facturile emise de furnizor.
7. Pentru sumele acordate cu titlu de compensare aferente perioadei noiembrie 2021 — martie 2022, termenul-limita pana la care se poate solicita plata acestora de catre furnizori este 30 iulie 2022. 

B. Procedura si termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare pentru beneficiarii clienti finali noncasnici prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. b)—c) din ordonanta de urgenta 
1. Beneficiarii schemei de compensare prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. b)—c) din ordonanta de urgenta sunt urmatoarele categorii de clienti finali noncasnici: 

a) intreprinderile mici si mijlocii definite la art. 4 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
b) microintreprinderile definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
c) cabinetele medicale individuale definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) persoanele care exercita profesii liberale, indiferent de forma de organizare; o lista orientativa a categoriilor de profesii liberale este prevazuta in anexa nr. 1.4 la prezenta procedura; 
e) intreprinderi individuale definite la art. 2 lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
f) intreprinderi familiale definite la art. 2 lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare; g) persoanele fizice autorizate definite la art. 2 lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

2. Pentru clientii finali prevazuti la pct 1 se acorda exceptarea de la plata, in cazul energiei electrice, a urmatoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de energie electrica in perioada de aplicare: 

a) tariful pentru servicii de sistem, componentele tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (T_G) si de extragere a energiei electrice din retea (T_L), determinate potrivit reglementarilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei; 
b) tariful de distributie, care inseamna tarifele specifice de distributie stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei prin legislatia secundara pentru societatile care realizeaza servicii de distributie a energiei electrice; 
c) contravaloarea certificatelor verzi, care inseamna suma determinata potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi; 
d) contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta determinata potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; e) suma reprezentand contravaloarea accizelor pentru energie electrica stabilite potrivit anexei nr. 1 a titlului VIII — Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

3. Pentru clientii finali prevazuti la pct 1 se acorda exceptarea, in cazul gazelor naturale, a urmatoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de gaze naturale in perioada de aplicare: 

a) costurile reglementate, aferente transportului gazelor naturale, facturate de catre furnizor clientului final, stabilite de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
b) costurile reglementate, aferente distributiei gazelor naturale, facturate de catre furnizor clientului final, stabilite de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei; 
c) suma reprezentand contravaloarea accizelor pentru gaze naturale stabilite potrivit anexei nr. 1 a titlului VIII — Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4. Elementele exceptate de la plata prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) pct. (i) si (ii) din ordonanta de urgenta se scad din totalul de plata al facturii emise de furnizor. 
5. In situatia clientilor finali prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. b)—c) din ordonanta de urgenta, care au incheiate contracte directe de transport si/sau de distributie a gazelor naturale, valoarea aferenta facturilor emise de catre operatorul de transport si de sistem si/sau de catre operatorul de distributie va fi decontata acestora de catre Ministerul Energiei, in baza unei cereri si a documentelor justificative aferente. 
6. Incepand cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrica si/sau de gaze naturale aplica in facturile emise schema de compensare prevazuta de ordonanta de urgenta, pentru consumurile de energie electrica si/sau gaze naturale inregistrate de clientii finali prevazuti la pct 1, beneficiari ai prevederilor ordonantei de urgenta. 
7. Pe baza facturilor emise in lunile anterioare, furnizorii depun la Ministerul Energiei cererea de decontare a sumelor aferente compensarii, insotita de: 

a) cerere de decontare si declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal;
b) un centralizator cuprinzand cuantumul compensarii totale aplicate si defalcat pe categoriile de clienti finali. 

8. In situatia in care acelasi furnizor solicita decontarea compensarii atat pentru consumuri de energie electrica, cat si pentru gaze naturale, centralizatorul se intocmeste separat pentru fiecare categorie de servicii.
9. Raspunderea privind corectitudinea si modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor. 

C. Cererea pentru aplicarea prevederilor ordonantei de urgenta emisa in baza art. IV din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” 

1. In aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021, clientii finali prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. b)—f) din ordonanta de urgenta vor depune la furnizorii de energie electrica/gaze naturale o cerere insotita de o declaratie pe propria raspundere (modelul de mai jos)


2. Cererea, insotita de declaratia pe propria raspundere prevazuta la pct 1, se poate depune in perioada de aplicare a schemei, urmand ca facilitatea sa se acorde de catre furnizori incepand cu luna depunerii cererii. In lipsa declaratiei, cererea nu poate fi luata in considerare. Prin exceptie, pentru luna noiembrie 2021, cererea poate fi depusa si in luna decembrie 2021. 
3. In situatia in care cererea/declaratia nu este conforma cu prevederile prezentelor norme, furnizorii de energie electrica/gaze naturale pot solicita clarificari sau refacerea acestor documente. In orice caz, cererea insotita de declaratie se considera depusa la data primei comunicari. 
4.  Raspunsul la clarificarile solicitate de catre furnizori se transmite de catre beneficiari in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitarii.
5. Furnizorii de energie electrica/gaze naturale vor comunica sau posta pe site-ul propriu modalitatile de depunere de catre beneficiari — clientii finali prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. b)—f) din ordonanta de urgenta a cererilor, a clarificarilor, precum si a raspunsurilor la acestea. 
6. In vederea verificarii incadrarii in plafonul prevazut pentru ajutoarele de minimis, clientii finali prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. b)—c) din ordonanta de urgenta, care se incadreaza in categoria de intreprinderi mici si mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, vor depune si o declaratie pe propria raspundere conform modelului prevazut mai jos: