X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Portal actualizat la 21 Aprilie 2018
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis

LEGE 170 din 7 octombrie 2016 privind impozitul specific unor activitati

PortalContabilitate.ro Raspuns oferit de
PortalContabilitate.ro
contabil
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
Data Intrarii in vigoare: 01 Ianuarie 2017
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1

Dispozitii generale

Prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza impozitul specific pentru persoanele juridice romane care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare", 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a.", 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor".

ART. 2
Definitii
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) impozitul specific anual - impozitul datorat de contribuabilii care au inscrisa ca activitate principala sau secundara activitatea corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1;
b) persoana juridica romana - conform art. 7 pct. 29 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) complex hotelier - structura de primire turistica cu functiuni de cazare care pentru obtinerea certificatului de clasificare include in perimetrul ei alte activitati, dar cel putin una clasificata ca impusa aferenta codurilor CAEN 5610 si/sau 5630, si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
(i) sunt exploatate de aceeasi persoana juridica romana;
(ii) inregistreaza distinct in evidenta contabila operatiunile efectuate;
(iii) nu include activitatile aferente codurilor CAEN 5621 si 5629;
d) suprafata utila comerciala/de servire pentru codurile CAEN 5610 - "Restaurante" si 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor" - suma suprafetelor saloanelor, teraselor si gradinilor de vara, conform certificatului de clasificare/autorizatie;
e) suprafata utila de desfasurare a activitatii specifice codurilor CAEN 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a." - suprafata totala construita, conform certificatului de clasificare/autorizatiei;
f) unitate - locatia unde se desfasoara activitatea economica si care este infiintata, inregistrata si functioneaza in conformitate cu legislatia Romaniei.
(2) Termenii/expresiile utilizate in cuprinsul art. 6-10 au intelesul prevazut de legile de organizare si functionare a domeniilor de activitate specifice.
(3) Clasificarea activitatilor prevazute de prezenta lege intra in competenta autoritatilor administratiei publice centrale cu responsabilitati in domeniu.

ART. 3
Contribuabili
Sunt obligate la plata impozitului specific unor activitati, denumit in continuare impozit specific, in conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice romane care la data de 31 decembrie a anului precedent au indeplinit, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) aveau inscrisa in actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principala sau secundara, una dintre activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1;
b) nu se afla in lichidare, potrivit legii.

ART. 4
Anul fiscal/perioada impozabila
(1) Anul fiscal este anul calendaristic.
(2) Cand un contribuabil se infiinteaza sau inceteaza sa mai existe in cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

ART. 5
Reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activitati
(1) Contribuabilii care se infiinteaza in cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-infiintati ca efect al unor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, si care au inscrisa in actele constitutive, ca activitate principala sau secundara, una dintre activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 platesc impozitul specific, incepand cu anul urmator infiintarii, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3.

(2) Persoanele juridice romane nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 3, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.

(3) Contribuabilii care au mai multe unitati determina impozitul specific anual prin insumarea impozitului specific aferent fiecarei unitati, calculat conform formulei stabilite in anexa corespunzatoare codului CAEN.

(4) Contribuabilii care desfasoara mai multe activitati cu codurile CAEN prevazute la art. 1, cu exceptia celor care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier, determina impozitul specific prin insumarea impozitului stabilit potrivit art. 6, pentru fiecare activitate desfasurata.

(5) In situatia in care intervin modificari datorate inceperii/incetarii unei activitati corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 sau intervine modificarea suprafetelor aferente desfasurarii fiecarei activitati, incepand cu semestrul urmator acestor modificari, contribuabilii recalculeaza, in mod corespunzator, impozitul specific aferent perioadei ramase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei ramase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

(6) In situatia in care se infiinteaza o noua unitate cu activitati corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1, incepand cu semestrul urmator, contribuabilii recalculeaza, in mod corespunzator, impozitul specific aferent perioadei ramase din an potrivit prevederilor alin. (5).

(7) In situatia in care un sat, o comuna sau o statiune turistica de interes local dobandeste statutul de statiune turistica de interes national, contribuabilii stabiliti in aria de administrare a acesteia vor plati impozitul specific la nivelul stabilit pentru sate/comune/statiuni de interes local pentru inca 3 ani de la dobandirea statutului de statiune turistica de interes national.

ART. 6
Reguli pentru calculul impozitului specific anual
(1) Impozitul specific anual corespunzator codurilor CAEN 5610 "Restaurante", 5621 "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 "Alte servicii de alimentatie n.c.a." se calculeaza, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite in anexa nr. 1.
(2) Impozitul specific anual corespunzator codului CAEN 5630 "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor" se calculeaza, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite in anexa nr. 2.
(3) Impozitul specific anual corespunzator codurilor CAEN 5510 "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare", 5520 "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 5530 "Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere", 5590 "Alte servicii de cazare" se calculeaza, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite in anexa nr. 3.
(4) Valoarea impozitului standard - "k", prevazut in anexa nr. 3, este cea corespunzatoare categoriei si/sau tipului de structura de primire turistica mentionate in certificatul de clasificare.
(5) In situatia in care, in cursul unui an, au aparut modificari cu privire la indeplinirea conditiilor care au stat la baza eliberarii certificatului de clasificare prevazut la alin. (4) sau la numarul locurilor de cazare, contribuabilii calculeaza impozitul specific, in mod corespunzator, incepand cu semestrul urmator acestor modificari potrivit prevederilor art. 5 alin. (5).
(6) Contribuabilii care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c), determina impozitul specific potrivit formulei stabilite in anexa nr. 3. Veniturile obtinute din activitatea unui complex hotelier din contracte de inchiriere sau asociere catre/cu alte societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi supuse impozitarii conform art. 10 alin. (2).
(7) Contribuabilii care desfasoara activitati prin intermediul unui hotel, hotel apartament, motel, pensiuni turistice, pensiuni turistice rurale, pensiuni turistice urbane, pensiuni agroturistice, apartamente de inchiriat, hotel tineret, bungalow-uri, vile, reprezentand structuri de primire turistica amenajate in cladiri sau in corpuri de cladiri, care pun la dispozitia turistilor spatii de cazare si spatii de alimentatie publica de tip restaurant, bar, toate aceste servicii specifice fiind activitati ale aceleiasi societati care desfasoara activitatea de cazare, nefacand obiectul inchirierii sau asocierii catre/cu alte societati, determina impozitul specific potrivit formulei stabilite in anexa nr. 3.

ART. 7
Reguli pentru perioada de inactivitate, incetarea activitatii si alte situatii
(1) Pentru contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului, impozitul specific se recalculeaza in mod corespunzator, prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei fiscale corespunzatoare fiecarui contribuabil, luand in considerare, daca este cazul, si modificarea impozitului specific in cursul anului.
(2) In cazul retragerii definitive de catre autoritatile competente a autorizatiei de functionare/ certificatului de clasificare pentru toate activitatile prevazute in anexele corespunzatoare codurilor CAEN, persoanele juridice romane prevazute la art. 1 sunt obligate la plata impozitului pe profit incepand cu trimestrul urmator retragerii autorizatiei de functionare/certificatului de clasificare.
(3) In cazul in care, in cursul unui an, un contribuabil intra in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz, acesta ramane in sistemul de impunere reglementat de prezenta lege si nu mai datoreaza impozitul specific incepand cu semestrul urmator. In cazul in care perioada de inactivitate inceteaza in cursul anului, contribuabilul datoreaza impozitul specific incepand cu semestrul urmator celui in care inceteaza perioada de inactivitate.

ART. 8
Reguli privind declararea si plata impozitului specific unor activitati
(1) Declararea si plata impozitului specific se efectueaza semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare. Suma de plata reprezinta o jumatate din impozitul specific anual, stabilit potrivit prezentei legi.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului declara si platesc impozitul specific determinat potrivit art. 7 alin. (1) pana la data incheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luand in calcul, daca este cazul, si impozitul specific declarat si platit in semestrele anterioare.
(3) Impozitul specific reglementat de prezenta lege se face venit la bugetul de stat.
(4) Contribuabilii care au fost platitori de impozit specific in anul precedent si nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 3, in anul urmator, aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 9
Pierderi fiscale
Contribuabilii care au fost platitori de impozit specific unor activitati si care anterior au realizat pierdere fiscala recupereaza pierderea din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Pierderea fiscala se recupereaza in perioada cuprinsa intre data inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani.

ART. 10
Reguli privind calculul, declararea si plata impozitului specific datorat pentru alte activitati
(1) Contribuabilii care, in cursul anului, realizeaza venituri si din alte activitati in afara celor corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contribuabilii care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier si realizeaza venituri din desfasurarea altor activitati aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Veniturile din alte activitati luate in calcul sunt cele inregistrate pana la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv.

ART. 11
Termenele de declarare a mentiunilor
(1) Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul specific.
(2) In cazul in care, la data de 31 decembrie inclusiv, conditiile prevazute la art. 3 nu mai sunt indeplinite, contribuabilii comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din acest sistem de impunere, pana la data de 31 martie inclusiv a anului urmator.
(3) In cazurile prevazute la art. 7 alin. (2), contribuabilii comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere specific, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 12
Prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende si registrul de evidenta fiscala
(1) Persoanele juridice platitoare de impozit specific tin evidenta amortizarii fiscale, potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabil platitorilor de impozit pe profit.
(2) Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende de catre persoanele juridice platitoare de impozit specific se fac potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Persoanele juridice platitoare de impozit specific au obligatia sa intocmeasca registrul de evidenta fiscala, prevazut la art. 19 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in care inscriu elementele care sunt luate in calcul la stabilirea impozitului, cum ar fi: tipurile de activitati desfasurate, coeficientii si variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intra sub incidenta impozitului specific, numarul de unitati, suprafetele de desfasurare a activitatilor, precum si amortizarea fiscala.

ART. 13
Dispozitii finale
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2017.
(2) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se elaboreaza normele metodologice de aplicare, care se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri.
(3) Nivelul impozitului specific anual prevazut in anexele nr. 1-3 la prezenta lege poate fi actualizat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

ART. 14
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
FLORIN IORDACHE
PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU
Bucuresti, 7 octombrie 2016.
Nr. 170.

ANEXA 1
Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au inscrisa ca activitate principala sau secundara activitatea cu codul CAEN:
5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de alimentatie
(catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie"
Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:
k - 1400, valoarea impozitului standard (lei);
x - variabila in functie de rangul localitatii;
y - variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a activitatii;
z - coeficient de sezonalitate;
q = 0,9 si reprezinta coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic unitate-locatie de desfasurare a activitatilor.
Coeficient de sezonalitate (variabila "z")

Bucuresti, cei 8 poli 0,45

Municipii, orase 0,35

Statiuni turistice de interes national 0,30

Sate, comune si statiuni turistice de interes local0,10


Variabila in functie de rangul localitatii
(variabila "x")

Bucuresti Zona A17,0

Zona B16,0

Zona C15,0

Zona D13,5

8 poli (Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Zona A15,0
Craiova, Iasi, Ploiesti, Sibiu, Timisoara)
Zona B14,0

Zona C13,0

Zona D11,5

Municipiu Zona A13,0

Zona B11,0

Zona C 9,0

Zona D 7,0

Oras 5,0

Statiuni 5,0

Comuna 3,0


Suprafata Variabila in functie de suprafata utila
cuprinsa intre a locatiei (variabila "y")

0 mp - 30 mp 2,0

31 mp - 50 mp 7,0

51 mp - 70 mp 12,0

71 mp - 90 mp 16,0

91 mp - 120 mp 21,0

121 mp - 160 mp 29,0

161 mp - 200 mp 38,0

201 mp - 240 mp 47,0

241 mp - 300 mp 58,0

301 mp - 400 mp 75,0

401 mp - 500 mp 80,0

501 mp - 600 mp 85,0

601 mp - 700 mp 90,0

701 mp - 800 mp 95,0

peste 801 mp 105,0
1. Pentru urmatoarele categorii de activitati, aferente codului CAEN 5610:
a) vanzatori ambulanti la tonete de inghetata;
b) carucioare mobile care vand mancare;
c) prepararea hranei la standuri din piete,impozitul specific anual/unitate este in suma de 1.500 lei.

ANEXA 2
Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au inscrisa ca activitate principala sau secundara activitatea cu codul
CAEN: 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor"
Impozit specific anual/unitate - k * (x + y * q) * z, unde:
k - 900, valoarea impozitului standard;
x - variabila in functie de rangul localitatii;
y - variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a activitatii;
z - coeficient de sezonalitate;
q - 0,9 si reprezinta coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic unitate = locatie de desfasurare a activitatilor.
Variabila in functie de rangul localitatii
(variabila "x")
Bucuresti Zona A16,0
Zona B15,0
Zona C14,0
Zona D12,5
8 poli (Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Zona A14,0
Craiova, Iasi, Ploiesti, Sibiu, Timisoara)
Zona B13,0
Zona C12,0
Zona D11,0
Municipiu Zona A12,5
Zona B10,0
Zona C 8,0
Zona D 4,0
Oras 2,0
Statiuni 2,0
Comuna 0,4
Suprafata Variabila in functie de suprafata utila
cuprinsa intre a locatiei (variabila "y")
0 mp - 30 mp 2,0
31 mp - 50 mp 4,0
51 mp - 70 mp 6,0
71 mp - 90 mp 8,0
91 mp - 120 mp 10,0
121 mp - 160 mp 14,0
161 mp - 200 mp 16,0
201 mp - 240 mp 18,0
241 mp - 300 mp 20,0
301 mp - 400 mp 25,0
401 mp - 500 mp 30,0
501 mp - 600 mp 40,0
601 mp - 700 mp 50,0
701 mp - 800 mp 60,0
801 mp - 900 mp 70,0
901 mp - 1000 mp 80,0
peste 1001 mp 90,0
Coeficient de sezonalitate (variabila "z")
Bucuresti, cei 8 poli 0,45
Municipii, orase 0,40
Statiuni turistice de interes national 0,35
Sate, comune si statiuni turistice de interes local0,15
ANEXA 3
Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au inscrisa ca activitate principala sau secundara activitatea cu codul CAEN: 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare", 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere",
5590 - "Alte servicii de cazare"

Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde:
Impozit specific standard - k - LEI/loc cazare/an
Tabelul nr. 1
LEI/loc cazare/an Hotel 1*,Hotel 3*Hotel 4*Hotel 5*Pensiune 1*,Pensiune 3*/Pensiune 4*/Pensiune 5*/
2* 2*/margarete margarete margarete margarete
Bucuresti + 8 poli 205 308 513 820 164 246 410 656
Municipii 150 224 374 598 120 180 299 481
Orase 142 215 358 573 113 170 287 458
Tabelul nr. 2
LEI/loc cazare/an Hotel 1*,Hotel 3*Hotel 4*Hotel 5*Pensiune 1*,Pensiune 3*/Pensiune 4*/Pensiune 5*/
2* 2*/margarete margarete margarete margarete
Delta Dunarii 43 64 107 171 34 51 86 137
Sate, comune, 45 67 111 178 36 53 89 143
statiuni de interes local
Tabelul nr. 3
LEI/loc cazare/an Hotel 1*,Hotel 3*Hotel 4*Hotel 5*Pensiune 1*,Pensiune 3*Pensiune 4*Pensiune 5*
2* 2*
Statiuni turistice de 113 171 271 448 91 132 225 358
interes national
Tabelul nr. 4
LEI/loc cazare/an Structura 1*, 2*, 3*Structura 4*
Cod CAEN 5530 - Parcuri pentru rulote, 22 31
spatii de campare, campinguri, tabere,
popasuri turistice si sate de vacanta
(campinguri, bungalow-uri, sate de vacanta)
Tabelul nr. 5
LEI/loc cazare/an Structura 1*Structura 2*Structura 3*Structura 4*Structura 5*
Cod CAEN 5590 - Nava maritima/fluviala, 36 53 89 111 143
ponton plutitor
Tabelul nr. 6
LEI/loc cazare/an Structura 1*, 2*, 3*Structura 4*, 5*
Cod CAEN 5520 - Facilitati de cazare 22 31
pentru vacante si perioade de scurta
durata
Alerta PortalContabilitate.roDescarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici

Newsletter portalcontabilitate.ro

Totul despre anularea si redobandirea codului de inregistrare in scopuri de TVA

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Totul despre anularea si redobandirea codului de inregistrare in scopuri de TVA"!

Da, doresc sa ma abonez si sa primesc informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

x